Izjava o varstvu podatkov

Alfred Kärcher GmbH

Varstvo podatkov

Družba Alfred Kärcher GmbH (v nadaljevanju besedila: Kärcher) v vseh postopkih obdelave podatkov (npr. zbiranje, obdelava in posredovanje podatkov) se ravna v skladu z zakonskimi predpisi. Naslednja izjava bo Vas seznanila s tem, katera vrsta podatkov se zbira in na kakšen način se ti podatki uporabljajo in posredujejo, katere varnostne ukrepe sprejema firma Kärcher za zaščito Vaših podatkov ter kako lahko tudi Vi sami zaščitite svoje podatke.

Odgovoren za varnost podatkov: 

Alfred Kärcher GmbH
Direktor Michael T. Grüssinger, Aljosa Assejev 
Bleiweisova Cesta 30
1000, Ljubljana
Slovenia
Tel.: +43 (1) 250 60-165
Fax: +43 (1) 250 60-5165
E-mail: info@kaercher.si

1. člen Zbiranje, uporaba in shranjevanje osebnih podatkov

Če uporabljate online ponudbo firme Kärcher, bo firma Kärcher od Vas zbrala različne podatke, delno tudi tako imenovane osebne podatke. Pri tem gre za posamezne podatke o osebnih ali dejanskih razmerah določene fizične osebe ali fizične osebe, ki se lahko ugotovi, kot so na primer Vaše ime in priimek, Vaš naslov ali Vaša telefonska številka.

1. Obiskovanje internetnih straneh firme Kärcher - splošno

Pri obiskovanju internetnih strani firme Kärcher se protokolirajo naslednji podatki, katerih shranjevanje se uporablja izključno za interne sistemske ali statistične namene, vse pa poteka v anonimizirani obliki: naziv poklicanih strani, uporabljeni brskalnik, operativni sistem, ponudnikov internetske storitve ter domene, do katere se dostopa, datum in čas dostopa, uporabljenega iskalnika, nazivi posnetih datotek ter Vaš IP naslov.
Nadaljnje osebne informacije se evidentirajo le v primeru, če jih prostovoljno date na razpolago, na primer v okviru povpraševanja ali registracije. Osebne podatke, ki ste jih dali na razpolago bo firma Kärcher uporabila, in sicer odvisno od zadevnega področja, za to, da odgovori na vaša povpraševanja, za obdelavo Vašega naročila ter v namen tehničnega administriranja internetnih strani. Konkretno, uporaba osebnih podatkov v zadevnih področjih poteka kakor sledi:

2. Obrazci za kontakt

Če se preko obrazca za kontakt na internetskih straneh firme Kärcher obračate na firmo Kärcher, se shranijo oblika, v kateri se na Vas obrača, Vaše ime in priimek, Vaš naslov, Vaš elektronski naslov, področje, na katero se Vaše povpraševanje nanaša ter Vaša informacija o tem, ali ste potrošnik (zasebna oseba) ali podjetnik (gospodarski subjekt), da bi se lahko Vaše sporočilo, ki je vpisano v hiško „Opomba“ takoj posredovalo pravi osebi za kontakt. Vaši podatki, ki ste jih navedli v obrazcu za kontakt, se ne bodo uporabljali v druge namene, še posebej ne v reklamne namene.

3. Raziskava tržišča (npr. Register&Win)

Firma Kärcher bo v zakonskem obsegu uporabljala Vaše podatke za potrebe raziskave tržišča, in sicer, če ste v ta namen dali svoj izrecni pristanek s tem, da ste hiško z besedilom, ki se nahaja poleg nje, označili s kljukico :
„Zainteresiran(a) sem za nadaljnja anketiranja v okviru raziskave tržišča s strani firme Kärcher!“
V okviru „Register&Win“ ali v primeru drugih akcij v namen raziskave tržišča, bo firma Kärcher shranila obliko, v kateri se na Vas obrača, Vaše ime in priimek, Vaš naslov, Vaš elektronski naslov, Vašo telefonsko številko, področje, v katero ste se sami razvrstili (zasebna oseba ali gospodarski subjekt) ter – če ste izpolnili te hiške, oziroma če ste jih označili s kljukico – Vašo letnico rojstva, številko artikla, naziv izdelka, datum nakupa Vašega proizvoda firme Kärcher ter dejstvo, da ste zainteresirani za nadaljnja anketiranja glede raziskave tržišča. Le v primeru, če ste z dajanjem kljukice v za to predvideno polje v tem smislu dali svoje soglasje, bo firma Kärcher uporabljala Vaše podatke u okviru raziskave tržišča. V nasprotnem primeru se bodo Vaši podatki uporabljali izključno za to, da Vas obveščamo v primeru morebitne osvojene nagrade.

