Trajnostnost pri firmi Kärcher

Prevzeti odgovornost – to je pri firmi Kärcher že od samega začetka sestavni del kulture firme. Že sta gospod Alfred Kärcher in njegova soproga spoznala, da je trajni gospodarski uspeh možen samo s sprejemanjem družbenih interesov.

Nachhaltigkeit_head.jpg

Be the Difference

V središču našega delovanja se nahaja trajnostni razvoj podjetja, ki je orientiran na človeka. Naša prioritetna naloga je ustvarjanje vrednosti za naše kupce, naše zaposlene, ter za podjetje. Da bi to dosegli, moramo zagotoviti vrhunski rezultat glede trajnostnosti. Navedeno odgovornost dojemamo zelo resno v vseh sektorjih podjetja. Po eni strani zagotavljamo nadaljevanje obstoja skupine s proizvodnjo uspešnih izdelkov, ter s poštenim in zanesljivim partnerstvom z našimi kupci, zaposlenimi in dobavitelji. Po drugi strani, ustvarjamo aktraktivne pogoje dela, zmanjšujemo ekološki odtis naših poslovnih dejavnosti in učinkovito uporabljamo vire.

Jasno se postavljamo glede na našo družbeno odgovornost, kot dober korporacijski državljan (t.i.corporate citizen). Trajnostno upravljanje skupne vodi istoimenski oddelek znotraj firme. Ta oddelek je pristojen tudi za varstvo okolja, energetsko učinkovitost, kot tudi za socialne standadne v dobavni verigi. V vseh 20 proizvodnih in logističnih lokacij, imamo imenovane Komisarje za okolje, in vsak od njih je kontaktna oseba za trajnostno upravljanje na svoji lokaciji. V „CSR upravljavskem krogu“ oni koordinirajo z ukrepi v celotni skupini, ter skrbijo o tem, da izpolnjujemo naše zahteve s področja trajnostnosti.

Izvlečeno iz našega promocijskega slogana, smo našo komunikacijo glede trajnostnosti dali pod moto „Be the difference“ /Bodi razlika/. S tem želimo ojačati blagovno znamko v percepciji njene trajnostnosti, da bi le-ta do leta 2020 postala benchmark /merilo uspešnosti poslovanja/ v naši branži.

Kärcher ustvarja razliko

Kontakt

mayer_andreas_thumb.jpg