Vår hemsida använder cookies

Vår hemsida använder cookies. Vissa av dessa cookies är nödvändiga för att vår hemsida ska fungera optimalt. Du kan ta bort och blockera cookies från den här sidan, men delar av webbplatsen kommer inte fungera korrekt. För att veta mer om cookies, se vår integritetspolicy.

Loading

Garantiutbyte av maskin

För Kärchers återförsäljare 

Läs anvisningar nedan. Om krav är uppfyllda, fyll i formuläret.

• Bekräftelse med inmatat garantiunderlag skickas sedan till din e-post. 

• Skriv ut garantiunderlaget, fäst på maskin tillsammans med kopia på kvitto.
Maskinen skall sparas hos er i 14 dagar, för eventuell kontroll, där även kopia på kvitto skall finnas med som underlag.

• Ärendet behandlas och en ersättningsmaskin skickas till er.

Anvisningar vid garantiutbyte

Fönstertvätt – Fönstertvätt & MultiCleaner – Window Vacs alla modeller & KV 4 MultiCleaner

Ångtvätt – SC1, SC2, SC3

Våt/Torrdammsugare - WD2/ MV2, WD3/MV3, WD4/MV4 (WD 3 Battery klassas ej som lågkostnadsmaskin)

Asksugare – AD 2

Högtryckstvätt - K2, K3: serien (K2 Battery klassas ej som lågkostnadsmaskin)

Batteridriven sopborste - K55, KB 5

Dammsugare – VC 2, VC 3, VC 5 (VC 5 Cordless klassas ej som lågkostnadsmaskin)

Portabel tvätt – OC 3 & KHB 5

Sopmaskin – S 650 

Trädgård – T-Cleaner 2in1 Patio Clenaer PCL 4, WRE 4 Ogräsborttagare, Lövblås LBL 2, LBL 4

Batterimaskiner – Laddar inte? Testa med ett annat batteri & laddare. Byt bara den del som inte fungerar.

Maskiner som är köpta och använda för yrkesmässigt bruk oavsett pris ska alltid skickas in till serviceverkstad

Pumpar – Dränkbara pumpar, Fatpump

Bevattningsprodukter – samtliga produkter utom SMARTprodukter som t.ex. Smart Watering

Byte direkt i butik

Vid byte till ny maskin, laddare eller batteri direkt i butik säkerställ att följande kriterier är uppfyllda:

Kunden är en konsument
Kvitto med inköpsdatum uppvisas
Maskinen ser ut att inte vara felaktigt hanterad
Maskinen ser ut att inte ha använts till felaktig applikation eller i miljö som har orsakat felet
Maskinen är inte vattenskadad
Kunden har inte försökt att plocka isär produkten
 

Garantireparation/garantiutbyte 

Garantireparationer genomförs utan kostnad. Garantireparation/garantiutbyte ger varken en förlängning eller en ny start av garantiperioden.
Utbytta delar övergår till att bli Kärchers egendom. Kunden/återförsäljaren betalar frakten till service
center, om det är ett garantiärende betalar Kärcher returfrakten. Om det inte är ett garantiärende betalar
kunden alla kostnader.

Ni som återförsäljare kontrollerar att reklamationen är riktig enligt ovanstående. Vid godkänd reklamationen byts maskinen, laddaren eller batteriet ut till kunden.

Handhavandefel

Inte sällan åberopar kunden garanti för fel som bottnar i felaktigt handhavande, då ofta pga att kunden inte läst bruksanvisningen. Genom att upplysa kunden om detta besparar du både dig själv och oss onödigt arbete.


Rätt maskin till rätt ändamål

Informera kunden att konsumentprodukter utvecklats för privat bruk och att de inte är avsedda att användas yrkesmässigt. Kärcher har i sitt sortiment även professionell utrustning för yrkesmässigt bruk som uppfyller de krav som ställs i sådana sammanhang.

Garantibedömning

1. Garantitiden för Kärcher konsumentprodukter är 2 år från inköpsdatum.
2. Garantin omfattar fabrikations- och konstruktionsfel.
3. Garantin omfattar inte transportskador eller skador som uppstått genom yttre påverkan, oaktsamhet, ett felaktigt handhavande
eller rena förslitningsskador som kan anses vara följden av ett normalt brukande av maskinen.
4. Garantitiden på reservdelar (efter 2-årsgarantin), och separat köpta tillbehör är 3 månader.
5. När garantireparationen åberopas skall detta alltid styrkas med ett kvitto eller en kopia av inköpsfakturan.