4. Nagradne igre

V akcijah z nagradno igro bo firma Kärcher shranila le tiste podatke, ki so potrebni za žrebanje v nagradni igri ter za sam potek te nagradne igre (to so npr. Vaše ime in priimek, Vaš naslov, Vaš elektronski naslov). Le v primeru, če ste z dajanjem kljukice dali Vaše izrecno soglasje za uporabo Vaših podatkov v nadaljnje namene, bo firma Kärcher Vaše podatke uporabila tudi za raziskavo tržišča ali za posredovanje elektronskega biltena.

5. Bilten

Po elektronski pošti se lahko prijavite za prejemanje elektronskega biltena firme Kärcher – brez navedbe Vašega imena in priimka, in sicer na način, da se v ta namen registrirate z naslovom svoje elektronske pošte ter v področju Pošiljanje vpišete kljukico v checkboxu poleg naslednjega besedila, s katerim boste dali svoj pristanek: „Želim se prijaviti za prejemanje elektronskega biltena firme Kärcher ter se v tem smislu prijavljam s svojimi podatki.“ Po tem, ko ste dali svoje soglasje, ki ga bomo preverili s pošiljanjem elektronskega sporočila, ki ga morate potrditi, bo firma Kärcher uporabila Vaš naslov elektronske pošte kot naslov za prejemanje elektronskega biltena po elektronski pošti, s katerim boste redno seznanjeni z aktualnimi ponudbami in izdelki firme Kärcher. Vi imate možnost, da kadarkoli odpoveste prejemanje elektronskega biltena (5., člen, št. 3).

2. člen Posredovanje in brisanje osebnih podatkov

Osebne podatke, ki ste nam jih dali na razpolago, bo firma Kärcher uporabljala za odgovarjanje na vaša povpraševanja, za obdelavo Vašega naročila ter v namene tehničnega administriranja internetnih strani.

Eventualno posredovanje, prodaja ali druga oblika posredovanja Vaših osebnih podatkov tretjim osebam je možna le v primeru, če je to posredovanje potrebno za izvrševanje pogodbe ali za potrebe obračuna oziroma za naplačilo nadomestila ali če ste vi za to dali svoj izrecni pristanek. Na primer, lahko se zgodi, da firma Kärcher v primeru naročil, mora Vaš naslov in podatke iz naročila posredovati dobavitelju, če se pošiljka dostavlja direktno iz tovarne Vama. Naši dobavitelji bodo prejeli le tiste informacije, ki so jim potrebne za izvedbo teh poslov. Eventualna drugačna uporaba Vaših informacija ni dovoljena.

Nadalje, firma Kärcher ne izključuje interno posredovanje podatkov, ki se uporabljajo za namene raziskave tržišča. Vi imate pravico in možnost nasprotovati takšni uporabi Vaših podatkov.
Firma Kärcher opozarja, da smo na zahtevo pristojnih organov pooblaščeni oziroma obvezni da damo, obvestila o podatkih, če je to potrebno zaradi kazenskega pregona, zaradi odprave nevarnosti s strani policijskih služb.

3. člen Varnostna opomba

Firma Kärcher je sprejela veliko število varnostnih ukrepov, da bi v ustreznem obsegu in na primeren način zaščitila osebne informacije.

Naše baze podatkov so zaščitene s fizičnimi in tehničnimi ukrepi, ter s procesnimi ukrepi, ki dostop do informacijam omejujejo na za to posebej pooblaščene osebe v skladu s to izjavo o varstvu podatkov. Naš informacijski sistem se nahaja za požarnim zidom, ki prekinja vsak dostop drugih omrežij z internetno povezavo. Le uslužbenci, ki te informacije potrebujejo za izvedbo svojih posebnih nalog, imajo dostop do osebnih informacij. Naši sodelavci so izšolani glede varnosti in prakse z varstvom podatkov.

