Kärcher Fleet

Maskinparkförvaltning

kaercher_fleet_rubrik_1260x456.jpg

Förvalta ditt företag. Vi ger dig klar sikt.

Kärcher Fleet är det innovativa förvaltningssystemet för din maskinpark från den globala marknadsledaren inom rengöringsteknik. Denna unika, omfattande och framtidsorienterade lösning har utvecklats i samarbete med ledande städföretag. Kärcher Fleet ger relevant information till rengöringssamordnarna för sömlös översikt över maskiner och arbete. Utifrån det kan processer optimeras när högre effektivitet uppnås vid olika rengöringsarbeten.


Fleet

Principen och fördelarna med Kärcher Fleet baseras på maskindata som omvandlas till meningsfull information. Åtkomst till denna information sker via en modern, webbaserad portal. Olika versioner av portalen är tillgänglig för maskinparksförvaltare, beroende på branschtillhörighet. Tack vare det kan Kärcher erbjuda relevant, konkret och aktuell information för respektive typ av maskinpark.

Strukturen, användningsplats, operatörer och arbeten inom maskinparken samt mätkriterier visas både branschspecifikt och företagsrelaterat. Rengöringsprocessens pålitlighet kan därmed öka avsevärt. Med bättre maskinkoordination, skydd mot felaktig användning och stöld, samt ökad maskintillgänglighet erbjuder Kärcher Fleet viktiga funktioner för varje branschtyp.


Kärcher Fleet Cloud CI15

Du kan inte vara överallt. Men du kan veta allt!

Vad du ser är vad du behöver. Tack vare arbetsorienterad åtkomst får en användare av Kärcher Fleet endast den information som är relevant. Alarm, varningar och notifikationer kan ställas in individuellt. Kärcher Fleet har anpassats med precision efter olika branschers behov och utmärker en ny nivå av effektivitet och professionalitet inom maskinparkförvaltning.


Kärcher Fleet Portal

Användaroptimerad portal

Användarportalen för Kärcher Fleet är tydligt strukturerad och enkel att använda. Intensivutbildning behövs inte. Nyckeltalen för maskinparkens skick visas med hjälp av diagram. Att ändra från ”Översikt” till ”Detaljerad vy” kan göras intuitivt och med endast ett klick.


Kärcher Fleet: dina fördelar.

Individuellt konfigurerbar
Behöriga användare kan använda Kärcher Fleet-systemet för olika syften. Tack vare individuella inställningar kan fokus ställas in på maskiner, maskinparksinformation, säkerhet, maskinpålitlighet eller kontroll.

Kontrollerad funktion
Kärcher Fleet garanterar kontroll över maskinernas viktigaste funktioner och skickar omedelbart meddelanden till relevant personal via automatiserad e-post när en avvikelse eller ett fel uppstår så som larm, information eller anvisningar.

När som helst, vart som helst
Åtkomst till Kärcher Fleet kan ske nästan när som helst, vart som helst: på kontoret, när du är på språng, på din PC eller laptop, eller via mobiltelefon.

Ingen installation
Kärcher Fleet är en webbaserad lösning och endast en fungerande, säker internetuppkoppling krävs för att använda systemet till fullo. Telematikenheten kodar all information och skickar den vidare med modern överföringsteknik (GSM) och UMTS-hastighet via en globalt tillgänglig molntjänst. Behöriga användare kan hämta information som relevant data och analyser från detta moln.


Enkel planering och kontroll

Om kompetent maskinparkförvaltning vore enkelt skulle det vara tillgängligt för alla. Exakt det är målet med Kärcher Fleet. Detta innovativa, funktionella och användarvänliga system kombinerar erfarenheten och kunskapen hos en global marknadsledare inom rengöringsteknik med praktisk expertis. Resultatet är enastående – Kärcher Fleet imponerar med sin höga effektivitet och fantastiska användarvänlighet.

Kärcher Fleet enkel planering

Fleet4All

Uppkopplad mot framtiden.

Kärchers kombiskurmaskiner i modellerna från B40 och uppåt är nu fabriksutrustade med en TCU (telematisk styrenhet). En sådan kan utan problem monteras på äldre produkter från Kärcher eller tredje part.

Vi är redo – häng med oss. TCU:n registrerar definierade maskin- och andra data, och överför dessa via en mobil dataanslutning till en molnserver. Som deltagare kan du därefter komma åt dina bearbetade data överallt i världen via en webbportal. Framtida maskiner länkas direkt till ditt konto – utan att du behöver tänka på någonting. Häng med in i den digitala tidens rengöring. Du kan få ett första smakprov från din säljrepresentant som också kan ge dig en överblick över alla fördelar och möjligheter som Kärcher Fleet erbjuder.

