Trajnostnost pri podjetju Kärcher

Prevzeti odgovornost – to je pri podjetju Kärcher že od samega začetka sestavni del kulture. Že gospod Alfred Kärcher in njegova soproga sta spoznala, da je trajni gospodarski uspeh možen samo s sprejemanjem družbenih interesov.

Nachhaltigkeit_head.jpg

Bodi sprememba

V središču našega delovanja se nahaja trajnostni razvoj podjetja, ki je orientiran na človeka. Naša prioritetna naloga je ustvarjanje vrednosti za naše kupce, naše zaposlene ter za podjetje. Da bi to dosegli, moramo zagotoviti vrhunski rezultat glede trajnostnosti. Navedeno odgovornost dojemamo zelo resno v vseh sektorjih podjetja. Po eni strani zagotavljamo nadaljevanje obstoja skupine s proizvodnjo uspešnih izdelkov in s poštenim ter zanesljivim partnerstvom z našimi kupci, zaposlenimi in dobavitelji. Po drugi strani, ustvarjamo aktraktivne pogoje dela, zmanjšujemo ekološki odtis naših poslovnih dejavnosti in učinkovito uporabljamo vire.

Jasno se postavljamo glede na našo družbeno odgovornost, kot dober korporacijski državljan (t.i. corporate citizen). Trajnostno upravljanje vodi istoimenski oddelek znotraj podjetja. Ta oddelek je pristojen tudi za varstvo okolja, energetsko učinkovitost, kot tudi za socialne standarde v dobavni verigi. V vseh 20 proizvodnih in logističnih lokacijah, imamo imenovane komisarje za okolje in vsak od njih je kontaktna oseba za trajnostno upravljanje na svoji lokaciji. V „CSR upravljavskem krogu“ oni koordinirajo z ukrepi v celotni skupini in skrbijo za to, da izpolnjujemo naše zahteve s področja trajnostnosti.

Izvlečeno iz našega promocijskega slogana, smo našo komunikacijo glede trajnostnosti dali pod moto "Bodi razlika" oz. "Be the difference". S tem želimo okrepiti blagovno znamko v percepciji njene trajnostnosti, da bi le-ta postala merilo uspešnosti poslovanja v naši branži.

Kärcher ustvarja razliko

Kontakt

mayer_andreas_thumb.jpg