Vår hemsida använder cookies

Vår hemsida använder cookies. Vissa av dessa cookies är nödvändiga för att vår hemsida ska fungera optimalt. Du kan ta bort och blockera cookies från den här sidan, men delar av webbplatsen kommer inte fungera korrekt. För att veta mer om cookies, se vår integritetspolicy.

Loading
Kärcher
Kärcher
PressurePro Active Cleaner, acidic RM 25 62951130 https://www.kaercher.com/se/professional/rengoerings-och-skoetselprodukter/professionell/hoegtryck/pressurepro-active-cleaner-acidic-rm-25-62951130.html Surt rengöringsmedel för grundlig högtrycksrengöring med djupverkan för sanitära områden (t.ex. livsmedelshantering, toaletter och containers). Avlägsnar avlagringar och beläggningar av kalk, rost, olje- och mjölksten, fett och äggvita.

PressurePro Active Cleaner, acidic RM 25

Surt rengöringsmedel för grundlig högtrycksrengöring med djupverkan för sanitära områden (t.ex. livsmedelshantering, toaletter och containers). Avlägsnar avlagringar och beläggningar av kalk, rost, olje- och mjölksten, fett och äggvita.

Beställningsnummer: 6.295-113.0
Sökning efter återförsäljare:
Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 10
Produkt
 • Effektivt rengöringsmedel för högtryckstvätt
 • Löser upp tunga kalkavlagringar, rost, fett, protein och fläckar från mjölkutfällningar.
 • Skonsam rengöringsverkan
 • Aktiv rengöring i alla temperaturstadier
 • Biologiskt nedbrytbar tensider i enlighet med EEC 648/2004
 • Separerar olja/vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera=asf)
 • NTA-fri
 PressurePro Active Cleaner, acidic RM 25
 PressurePro Active Cleaner, acidic RM 25
 PressurePro Active Cleaner, acidic RM 25
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EU-direktiven
 • H290 Kan vara korrosivt för metaller.
 • H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
 • P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
 • P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
 • P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
 • P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P405 Förvaras inlåst.
 • P501a Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.
 • Z 20 Innehåller but-2-yn-1,4-diol. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
 • Fatrengöring
 • Mejeri
 • Sanitära utrustningar
 • Livsmedelstankbilar

 • bvseo_sdk, p_sdk, 2.4.0.0
 • CLOUD, getContent, 32.27ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: HTTP status code of 404 was returned;