Vår hemsida använder cookies

Vår hemsida använder cookies. Vissa av dessa cookies är nödvändiga för att vår hemsida ska fungera optimalt. Du kan ta bort och blockera cookies från den här sidan, men delar av webbplatsen kommer inte fungera korrekt. För att veta mer om cookies, se vår integritetspolicy.

Loading

Floor gloss cleaner cleaning agents 755

Lågskummande rengöringsmedel med frisk citrusdoft för alla hårda golvytor. RM 755 ES torkar helt utan ränder efter rengöring. Speciellt lämplig för stengolv med hög glans.

Beställningsnummer: 6.295-174.0
Sökning efter återförsäljare:
Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 10
Vikt inklusive förpackning (kg) 10,9
Mått (L x B x H) (mm) 230 / 188 / 307
Produkt
 • Kraftfull grund- och vardagsrengöring till alla hårda och elastiska golv.
 • Löser tjock olja, fett- och mineralfläckar
 • Glans utan putsning
 • Färgar utan att lämna ränder
 • Mycket lågskummande
 • Angenäm och frisk doft
 • Separerar olja/vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera=asf)
 • NTA-fri
 • Fri från fosfater
 Floor gloss cleaner cleaning agents 755
 Floor gloss cleaner cleaning agents 755
 Floor gloss cleaner cleaning agents 755
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
 • H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
 • P264 Tvätta grundligt efter användning.
 • P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
 • P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområden
 • Golvrengöring