FloorPro Multi Cleaner RM 756, 2.5l

Högeffektivt rengöringsmedel för maskinell och manuell underhållsrengöring av alla typer av hårda golv och ytor. Låg dosering möjlig tack vare en högvätande tensidkombination

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 2,5
Förpackningsenhet 4
pH- 9
Vikt inkl. förpackning (kg) 2,8
Produkt
  • Underhållsrengöring av alla vattentåliga ytor
  • mycket ekonomisk tack vare låg dosering 0,25 till 1%
  • Kraftfull rengöring tack vare högvätande tensider
  • Snabbtorkande
  • Rengöring utan ränder.
  • Lätt skummande.
  • Miljö- och materialvänlig
  • Tensiderna är bionedbrytbara i överensstämmelse med OECD
 FloorPro Multi Cleaner RM 756, 2.5l
 FloorPro Multi Cleaner RM 756, 2.5l
 FloorPro Multi Cleaner RM 756, 2.5l
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
  • EUH 210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
Videos
Användningsområden
  • Golv- och ytrengöring