Framgångar ur modulsystemet

En viktig fördel vid systemplanering är att alla komponenter som Kärcher använder har utvecklats särskilt för invändig rengöring av behållare. Därför kan Kärcher erbjuda ett stort utbud av modulära och kompatibla komponenter som kan konfigureras för att ge en optimal systemlösning för alla användningsområden. Det faktum att våra produkter utgör kulmen av vår mångåriga erfarenhet inom interiör rengöring av behållare och att vi arbetar efter de strängaste industrikvalitetsstandarderna är en självklarhet.

Kärchers tankrengöringsmunstycke för universell användning

Interiör rengöring: Allt handlar om rätt huvud.

Kärchers tankrengöringsmunstycke har konstruerats för universell användning och majoriteten är certifierade enligt ATEX 94/9. Genomströmningshastigheten och driftstrycket kan anpassas efter individuella behov. Driften sker antingen med stråle, el- eller tryckluftsmotor. önskad rotation på munstyckena uppnås genom positiv rotation av mynstyckshållaren i två steg. Det asymmetriska kugghjulet med stort antal kuggar garanterar en bred stråle och intensiv rengöring av hela interiören.

HKS 100

HKS 100 speed control

För öppningar från 200 mm i diameter: HKS 100 speed control med två eller fyra munstycken och självdrift (rekylkraftsprincipen). Lämplig för behållare på upp till ca 40 000 l. Max. arbetstryck 100 bar. Delar som kommer i kontakt med rengöringsmedia är gjorda av rostfritt stål och kan rengöras med syror, alkaliska lösningar, lösningsmedel och aceton. Varvtalsstabilitet garanteras genom den innovativa vidareutvecklingen av den hydrauliska bromsen.

HKF 200

HKF 200

För öppningar från 200 mm i diameter: elektriskt eller tryckluftsdrivet innerrenarhuvud HKF 200 i rostfritt stål med två eller fyra munstycken. Med ett tryck på upp till 200 bar för stora behållare med en volym på upp till 70 000 liter. Alla delar som kommer i kontakt med rengöringsmediet är av rostfritt stål, för universal användning av syror, alkaliska lösningar och lösningsmedel samt rengöringsmedia över ett brett pH-område.

ICH 120/14 Ps F2

ICH 120/14 Ps F2 – hopfällbart stativ

Stråldrivet innerrenarhuvud för industriell användning, huvudsakligen tankvagnar med fyra till åtta axlar. Flera processteg kan utföras med en rörelse: ångning med integrerat munstycke, effektiv högtrycksrengöring med stråldrivna huvuden och efterföljande torkning. Allt detta med oslagbar effektivitet.

HKF 200 C2 – allroundmaskinen

HKF 200 C2 – all-round-enheten

Modifierad HKF 200. Ett tankrengöringsmunstycke lämpligt för både normal drift och ”power-drift”. Denna renare kan drivas med dubbla vattenhastigheten och minskat varvtal vid manuell anpassning. Detta möjliggör individuell användning, exempelvis för rengöring av tank och silo (normal drift) samt 20-fots-containrar (power-huvud).

HKF 50

HKF 50

För öppningar från 50 mm i diameter: Elektriskt eller tryckluftsdrivet innerrenarhuvud HKF 50 för behållare på upp till 3 000 liter med ett tryck på upp till 100 bar. Syror och alkaliska lösningar kan användas som rengöringsmedia över ett brett pH-område.

Högtryckspumpar: Högt tryck för alla behov.

Kärcher högtryckspumpar för tankrengöring har konstruerats för användning med vatten eller lösningsmedel, syror och alkaliska lösningar. Särskilda typer är godkända för användning i riskområden. Pumpkapaciteten kan ställas in för att mata olika tryck och i princip vilken matningsmängd som helst. Särskilda monteringskit ger universal användning. Portabla system används mer och mer inom den kemiska industrin, särskilt för rengöring av stationära blandkärl och tankar med vattenlösliga ämnen.