Kvitto vid reklamation

För att åberopa garanti eller reklamationsrätt behöver kund visa kvitto på köpet. Har kund betalat med kort men tappat bort kvittot får kund kontakta butiken där produkten är köpt för att få hjälp att få fram ett köpebevis, alternativt kan kunden ta fram transaktionskvitto på köpet från sin bank. Har kund däremot betalat sitt köp kontant och tappat bort kvittot kan det tyvärr vara svårt att bevisa ett köp.

Produkten skall sparas hos er i 14 dagar, för eventuell kontroll, där även kopia på kvitto skall finnas med som underlag.

 

Fönstertvätt - Window Vacs alla modeller

Fungerar ej efter man laddat, om möjligt prova med en ny laddare.

1. Laddar inte? Byt ut maskin.

2. Ränder på ruta: Kontrollera/byt suglister. Används tillräckligt med fönstermedel? Används annat tvättmedel? Be kund köpa Kärchers egna fönstertvättmedel, och prova igen.

3. Läckage i utblåset, kontrollera vilket tvättmedel kunden använder. Tvättmedel till denna maskin får inte skumma för då kan det tryckas ut skum från utblåset. Se till att inte vattentanken är överfull, särskilt om du använder enheten i horisontellt läge eller över huvudhöjd.

 

Ångtvätt - SC1, SC2, SC3

1. Kontrollera genom att skruva av locket för trycktank, kontrollera om det finns kalk i tank. Ser man att det är mycket kalk skicka maskin till närmaste serviceverkstad eller be kund avkalka maskin.

2. Startar ej : Kontrollera så att lampor tänds, om inte. Byt ut maskin.

 

Våt/Torrdammsugare - WD2/ MV2, WD3/MV3, WD4/MV4

Maskinen suger inte.

1. Kontrollera filter: Igensatt? Be kund rengöra filter.

2. Kontrollera Sugslang: Skräp i slang? Be kund tag bort skräp i slang.

3. Starta maskin, låter maskin illa? Skicka maskin till närmaste serviceverkstad för kontroll.

4. Om ovanstående är riktigt och maskinen inte suger: Byt ut maskin.
Maskinen startar inte: Byt ut maskin.

 

Högtryckstvätt - K2, K3:serien

1. Startar ej? Tryck in spolhandtag för att kontrollera att maskin inte är tryckbelastad, prova sedan att starta maskin. Startar inte maskin. Byt ut maskin.

2. Maskinen pulserar går ojämnt? Fråga kund om hen har provat med annat munstycke, beter det sig på samma sätt med alla munstycken, fråga kund om vattentillförsel: Långa, underdimensionerade vattenslangar? Slang upplindad på vinda? Om allt är som det ska. Byt ut maskin.

3. Maskinen fungerar i x antal minuters körning var av den stannar och startar inte omgående igen (maskinen har blivit överhettad). Använder kunden förlängningskabel? om så är fallet, vad är det för area på kabel? min 2,5 mm². Har man en för klen förlängningskabel eller en vinda som ej är utlindad så kan maskinens inbyggda termoskydd lösa ut och maskinen startar inte, men den återställer sig automatiskt när maskinen svalnat igen. Fråga kunden om de har provat maskinen igen efter någon timme. Om den inte startar. Byt ut maskin.

Läckage.

1. Maskinen läcker, maskinen skickas in till den lokala serviceverkstaden för garantibedömning.

2. Maskinen startar om hela tiden utan att spolhantag är intryckt, skicka maskinen till den lokala serviceverkstaden för garantibedömning.

 
Batteridriven sopborste - K55

1. Maskinen gör inte rent: Gör rent borste, ladda batteriet.

2. Maskinen startar inte: Ladda batteriet i minst 14 timmar OBS! Maskinen måste stängas av under laddning.

3. Maskinen laddar inte: Byt ut maskin.

Kontaktuppgifter Återförsäljare

Fyll i de 4 sista siffrorna

Utbytesunderlag

Här hittar du serienummer och artikelnummer. På våra fönstertvättar sitter informationen under smutsvattentanken.Här hittar du serienummer och artikelnummer. På våra fönstertvättar sitter informationen under smutsvattentanken.

Kontaktuppgifter slutkund

*Obligatoriskt fält