Vår hemsida använder cookies

Vår hemsida använder cookies. Vissa av dessa cookies är nödvändiga för att vår hemsida ska fungera optimalt. Du kan ta bort och blockera cookies från den här sidan, men delar av webbplatsen kommer inte fungera korrekt. För att veta mer om cookies, se vår integritetspolicy.

Loading

PressurePro Facade Cleaner, gel RM 43

Beställningsnummer: 6.295-447.0
Sökning efter återförsäljare:
Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 20
Vikt inkl. förpackning (kg) 24
Mått (L × B × H) (mm) 260 / 230 / 420
Produkt
 • Effektivt rengöringsmedel för högtryckstvätt
 • Löser tjock olja, fett- och mineralfläckar
 • Perfekt för rengöring av fasader täckta med sten, tegel, grov puts, plast, trä eller glas.
 • Mycket goda fästegenskaper även på vertikala ytor tack vare gelformuleringen
 • Skonsam rengöringsverkan
 • Biologiskt nedbrytbar tensider i enlighet med EEC 648/2004
 • NTA-fri
 PressurePro Facade Cleaner, gel RM 43
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EU-direktiven
 • H290 Kan vara korrosivt för metaller.
 • H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
 • P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
 • P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
 • P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
 • P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P405 Förvaras inlåst.
 • P501a Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
 • Fasadrengöring

 • bvseo_sdk, p_sdk, 2.4.0.0
 • CLOUD, getContent, 111.61ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: HTTP status code of 404 was returned;