Partner pri trženju

Na področju marketinškega partnerstva aktivno delujemo z izbranimi partnerskimi podjetji v smislu obojestranskega trženja.

Partner pri trženju
European Cleaning Journal

European Cleaning Journal

European Cleaning Journal, ki izide vsaka dva meseca, je najpomembnejša publikacija za profesionalno čistilno industrijo v Evropi.