Vår hemsida använder cookies

Vår hemsida använder cookies. Vissa av dessa cookies är nödvändiga för att vår hemsida ska fungera optimalt. Du kan ta bort och blockera cookies från den här sidan, men delar av webbplatsen kommer inte fungera korrekt. För att veta mer om cookies, se vår integritetspolicy.

Loading

Organiskt damm i lantbruk

Vad är organiskt damm, och hur påverkar det dig? Vi rätar ut några frågetecken och levererar flera lösningar på hur du skyddar dig och din omgivning.

Lantbrukare_NT

Mindre damm och mögelspridning och bättre arbetsmiljö på köpet

Att andas in organiskt damm kan vara en allvarlig hälsorisk för dig som arbetar inom lantbruket. Organiskt damm från lantbruksmiljö kan nämligen innehålla en hel del farliga komponenter och allergiframkallande ämnen. Många som arbetar i lantbruket drabbas av s.k. trösklunga som ger en influensaliknande symptom, doktorn kallar det Toxisk alveolit. I förlängningen kan detta utvecklas till bl.a. kronisk luftrörskatarr och hosta. Centraldammsugare och automatiska vattenduschar är exempel på praktiska hjälpmedel för att minska förekomsten av damm. Andra hjälpmedel för en bättre och mer hälsosam arbetsmiljö är mobila dammsugare. Med dessa kommer du åt ställen som ex. centraldammsugaren inte kommer åt, men som dammet gör.

Lantbrukare_NT

Rätt sugare på rätt plats!

Vid t.ex. rivningsarbete, slipning och kapning använd en säkerhetsklassad sugare certifierad enligt IEC 60335-2-69. Arbetar du i dammiljö med trä, metall, betong, sten, plast eller eldfasta skivor krävs många gånger en godkänt M-klassad sugare. Utsätts du för cancerrisker skall du använda en H-klassad sugare. Godkända sugare är alltid tydligt märkta!

Anchor

Hepa 13 eller M-klass?

Hepa-klass på filter är filtrets filtreringsgrad och mäter endast filtrets effektivitet enlig SS EN 1822. Ett Hepa-filter kan användas i klassade såväl som oklassade sugare. Det finns t.ex. hemdammsugare med H13 filter som trots filtrets klassning inte är lämpliga yrkesmaskiner. En säkerhetsklassad sugare (M-klass och H-klass) är konstruerad för att certifierat säkerställa hela utrustningens skydd och filtreringsgrad och är konstruerad så att sugaren bidrar till att skydda användaren under drift och att ge varning om funktionen störs. Dessa funktioner är viktiga inbyggda certifierade skydd vid yrkesmässig användning!

Anchor

Sugning med högeffektiva filter

Högeffektiva filter som M (99,5%) eller Hepa 13 (99,995%) filtrerar fina partiklar och täpps igen snabbare än filter med lägre filtreringsgrad. Att suga utan påse eller med enklare papperspåsar kan orsaka täta filter på kort tid med utebliven sugkraft och täta filterbyten. Effektiva M-klassade fleecepåsar förfiltrerar luften och förlänger filtrets livslängd och bidrar till hela utrustningens filtreringsgrad. För säkerhetsklassning M eller H är det krav på användnade av korrekt klassad påse. Filterrengöring med Tact-system ökar ytterligare filtrets livslängd på maskinen, särskilt vid användande av M-filter.


 KÄLLA: Informationen i ovanstående artiklar är i huvudsak hämtade från ARBETSMILJÖVERKET


5 produkter