Naša spletna stran uporablja piškotke

Naša spletna stran uporablja piškotke. Nekateri od piškotkov, ki jih uporabljamo so potrebni, za pravilno delovanje strain. Piškotke lahko zbrišete ali blokirate , kar bo onemogočilo, pravilno delovanje nekaterih delov strain. Če potrebujete več informacij o piškotkih na naši spletni strani si oglejte naš pravilnik o zasebnosti.

Čistilo za platišča, alkalno RM 801

Posebno čistilo za platišča za vsa prevlečena jeklena platišča in platišča iz lite pločevine (razen neprevlečena, posebna platišča, polirana do visokega sijaja). Materialu prijazno in hkrati intenzivno odstranjuje najtrdovratnejše madeže, kot so cestni prah, vžgan zavornih prah, delci pnevmatik in obloge soli za posipanje. Ne razjeda betonskih tal in blatniških košev.

Številka naročila: 6.295-323.0
Iskanje trgovcev:
Specifikacije

Tehnični podatki

velikost posode (l) 20
Enota pakiranja 1
pH-vrednost 13,5
Teža vključno z embalažo 22,598
Mere (D × Š × V) 260 / 237 / 430
Značilnosti
 • zelo učinkovito čistilo za čiščenje platišč
 • zanesljivo odstranjuje zavorni prah, delce pnevmatik, ostanke soli in madeže vodnega kamna
 • varuje material
 • ne razjeda betonskih tal in jeklenih stojal za kolesa
 • hitro učinkovanje
 • tenzidi biološko razgradljivi po EEC 648/2004
 • preko 90-odstotno biološko razgradljiv
 • ne vsebuje NTA (nitrilotriocetna kislina)
 Čistilo za platišča, alkalno RM 801
 Čistilo za platišča, alkalno RM 801
 Čistilo za platišča, alkalno RM 801
Opozorila in varnostni nasveti po smernicah Evropske Unije
Opozorila in nasveti glede varnosti skladno s smernicami Evropske unije
 • H290 Lahko je jedko za kovine.
 • H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
 • P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
 • P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 • P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/
 • P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.
 • P405 Hraniti zaklenjeno.
 • P501a Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/ mednarodnimi predpisi.
Področja uporabe
 • Čiščenje platišč