Följande maskiner utrustas med en TCU på fabriken: B 40, B 60, B 80, B 95 RS, B 120, B 150

Digitalt. Anonymt. Säkert.

Din data tillhör dig. Bara dig. Därför har vi ingått avtal med två samarbetspartner som kan uppfylla alla krav på digitalisering, anonymitet och datasäkerhet, varaktigt och på högsta tänkbara nivå, för uppbyggnad och skötsel av IT-infrastrukturen i Kärcher Fleet.

Vodafone är systempartner för SIM-kort och sammanslagning av data. Amazon Web Services (AWS) är världens ledande leverantör av molntjänster. Alla applikations- och databasservrar för Kärcher Fleet styrs därifrån. Datacentralen ligger i Irland och lyder under europeisk dataskyddslagstiftning.

Endast du har åtkomst till dina data som lagras där. Tredje part förhindras att komma åt kundernas data med hjälp av det senaste inom tekniska och organisatoriska åtgärder. All kommunikation mellan komponenter som inte sker uteslutande inom Fleet-nätverket krypteras. All mjukvara i Fleet-systemet kontrolleras regelbundet vid säkerhetsrevisioner utförda av externa specialister. Kärcher varken övervakar eller analyserar data i marknadsföringssyfte eller annat företagsinternt statistiksyfte. Inga personuppgifter samlas in. Insamlade tekniska maskindata används endast i anonymiserad form. Kärcher driver en serviceportal varifrån underhåll av kundernas maskiner kan utföras på begäran.

Vid frågor om dataskydd ber vi dig kontakta din säljrepresentant som vidarebefordrar dig till våra interna experter.

Allt är uppkopplat.

Den kortaste vägen mellan två punkter är en rak linje. Och den kortaste vägen mellan alla punkter är ett nätverk. Kärcher Fleet är ditt nätverk för rengöringsuppgifter. Allt är anslutet: maskiner, anordningar, tjänster , planering av användning, rapportering – hela infrastrukturen i din maskinpark för rengöring. Hur många gånger har du valt en annan väg än den rätta? Att kunna känna igen och följa den här vägen kommer att ha avgörande betydelse för att lyckas i framtiden.

Kärchers system utgör ett viktigt steg mot en digital framtid. Vi är övertygade om att vi ger dig det bästa verktyget för övergången från vår tids arbetsrutiner till digitaliseringen av rengöringstekniken.

De grundläggande funktionerna i Kärcher Fleet kan användas kostnadsfritt med praktiskt taget varenda kombiskurmaskin från Kärcher. Om du gör det är upp till dig.

Inspireras av möjligheterna och fördelarna:

  • Optimerat schema och effektivitetsgranskning
  • Avisering vid sen arbetsstart – direkt i din smartphone
  • Kontinuerlig övervakning av maskinstatus
  • Larmar om en maskin drabbas av driftavbrott
  • Utvärdering av maskinens drifttid
  • Snabb eller automatisk servicebegäran (om aktiverat)
  • Stöldskydd med geofencing
  • Optimering av maskinpark, kostnader och kvalitet

Version

Kombiskurmaskinerna B 40, B 60, B 80, B 95 RS, B 120 och B 150 utrustas med en TCU på fabriken. Andra rengöringsmaskiner från Kärcher och tredje part kan utrustas så att de uppfyller standardkraven i Kärcher Fleet. Du kan välja mellan gratistjänsten – Freemium – eller uppgradera till Premium som ger dig tillgång till ännu fler funktioner.

Service_Fleet_SE

Freemium:

Bastjänsten ger dig en mängd fördelar. Du ser en prydligt uppställd lista över dina maskiner, där du alltid får en tydlig överblick över aktuell status och maskinkostnader. Servicefunktioner kan enkelt begäras direkt via systemet. Freemium är gratis för dig, både nu och i framtiden. I Freemium kan du också prova speciella begränsade versioner av Premium-funktioner. Du kan när som helst uppgradera till Premium. Men du har ingen skyldighet att göra det. Du kan begära uppdateringen direkt från Kärcher Fleet eller via din säljrepresentant.

Premium:

Uppgraderingen till Premium ger dig obegränsad tillgång till automatiska rapporter, till exempel avseende maskinens arbetsbelastning, livslängd och olika funktioner avseende plats, drifttider och maskinens aktuella status. Din säljrepresentant besvarar gärna eventuella frågor om de många användbara funktionerna i Premium.


Kontakt

Om du vill veta mer om våra innovativa lösningar, tveka inte att kontakta oss: