Förlängd garanti på pumpar

Registrera dig nu och förläng din garanti till 5 år.

Garantiförlängning_Pumpar_Rubrik

Förlängd garanti

Den förlängda garantin täcker pumparna BP 2 Garden, BP 3 Garden Set Plus, BP 4 Garden Set, BP 3 Home & Garden, BP 4 Home & Garden eco!ogic, BP 5 Home & Garden, BP 7 Home & Garden eco!ogic, SP 1 Dirt, SP 2 Flat, SP 5 Dirt, SP 6 Flat Inox, SP 7 Dirt, SP 7 Dirt Inox¹. Observera att endast de maskiner som listas är berättigade förlängd garanti.

Skriv ut garantibeviset och förvara det säkert så att du kan hänvisa till det om du vill göra ett garantianspråk. Vi skickar dig detta via e-post. Garantin kan endast godkännas tillsammans med original kvittot.

5 years guarantee
Pump typplåt

Serienumret hittar du på plåten på undersidan av pumpen.


Fyll i följande formulär fullständigt för att registrera dig. Observera att maskiner endast kan registreras inom tre månader efter köpet.

*

*Obligatoriskt fält


Fält som markerats med asterisk (*) är obligatoriska.

Garantin som beviljats av Kärcher påverkar inte dina lagenliga rättigheter som konsument (särskilt din garanti). Se 2013 års garantivillkor för ytterligare information om garantins innehåll, varaktighet och geografisk omfattning av garantin och namnet och adressen på garantigivaren.


¹ Garantin gäller endast Home & Garden-produkter för privat bruk, inte för kommersiellt bruk. Denna garanti gäller inte vid fel eller defekter som uppstår på grund av felaktig användning. Du hittar de fullständiga villkoren längre ner på denna sida.