Vår hemsida använder cookies

Vår hemsida använder cookies. Vissa av dessa cookies är nödvändiga för att vår hemsida ska fungera optimalt. Du kan ta bort och blockera cookies från den här sidan, men delar av webbplatsen kommer inte fungera korrekt. För att veta mer om cookies, se vår integritetspolicy.

Loading

FloorPro Deep Cleaner, acidic RM 751

Surt grundrengöringsmedel för golvrengöringsmaskiner. Löser effektivt upp cementfilm samt avlagringar och beläggningar av kalk, rost, olje- och mjölksten. Utmärkt för rengöring efter byggarbeten.

Beställningsnummer: 6.295-129.0
Sökning efter återförsäljare:
Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 10
Vikt inkl. förpackning (kg) 10,4
Mått (L × B × H) (mm) 230 / 188 / 307
Produkt
 • Kraftfull sur grundrengöring för alla syrabeständiga hårda golv
 • Löser upp tunga kalkavlagringar, rost, fett, protein och fläckar från mjölkutfällningar.
 • Löser kraftfullt upp cementrester
 • Mycket lågskummande
 • Med inbyggt korrosionsskydd
 • Utan salt och fosforsyra
 • Separerar olja/vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera=asf)
 • NTA-fri
 FloorPro Deep Cleaner, acidic RM 751
 FloorPro Deep Cleaner, acidic RM 751
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
 • H290 Kan vara korrosivt för metaller.
 • H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
 • P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
 • P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
 • P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
 • P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P405 Förvaras inlåst.
 • P501a Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.
Användningsområden
 • Rengöring efter bygget
 • Golvrengöring

 • bvseo_sdk, p_sdk, 2.4.0.0
 • CLOUD, getContent, 117.66ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: HTTP status code of 404 was returned;