Impresum

KARCHER Trgovina, d.o.o.

Letališka 29D
1000 Ljubljana

Tel: +386 82015591
E-Mail: info@kaercher.si

Matična številka: 8020230000
Identifikacijska številka za DDV: SI 43733891
Direktor: Michael T. Grüssinger, Aljosa Assejev

Zavrnitev odgovornosti

Vsebine naših spletnih strani se stalno menjujejo. Vsakič jih pripravimo z največjo mogočo skrbnostjo. Kljub temu ne morem jamčiti za popolnost ali pravilnost vsebine. Družba Alfred Kärcher GmbH ni odgovorna za škodo, ki je nastala kot posledica uporabe informacij in podatkov na teh internetnih straneh, razen v primeru namernega zavajanja ali velike malomarnosti družbe Alfred Kärcher GmbH.

Družba Alfred Kärcher GmbH ne prevzema nikakršne odgovornosti in ne jamči za vsebino internetnih strani, na katere se neposredno ali posredno sklicujemo na naši domači strani. Družba Alfred Kärcher GmbH si ne lasti vsebin spletnih strani tretje stranke, na katere se sklicuje prek internetnih strani podjetja Alfred Kärcher GmbH. Za navedene internetne strani ni odgovorna družba Alfred Kärcher GmbH, temveč skrbniki posameznih strani. Obiskovalci odpirajo povezave do drugih internetnih strani na lastno odgovornost in morajo upoštevati pogoje za uporabo, ki veljajo na posameznih straneh.

Avtorske pravice/blagovne znamke

Vse slike, grafike, besedila in preostale objavljene informacije ter njihovo oblikovanje so zaščitene z varovanjem avtorskih pravic. Če ni drugače navedeno, je do uporabe te zaščitene vsebine upravičena izključno družba Alfred Kärcher GmbH & Co. KG. Predvajanje in/ali reprodukcija sta dovoljeni le s pisnim dovoljenjem družbe Alfred Kärcher GmbH & Co. KG.

Zlasti ni dovoljeno kopirati slik ali predstavitev s te domače strani in jih uporabiti v lastne namene. Kärcherjev logotip in besedni element Kärcher sta zaščiteni imeni in znamki družbe Alfred Kärcher GmbH & Co. KG. Poleg tega ima družba Alfred Kärcher GmbH & Co. KG v lasti številne zaščitene znamke. Uporaba znamk družbe Alfred Kärcher GmbH & Co. KG je dovoljena le s predhodnim pisnim dovoljenjem družbe.