Varstvo podatkov

Alfred Kärcher GmbH

data protection

Družba Alfred Kärcher GmbH (v nadaljevanju besedila: Kärcher) se v vseh postopkih obdelave podatkov (npr. zbiranje, obdelava in posredovanje podatkov) ravna v skladu z zakonskimi predpisi. Naslednja izjava vas bo seznanila s tem, katere vrste podatkov se zbirajo in na kakšen način se ti podatki uporabljajo in posredujejo, katere varnostne ukrepe sprejema podjetje Kärcher za zaščito vaših podatkov ter kako lahko tudi vi zaščitite svoje podatke. 

 

Skladno s 7. točko 37. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1–88) vas obveščamo o kontaktnih podatkih imenovane pooblaščene osebe za varstvo podatkov.

 

1. Podatki o zavezancu:

  • Naziv pravne osebe: Karcher trgovina d.o.o.
  • Naslov: Letališka 29d, 1000 Ljubljana
  • Matična številka: 8020230000
     

Datum sklepa o imenovanju: 1.12.2022

 

2. Podatki o pooblaščeni osebi:

  • Ime in priimek: Izr. prof. dr. Miha Dvojmoč, mag. javn. upr., dipl. var.
  • Naslov: Tbilisijska 96, 1000 Ljubljana
  • Elektronski naslov: miha.dvojmoc@infocenter.si
  • Telefonska številka: 00 386 31 692 524

 

1. člen: Zbiranje, uporaba in shranjevanje osebnih podatkov

Če uporabljate online ponudbo podjetja Kärcher, bo podjetje Kärcher od vas zbralo različne podatke, delno tudi tako imenovane osebne podatke. Pri tem gre za posamezne podatke o osebnih ali dejanskih razmerah določene fizične osebe ali fizične osebe, ki se lahko ugotovi, kot so na primer vaše ime in priimek, naslov ali telefonska številka.

1. Obiskovanje internetnih straneh podjetja Kärcher - splošno

Pri obiskovanju internetnih strani podjetja Kärcher se protokolirajo naslednji podatki, katerih shranjevanje se uporablja izključno za interne sistemske ali statistične namene, vse pa poteka v anonimizirani obliki: naziv poklicanih strani, uporabljeni brskalnik, operativni sistem, ponudnikov internetske storitve ter domene, do katere se dostopa, datum in čas dostopa, uporabljenega iskalnika, nazivi posnetih datotek ter vaš IP naslov.
Nadaljnje osebne informacije se evidentirajo le v primeru, če jih prostovoljno date na razpolago, na primer v okviru povpraševanja ali registracije. Osebne podatke, ki ste jih dali na razpolago bo podjetje Kärcher uporabilo, in sicer odvisno od zadevnega področja, za to, da odgovori na vaša povpraševanja, za obdelavo vašega naročila ter v namen tehničnega administriranja internetnih strani. Konkretno, uporaba osebnih podatkov v zadevnih področjih poteka kakor sledi:

2. Kontaktni obrazci

Če se preko kontaktnega obrazca na internetnih straneh podjetja Kärcher obračate na podjetje Kärcher, se shranijo vaše ime in priimek, vaš naslov, vaš elektronski naslov, področje, na katero se vaše povpraševanje nanaša ter vaša informacija o tem, ali ste potrošnik (fizična oseba) ali podjetnik (gospodarski subjekt), da bi se lahko vaše sporočilo, ki je vpisano v opombe takoj posredovalo pravi osebi za kontakt. Vaši podatki, ki ste jih navedli v obrazcu za kontakt, se ne bodo uporabljali v druge namene, še posebej ne v reklamne namene.