Stationär högtrycksförsörjning HDI 38/12

HDI 30/10 eller 38/12 stationär högtryckspump

Dessa pumpaggregat är hjärtat i tankreningssystemen. Tack vare användning av högkvalitativa material såsom rostfritt stål och keramik är de konstruerade för att fungera länge i industriella miljöer. Olika monteringskit från automatisk mängdreglering, dubbel dosering av rengöringsmedel från sugsidan till varmvattendrift (80 °C), öppnar upp för en mängd olika användningsområden.

Stationär högtrycksförsörjning HDI 56/20

HDI 56/20 stationär högtryckspump

Robust industripump, konstruerad för interiör rengöring av stora behållare såsom tankvagnar. Specifika monteringskit från doseringsenhet för rengöringsmedel på sugsidan, automatisk mängdreglering till varmvattendrift (80 °C) öppnar upp för en mängd olika användningsområden.

SHD-R 3000 S

SHD-R 3000 S, SSR eller LM stationär högtryckspump

Remdriven plunger-pump för dricksvatten, syror, alkaliska lösningar eller lösningsmedel som rengöringsmedium. Särskilda monteringskit ger universal användning. Finns även som portabel version.

HDC Classic

Stationär högtryckstvätt med HDC Classic/Standard/Advanced

Dessa stationära pumpmoduler från produktsortimentet HDC är perfekta för exteriör rengöring. Detaljerad information om produktfördelarna finns i en separat broschyr.

Varmvattengenerator: Varmvatten och ånga från en källa.

ökande energikostnader och en vilja att minska CO2-utsläppen är nyckelaspekter inom systemutformning. Därför erbjuder Kärcher ett sortiment med särskilt utvecklade modulkomponenter. För att kunna ge varje kund den perfekta lösningen finns ett omfattande antal alternativ tillgängliga, till exempel värmeåtervinningssystem och alternativa energikällor.

HWE 4000

HWE 4000 varmvattengenerator

Kompakt, typprovad stationär varmvattengenerator för olje- och gasdrift. Denna generator med enastående effekt kan användas för en temperaturhöjning upp till 90 °C (160 bar och 4 000 l/h) eller ångalstring upp till 140 °C (20 bar och 2 000 l/h). Modulkonstruktionen möjliggör expansion för stråldrift med monteringssatser. Varmvattengeneratorn HWE 400 har konstruerats för och tillverkats av material för industriell användning. Ett exempel på detta är den TüV-godkända rörspiralen i rostfritt stål och förenklad idrifttagning. Den nya gasanpassade modulvarianten förenklar justeringen av individuella temperaturinställningar. Detta ger energisparpotential även med flexibla vattentillförseltemperaturer (till exempel användning av avloppsvärmeväxlare).

WT 560/1100 Värmeväxlare

WT 560/1100 värmeväxlare

TüV-godkänd stationär motströmsenhet av högtrycksmodell för varmvattengenerering med mättad ånga. Konstruerad för en temperaturhöjning på upp till 95 °C. Högkvalitativa industrimaterial och bearbetning garanterar en konstant hög nivå av driftssäkerhet med låga driftskostnader.

Om ingen ånga finns tillgänglig lokalt kan en ångpanna arbetas in i systemlösningen.

Styrning, kontroll och dokumentation.

De innovativa styrkoncepten från Kärcher är en reflektion av aktuell industristandard. För att kunna upprätthålla den höga kvalitetsstandarden i Kärchers produkter används endast komponenter från ansenliga tillverkare. Varje styrning är skräddarsydd och utvecklad särskilt för detta system: oavsett om det är relä- eller PLC-styrning, manuellt eller automatiskt läge, data-recording eller nätverk.

Cleaning Data Management

PLC-styrning

Systemet kontrolleras av sofistikerad och specialdesignad programvara med ett fritt programmerbart styrsystem (PLC). Styr- och systemkonceptet omfattar olika alternativ som möjliggör individuell anpassning efter kundspecifika krav.

