SensoTimer ST 6 eco!ogic

Inteligentni računalnik za zalivanje SensoTimer ST 6 eco!ogic se ravna glede na potrebe rastlin po vodi in zaliva na podlagi vlažnosti, ki jo meri s prenosnim senzorjem.

SensoTimer ST 6 eco!ogic zaliva glede na stopnjo vlažnosti in skladno s potrebami. Senzor, ki je vključen v obseg dobave, meri vlažnost tal in pošilja vrednosti v računalnik SensoTimer. Želeno vrednost vlage v zemlji lahko nastavite v petih različnih stopnjah. Če izbrana vrednost ni Dosežena, se zalivanje samodejno vklopi ob vnaprej določenem času. S snemljivim upravljalnim delom in petimi upravljalnimi tipkami je programiranje zelo preprosto. Na dan lahko nastavite do dva intervala zalivanja (najdaljši čas zalivanja: 90 minut). S funkcijo eco!ogic lahko dodatno zamaknete čas zalivanja od 1 do 7 dni. Ročno zalivanje je mogoče v katerem koli trenutku. S pritiskom gumba lahko programiranje zalivanja prekinete za 24 ur. SensoTimer ST 6 eco!ogic je združljiv z vsemi dobavljivimi sistemi na klik. Priključek za pipo in predfilter sta priložena, potrebna 9-voltna baterija ni vključena v dobavo.

Značilnosti in prednosti
 SensoTimer ST 6 eco!ogic: Zalivanje rastlin z upravljanjem z vlago
Zalivanje rastlin z upravljanjem z vlago
Učinkovito zalivanje rastlin, ki varčuje z vodo in je v skladu s potrebami rastlin.
 SensoTimer ST 6 eco!ogic: Individualno programiranje
Individualno programiranje
Zalivanje v skladu s potrebami rastlin.
 SensoTimer ST 6 eco!ogic: Samodejen vklop/izklop
Samodejen vklop/izklop
Ciljno zalivanje.
Snemljiv zaslon
  • Komfortno programiranje.
Tipka za 24-urni izklop zalivanja
  • Prekinitev zalivanja za 24 ur.
Možno je ročno zalivanje
  • Kratek odvzem vode.
Specifikacije

Tehnični podatki

Priključni navoj G3/4 + G1
Maks. tlak (bar) 10
Teža (Kg) 0,557
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,94
Mere (D × Š × V) (mm) 96 x 137 x 153

Pri priklopu teh proizvodov na omrežje pitne vode je treba upoštevati zahteve EN 1717. V nujnih primerih je treba kontaktirati svojega strokovnjaka za sanitarije. Vsebuje nanomateriale.

Oprema

  • Programiran izhod vode, 1 Kos(i)
  • Senzor vlage, 1 Kos(i)
  • Baterije so potrebne
  • Baterije so vključene v dobavo, ne
  • Število baterij, 2 x 9 V blok
 SensoTimer ST 6 eco!ogic
Videos
Področja uporabe
  • Zalivanje vrta
  • Trava, gredice z rožami in zelenjavo, živa meja
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE

Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.


Vprašanja o izdelku SensoTimer ST6 eco!ogic

Splošne informacije

Model SensoTimer ST6 eco!ogic ima samo en izstop vode in je opremljen z enim senzorjem, ST6 Duo eco!ogic pa ima dva izstopa in dva senzorja. Oba modela imata enak zaslon. Če na začetku ne vnesete drugega senzorja, se ta zaenkrat tudi. ne prikaže na zaslonu. To velja, dokler enote SensoTimer ne ponastavite.

SensoTimer ima dve možnosti namestitve:
a) Namestitev ventilne enote neposredno na pipo.
b) Namestitev ventilne enote na steno. V tem primeru je treba od pipe za vodo potegniti dovodno cev do želenega mesta, na primer na steni hiše. Odprtine na zadnji strani ventilne enote omogočajo preprosto namestitev. Tako lahko na pipo za vodo namestite večsmerni razdelilnik in ustvarite prost priključek za ročno zalivanje.

Da, SensoTimer je primeren za reguliranje podzemnega sistema za zalivanje z velikim pretokom vode.

To so na primer:
a) Pravokotni zalivalnik
b) Krožni razpršilnik
c) Kapljalna cev
d) Kärcher Rain System

Senzor

Najprimernejše mesto za senzor je neposredno območje zalivanja.

Upravljalna enota in senzor sta lahko oddaljena do 100 m, če med njima ni ovir.

Ne. Vsak senzor je povezan z upravljalno enoto s svojim naslovom in je dodeljen k svojemu izstopu vode. Da lahko enota nemoteno deluje, je treba pri namestitvi vnesti senzorja.

V roku ene ure po namestitvi senzor svoje podatke pošilja upravljalni enoti vsako minuto. Po tem času podatke posreduje vsakih 30 minut.

Ko končate z nastavljanjem, lahko delovanje čisto preprosto preverite tako, da na belo površino senzorske ploščice nakapate nekaj vode. Po nekaj sekundah se na zaslonu upravljalne enote prikažejo kapljice. Običajno se prikaže 5 kapljic, saj se ploščica pri merjenju odziva zelo občutljivo.

