Vår hemsida använder cookies

Vår hemsida använder cookies. Vissa av dessa cookies är nödvändiga för att vår hemsida ska fungera optimalt. Du kan ta bort och blockera cookies från den här sidan, men delar av webbplatsen kommer inte fungera korrekt. För att veta mer om cookies, se vår integritetspolicy.

Loading

PressurePro Oil and Grease Cleaner Extra RM 31

Högkoncentrerat grundrengöringsmedel för högtryck. Rengör effektivt hårt sittande smuts, t.ex. fett, sot och rökhartser i alla temperaturområden. Utan NTA.

Beställningsnummer: 6.295-068.0
Sökning efter återförsäljare:
Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 10
Vikt inklusive förpackning (kg) 11,8
Mått (L x B x H) (mm) 230 / 190 / 307
Produkt
 • Effektivt rengöringsmedel för högtryckstvätt
 • Tar effektivt bort olja, fett, sot och rökhartser
 • Aktiv rengöring i alla temperaturstadier
 • Behaglig, fräsch doft
 • Fri från fosfater
 • Silikonfri
 • Biologiskt nedbrytbar tensider i enlighet med EEC 648/2004
 • Separerar olja/vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera=asf)
 • NTA-fri
 PressurePro Oil and Grease Cleaner Extra RM 31
 PressurePro Oil and Grease Cleaner Extra RM 31
 PressurePro Oil and Grease Cleaner Extra RM 31
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EU-direktiven
 • H290 Kan vara korrosivt för metaller.
 • P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
 • H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
 • P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
 • P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
 • P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P405 Förvaras inlåst.
 • P501a Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.
Användningsområden
 • Transport och transportutrustning
 • Stallrengöring
 • Fatrengöring
 • Bil/motortvätt
 • Detaljtvätt
 • Ytavfettning
 • Livsmedelstankbilar

 • bvseo_sdk, p_sdk, 2.4.0.0
 • CLOUD, getContent, 125.12ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: HTTP status code of 404 was returned;