Vår hemsida använder cookies

Vår hemsida använder cookies. Vissa av dessa cookies är nödvändiga för att vår hemsida ska fungera optimalt. Du kan ta bort och blockera cookies från den här sidan, men delar av webbplatsen kommer inte fungera korrekt. För att veta mer om cookies, se vår integritetspolicy.

Loading

Sanitary Deep Cleaner CA 10 C

Ett högaktivt visköst rengöringskoncentrat med frisk doft. Lämpligt för rengöring av svårt nedsmutsade sanitära ytor.

Beställningsnummer: 6.295-677.0
Sökning efter återförsäljare:
Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 1
Vikt inklusive förpackning (kg) 1,2
Produkt
 • Kraftfull sanitär djuprengöring
 • Avlägsnar hårt sittande kalk- och urinavlagringar, tvålrester, fett och klackmärken
 • Med gelformulering för att fästa bättre till vertikala ytor
 • Rengjorda ytor torkar utan ränder
 • Lätt rengöringsverkan underlättar rengöring på följande sätt
 • Skonsam rengöringsverkan
 • Behaglig, fräsch doft
 Sanitary Deep Cleaner CA 10 C
 Sanitary Deep Cleaner CA 10 C
 Sanitary Deep Cleaner CA 10 C
 Sanitary Deep Cleaner CA 10 C
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EU-direktiven
 • H290 Kan vara korrosivt för metaller.
 • H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
 • P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
 • P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
 • P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
 • P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P405 Förvaras inlåst.
 • P501a Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.
Användningsområden
 • Sanitära utrustningar

 • bvseo_sdk, p_sdk, 2.4.0.0
 • CLOUD, getContent, 106.65ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: HTTP status code of 404 was returned;