Če se osebne informacije zbirajo po naših internetskih straneh, se prenos podatkov odvija šifrirano in z uporabo industrijskega standarda Secure-Socket-Layer (SSL tehnologija). Občutljive informacije, kot so številke kreditnih kartica ali informacije o bančnih računih, se zaradi dodatne zaščite šifrirajo.
V primeru komunikacije po elektronski pošti ne moremo zagotoviti popolno varnost podatkov.


4. člen Kolački / oglaševanje na podlagi uporabnikove uporabe internetnih strani (vedenjsko ciljno oglaševanje)

Na naših internetskih straneh se uporabljajo „kolački“ za tki. vedenjsko ciljno oglaševanje. Pri tem gre za besedilne datoteke, s pomočjo katerih se podatki z informacijami o uporabi (obiskovane internetne strani, število obiskov, časi obiskov, čas preživljanja na posameznih straneh itd.), torej profili o uporabniku, se shranijo na Vašem trdem disku. Ti profili o uporabi se anonimizirajo ter analizirajo v tehničnem (statističnem ) postopku evaluacije, da se kasneje, pri odčitavanju internetnega oglaševanja (npr. bannera) na drugih internetnih straneh omogočijo izbiro vsebine, ki je prilagojena interesom posameznega uporabnika. Pri tem se v kolačkih v nobenem primeru ne shranjujejo osebni podatki kot so ime in priimek, naslov, elektronski naslov.
Pri tem IP naslov direktno zbira ponudnik storitve vedenjskega ciljnega oglaševanja – na internetnih straneh firme Kärcher je to firma GroupM Competence Center GmbH – vendar ga tudi takrat shranjuje samo v skrajšani ali šifrirani obliki (tj. IP naslov se zamenjuje z drugim nizom številk, ki ne dovoljuje povratnega odkrivanja prvotnega IP vrstnega reda številk ter se ne more več povratno slediti) in naprej obdeluje. Firma GroupM Competence Center GmbH nudi tudi reklamo za internetne strani drugih ponudnikov ter uporablja ciljne sisteme, da bi zbrane podatke izbrala za potrebe reklame v skladu z uporabnikovim obnašanjem. Nadaljnje informacije o zaščiti podatkov ter o vedenjskem ciljnem oglaševanju firme GroupM Competence Center GmbH, kot tudi o njihovi tehnologiji lahko najdete na strani: http://www.xaxis.com/de/page/privacy-policy/. Tam lahko tudi podate ugovor zoper anonimne analize Vašega obnašanja pri brskanju.
Z nastavitvami v Vašem brskalniku Vi načeloma lahko preprečite tudi shranjevanje kolačkov. V tem primeru je možno, da se Vam na računalniku ne bodo v celoti in/ali pravilno prikazale vse internetne strani firme Kärcher.

5. člen Vaše pravice

Vi imate kadar koli in v okviru zakonskih možnosti (26. člen Zakona o zaščiti podatkov) pravico do obvestila o podatkih, ki se nanašajo na Vašo osebo, njihovem poreklu ter prejemniku, kot tudi o namenu obdelave podatkov. Poleg tega imate pravico do popravka in brisanja (27. člen Zakona o zaščiti podatkov), kot tudi na ugovor zoper uporabo Vaših podatkov v okviru 28. člena Zakona o zaščiti podatkov.

Če želite stornirati Vaše soglasje za prejemanje biltena, prosimo Vas, da kliknete na povezavo „Odpoved bilten“, ki se nahaja v dnu elektronskih sporočil z elektronskim biltenom.

 

6. Nadzorni organ

V primeru pritožbe glede uporabe vaših osebnih podatkov lahko stopite v stik tudi z odgovornim nadzornim organom Kärcherja: Informacijski pooblaščenec, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana, Slovenija, T: 01 230 97 30, E-pošta: gp.ip(at)ip-rs.si