3. Tržne raziskave

Podjetje Kärcher bo v zakonskem obsegu uporabljala vaše podatke za potrebe tržnih raziskav in sicer, če ste v ta namen dali svoje izrecno soglasje - da ste s kljukico označili „Zainteresiran(a) sem za nadaljnja anketiranja v okviru tržnih raziskav s strani podjetja Kärcher!“
V primeru akcij za namen tržnih raziskav, bo podjetje Kärcher shranila vaše ime in priimek, vaš naslov, vaš elektronski naslov, vašo telefonsko številko, področje v katero ste se razvrstili (fizična oseba ali gospodarski subjekt) ter – če ste označili s kljukico – vašo letnico rojstva, številko artikla, naziv izdelka, datum nakupa vašega proizvoda podjetja Kärcher ter dejstvo, da ste zainteresirani za nadaljnja anketiranja glede tržnih raziskav. Podjetje Kärcher bo uporabljalo vaše podatke v okviru tržnih raziskav le v primeru, da ste dali svoje soglasje. V nasprotnem primeru se bodo vaši podatki uporabljali izključno za to, da vas obveščamo v primeru morebitne osvojene nagrade.

4. Nagradne igre

V akcijah z nagradno igro bo podjetje Kärcher shranilo le tiste podatke, ki so potrebni za žrebanje v nagradni igri ter za sam potek te nagradne igre (to so npr. vaše ime in priimek, vaš naslov, vaš elektronski naslov). Podjetje Kärcher bo vaše podatke uporabilo za tržne raziskave ali za pošiljanje elektronskih novic le, če ste dali soglasje za uporabo vaših podatkov v te namene.

5. Elektronske novice

Po elektronski pošti se lahko prijavite za prejemanje elektronskih novic podjetja Kärcher – brez navedbe vašega imena in priimka, in sicer na način, da se v ta namen registrirate z naslovom svoje elektronske pošte ter podate svoje soglasje. Po tem, ko ste dali svoje soglasje, ki ga bomo preverili s pošiljanjem elektronskega sporočila, ki ga morate potrditi, bo podjetje Kärcher uporabilo vaš naslov elektronske pošte kot naslov za prejemanje elektronskih novic po elektronski pošti, s katerimi boste redno seznanjeni z aktualnimi ponudbami in izdelki podjetja Kärcher. Kadarkoli imate možnost, da odpoveste prejemanje elektronskih novic (5., člen, št. 3).

2. člen: Posredovanje in brisanje osebnih podatkov

Osebne podatke, ki ste nam jih dali na razpolago, bo podjetje Kärcher uporabljalo za odgovarjanje na vaša povpraševanja, za obdelavo vašega naročila ter v namene tehničnega administriranja internetnih strani.

Eventualno posredovanje, prodaja ali druga oblika posredovanja vaših osebnih podatkov tretjim osebam je možna le v primeru, če je to posredovanje potrebno za izvrševanje pogodbe ali za potrebe obračuna oziroma za naplačilo nadomestila ali če ste vi za to dali svoje izrecno soglasje. Na primer, lahko se zgodi, da podjetje Kärcher v primeru naročila, mora vaš naslov in podatke iz naročila posredovati dobavitelju, če se vam pošiljka dostavlja direktno iz tovarne. Naši dobavitelji bodo prejeli le tiste informacije, ki so jim potrebne za izvedbo teh poslov. Eventuelna drugačna uporaba vaših podatkov ni dovoljena.

Nadalje, podjetje Kärcher ne izključuje interno posredovanje podatkov, ki se uporabljajo za namene raziskave tržišča. Imate pravico in možnost nasprotovati takšni uporabi vaših podatkov. Podjetje Kärcher opozarja, da smo na zahtevo pristojnih organov pooblaščeni oziroma obvezni da damo, obvestila o podatkih, če je to potrebno zaradi kazenskega pregona, zaradi odprave nevarnosti s strani policijskih služb.

3. člen: Varnostna opomba

Podjetje Kärcher je sprejelo veliko število varnostnih ukrepov, da bi v ustreznem obsegu in na primeren način zaščitilo osebne informacije.

Naše baze podatkov so zaščitene s fizičnimi in tehničnimi ukrepi ter s procesnimi ukrepi, ki dostop do podatkov omejujejo na za to posebej pooblaščene osebe v skladu s to izjavo o varstvu podatkov. Naš informacijski sistem se nahaja za požarnim zidom, ki prekinja vsak dostop drugih omrežij z internetno povezavo. Le uslužbenci, ki te informacije potrebujejo za izvedbo svojih posebnih nalog, imajo dostop do osebnih podatkov. Naši sodelavci so izobraženi glede varnosti in prakse z varstvom podatkov.

