Vår hemsida använder cookies

Vår hemsida använder cookies. Vissa av dessa cookies är nödvändiga för att vår hemsida ska fungera optimalt. Du kan ta bort och blockera cookies från den här sidan, men delar av webbplatsen kommer inte fungera korrekt. För att veta mer om cookies, se vår integritetspolicy.

Loading
Kärcher
Kärcher
Wheel cleaner, alkaline RM 801 ASF 62953230 https://www.kaercher.com/se/professional/rengoerings-och-skoetselprodukter/professionell/fordon/wheel-cleaner-alkaline-rm-801-asf-62953230.html Särskild hjulrengöring för alla belagda legerade och stålfälgar (utom obelagda högglansfälgar för specialändamål). Skonsam verkan som effektivt tar bort hårt sittande smuts som vägdamm, inbakat bromsdamm, däckdamm och avlagringar av vägsalt. Har inte någon skadlig effekt på betonggolv eller hjulbågar.

Wheel cleaner, alkaline RM 801 ASF

Särskild hjulrengöring för alla belagda legerade och stålfälgar (utom obelagda högglansfälgar för specialändamål). Skonsam verkan som effektivt tar bort hårt sittande smuts som vägdamm, inbakat bromsdamm, däckdamm och avlagringar av vägsalt. Har inte någon skadlig effekt på betonggolv eller hjulbågar.

Beställningsnummer: 6.295-323.0
Sökning efter återförsäljare:
Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 20
Produkt
 • Högeffektiv fälgrengöring
 • Avlägsnar pålitligt bromsdamm, utfällningar av vintersalt och kalkfläckar
 • Skonsam rengöringsverkan
 • Skadar inte obehandlade betonggolv och cykelramper av stål.
 • Verkar snabbt.
 • Biologiskt nedbrytbar tensider i enlighet med EEC 648/2004
 • Över 90 %-bionedbrytbart
 • NTA-fri
 Wheel cleaner, alkaline RM 801 ASF
 Wheel cleaner, alkaline RM 801 ASF
 Wheel cleaner, alkaline RM 801 ASF
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EU-direktiven
 • H290 Kan vara korrosivt för metaller.
 • H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
 • P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
 • P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
 • P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
 • P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P405 Förvaras inlåst.
 • P501a Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.
Användningsområden
 • Rengöring av hjulfälgar

 • bvseo_sdk, p_sdk, 2.4.0.0
 • CLOUD, getContent, 153.41ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: HTTP status code of 404 was returned;