Funkcije

Na začetku zadošča tovarniška nastavitev. Nastavitve je vseeno dobro preveriti in jih po potrebi prilagoditi vaši situaciji. To velja zlasti za spodnjo mejo, ko naj se sproži zalivanje. Vse nastavitve je mogoče pozneje poljubno spreminjati.

Senzor vsakih 30 minut pošlje upravljalni enoti podatke o vlažnosti.

Vlažnost se občuti različno glede na vrsto zemlje. Zemlja za rože lahko na primer vsrka vodo kot goba in je na otip razmeroma hitro suha. SensoTimer pa na zaslonu kljub temu prikazuje 5 kapljic. Dejanska vlažnost zemlje je v tem primeru namreč višja kot na otip.

Senzor vsakih 30 minut pošlje podatke o vlažnosti. Zalivanje bi tako trajalo največ 29 minut, preden bi senzor spet poslal signal in s tem prekinil zalivanje. Zalivanje bi se poleg tega takoj končalo, ko bi kapljica vode padla na senzorsko ploščico. Voda pa se postopoma enakomerno razporedi v tla.

S funkcijo eco!ogic je mogoče čas zalivanja dodatno zamakniti za 1 – 7 dni. S tem prihranite vodo in spodbudite rast korenin.
Če je funkcija nastavljena na [ -d ] je izklopljena in zalivanje se začne takoj, ko izmerjena vlažnost tal pade pod nastavljeno mejno vrednost.
Če je funkcija aktivirana, se zalivanje zamakne za nastavljeni čas.

Primer za dvodnevni zamik:
če spodnja mejna vrednost vlažnosti ni Dosežena, se zalivanje glede na nastavitve začne v ponedeljek ob 8. uri. Če v tem času ni bilo dežja in je nastavljen zamik za 2 dni, se zalivanje začne šele v sredo ob 8. uri. Če pa je v tem času deževalo in so tla dovolj vlažna, se zalivanje začne šele ob naslednjem nastavljenem času, ko mejna vrednost ni Dosežena. Čas zalivanja se tudi tedaj zamakne za 2 dni.

Da. Iz senzorjev in upravljalne enote odstranite baterije in jih po kratkem času spet vstavite nazaj. Pri vklopu upravljalne enote pritisnite tipko [ok] in jo držite, dokler se na zaslonu ne prikažejo vsi simboli in čas začne utripati. Po nastavitvi časa se začne odštevanje in vnesete lahko 1. senzor. Ko vstavite baterije, morate upoštevati zaporedje pri nastavitvah.

Odpravljanje napak

Če je na zaslonu prikaz ,,ERR'' je težava v ventilu za vodo. Morda je v ventilu tujek in ga blokira. Za ponovni zagon enote SensoTimer morate ponovno vstaviti baterijo. Nato odstranite priključek ventila na pipo in preverite, ali so v njem tujki. Poskusite odpreti ventil s pomočjo načina ročnega zalivanja in izperite tujke.

Simbol za radijski signal utripa, ko upravljalna enota išče radijski signal senzorja. Če enota eno uro ne najde signala, se na zaslonu prikaže „Off“. Ko pritisnete na tipko [ok], začne enota ponovno iskati signal.

Simbol za radijski signal utripa, če ...
a) Je razdalja med senzorjem in upravljalno enoto prevelika ali določeni predmeti prekinjajo radijski signal.
Nasvet: zmanjšajte razdaljo med upravljalno enoto in senzorjem.
b) Se upravljalna enota na novo zažene.
Tedaj v roku pol ure samodejno poišče signal.
Nasvet: če odstranite baterijo iz senzorja in jo ponovno vstavite, enota v 1 minuti najde signal.
c) Radijski signal moti drugi signal in upravljalna enota ne more najti senzorja.
Nasvet: ko drugi signal ne moti več, enota samodejno najde senzor v roku 30 minut.

Prikaz „OFF“ na zaslonu ima lahko dva vzroka:
a) Baterija je prazna.
Če je baterija prazna, zaslon prikazuje „OFF“. Poleg tega se na zaslonu prikaže simbol za prazno baterijo. Baterijo je treba zamenjati.
b) Signala senzorja ni.
Če upravljalna enota izgubi signal senzorja, ga začne iskati in na zaslonu utripa simbol za radijski signal. Če enota eno uro ne najde signala, se na zaslonu prikaže „OFF“. Simbol baterije tedaj prikazuje dejansko stanje baterije, simbol za radijski signal pa utripa. Enoto ponovno zaženite s pritiskom na tipko [ok].

Preverite, ali se senzorska ploščica dejansko dotika zemlje. Upoštevajte napotke v odstavku navodil "Namestitev senzorja"

Shranjevanje med zimo

Odvijte ventil s pipe za vodo in izpraznite SensoTimer, tako da ročno odprete ventile. Odstranite baterije iz upravljalne enote in iz senzorjev ter vse dele shranite do naslednje pomladi v prostoru, kjer ne zmrzuje. Priporočilo: na začetku vsake sezone zalivanja uporabite nove baterije

Nadomestni deli

Da, SensoTimer je mogoče zamenjati in nato „vnesti“ nov senzor. Senzorji so na voljo tudi kot nadomestni deli
(kataloška št.: 4.645-499.0).

Vsako leto na začetku sezone zalivanja je treba zamenjati ploščico v senzorju, da bodo meritve pravilne. Senzorska ploščica je na voljo pod kataloško številko 2.645-242.0.