Touchpanel

Touch-panel

Som tillval finns en användarvänlig touch-panel som möjliggör övervakning och justering av styrparametrar samt visning av felmeddelanden.

Cleaning Data Management

Cleaning Data Management (CDM)

Kärchers CDM-programvara dokumenterar drifttider, förbrukning och individuella parametrar under rengöringsfasen. Dessa data lagras i en Microsoft Access-fil för kundspecifik utvärdering och kan skrivas ut vid programmets slut.

Teletjänster

Teletjänster

Varje system kan som tillval kopplas till en ISDN-dataledning vid behov. Detta möjliggör snabb åtkomst till styrningen när programvaruuppdateringar ska genomföras och online-support krävs vid behov.

Visualisering

Styrning/systemvisualisering

Kärcher täcker hela spektrumet av systemstyrning: från styrningar för små system med liten styrningsansträngning till stora system med komplexa rengöringskrav (PLC) inklusive en mängd olika alternativ. Touch-panelen fungerar som ett användargränssnitt. PC-systemvisualiseringen förbättrar användarvänligheten.

  • Separat PC i kontrollrummet med gränssnitt och programvarupaket.
  • Displayvisning av aktiva komponenter.
  • Flexibel tack vare parameterinställning av upp till 7 automatiska program.

Tillbehör och rengöringsmedel.

Kärchers systemlösningar är resultatet av maskiner, tillbehör och rengöringsmedel som matchats perfekt med varandra. Mångsidiga tillbehör såsom mjukgörare, rengöringsdosering på sug eller trycksidan eller effektiva torksystem öppnar upp för okända användningsområden. Ytor utanför behållaren kan rengöras med lans. Fallskydd och jordningssystem garanterar nödvändig process- och arbetssäkerhet.

Rengöringsmedeldosering

Så mycket som behövs, så lite som möjligt

Kärcher erbjuder pålitliga, beprövade doseringslösningar för rengöringsmedel samt innovativa processer för att minska förbrukningen av rengöringsmedel. Standardmässiga rengöringsmedel tillsätts på sugsidan. Aggressiva rengöringsmedel doseras direkt in i högtrycksledningen. Användning av kemikalier vid lågt tryck med efterföljande högtrycksrengöring förlänger kontakttiden och är mycket effektivt.

ökad renlighet, ökad säkerhet

Renare, säkrare

Ett omfattande utbud av tillbehör finns tillgängligt för rengöring av välvda kåpor och utsidan av tankar och silofordon, t.ex. patenterade power-munstycken vars resultat saknar motstycke.

Arbetssäkerhetsanordningar såsom fallskydd, oavsett om de är individuella eller kollektiva, finns redan med under systemplaneringen och konstruktionsfasen.

Rengöringsmedel

Rätt rengöringsmedel

Kärcher har många års erfarenhet inom utveckling och tillverkning av rengöringsmedel. Därför kan vi erbjuda rengöringsmedel som passar specifika användningsområden – fördelar tas med i beräkningen under systemplaneringsfasen. Rengöringsprestanda, arbetstid, dosering eller återvinning och avfallshantering kan tas hänsyn till redan på förhand.

Varm luft eller kall luft (bakgrund:grå)

Varm luft eller kall luft

Kärchers varmluftsgeneratorer kan användas för att blåsa varm eller kall luft in i tankar för snabba resultat.

Lyftverktyg för rengöringshuvuden

Fläktar för rengöringshuvuden

För hantering av rengöringshuvuden finns elektriska och pneumatiska fläktar samt manuellt manövrerade balanssystem till en låg kostnad.

ATEX-certifiering

Alla systemstyrningar från Kärcher och majoriteten av tankrengöringsmunstyckena samt ett antal högtryckspumpar överensstämmer med ATEX.

Atex