Če se osebne informacije zbirajo po naših internetskih straneh, se prenos podatkov odvija šifrirano in z uporabo industrijskega standarda Secure-Socket-Layer (SSL tehnologija). Občutljive informacije, kot so številke kreditnih kartic ali informacije o bančnih računih, se zaradi dodatne zaščite šifrirajo. V primeru komunikacije po elektronski pošti ne moremo zagotoviti popolne varnosti podatkov.


4. člen: Piškotki

Na naših internetskih straneh se uporabljajo piškotki za t.i. vedenjsko ciljno oglaševanje. Pri tem gre za besedilne datoteke, s pomočjo katerih se podatki z informacijami o uporabi (obiskovane internetne strani, število obiskov, časi obiskov, čas preživljanja na posameznih straneh itd.), torej profili o uporabniku, shranijo na vašem trdem disku. Ti profili o uporabi se anonimizirajo in analizirajo v tehničnem (statističnem) postopku evaluacije, da kasneje, pri odčitavanju internetnega oglaševanja (npr. bannerja) na drugih internetnih straneh omogočijo izbiro vsebine, ki je prilagojena interesom posameznega uporabnika. Pri tem se v piškotkih v nobenem primeru ne shranjujejo osebni podatki kot so ime in priimek, naslov, elektronski naslov.

IP naslov direktno zbira ponudnik storitve vedenjskega ciljnega oglaševanja – na internetnih straneh podjetja Kärcher je to podjetje GroupM Competence Center GmbH – vendar ga tudi takrat shranjuje samo v skrajšani ali šifrirani obliki (tj. IP naslov se zamenjuje z drugim nizom številk, ki ne dovoljuje povratnega odkrivanja prvotnega IP vrstnega reda številk ter se ne more več povratno slediti) in naprej obdeluje. Podjetje GroupM Competence Center GmbH nudi tudi oglaševanje za internetne strani drugih ponudnikov in uporablja ciljne sisteme, da bi zbrane podatke izbrala za potrebe oglaševanja v skladu z uporabnikovim obnašanjem. Nadaljnje informacije o zaščiti podatkov ter o vedenjskem ciljnem oglaševanju podjetja GroupM Competence Center GmbH, kot tudi o njihovi tehnologiji lahko najdete na strani: http://www.xaxis.com/de/page/privacy-policy/. Tam lahko tudi podate ugovor zoper anonimne analize vašega obnašanja pri brskanju. Z nastavitvami v vašem brskalniku lahko načeloma preprečite tudi shranjevanje piškotkov. V tem primeru je možno, da se vam na računalniku ne bodo v celoti in/ali pravilno prikazale vse internetne strani podjetja Kärcher.

Več o piškotkih, ki jih uporabljamo, lahko preberete tukaj.

 

5. člen: Vaše pravice

V okviru zakonskih možnosti (26. člen Zakona o zaščiti podatkov) imate kadarkoli pravico do obvestila o podatkih, ki se nanašajo na vas osebno, njihovem poreklu ter prejemnikih, kot tudi o namenu obdelave podatkov. Poleg tega imate pravico do popravka in brisanja (27. člen Zakona o zaščiti podatkov), kot tudi na ugovor zoper uporabo vaših podatkov v okviru 28. člena Zakona o zaščiti podatkov.

Če želite preklicati vaše soglasje za prejemanje elektronskih novic vas prosimo, da kliknete na odjavo, ki se nahaja v dnu elektronskih sporočil z elektronskimi novicami.

 

6. člen: Nadzorni organ

V primeru pritožbe glede uporabe vaših osebnih podatkov lahko stopite v stik tudi z odgovornim nadzornim organom Kärcherja: Informacijski pooblaščenec, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana, Slovenija, T: 01 230 97 30, E-pošta: gp.ip@ip-rs.si.