ODGOVORNOST ZA DOBAVNO VERIGO IN PROIZVODE

Potrošniki so danes kritično usmerjeni in pri nakupu zastavljajo več vprašanj kot prej. Želijo vedeti kje je proizvod izdelan, kdo ga je izdelal in pod kakšnimi pogoji. Iz katerih materialov je sestavljen? In, na koncu, ali se lahko reciklira? Podjetje Kärcher resno jemlje interese potrošnikov, se sooča z njihovimi vprašanji in ima prave odgovore. Kärcher namreč ni le vodilni proizvajalec na področju čistilne tehnike, ampak je tudi merilo uspešnosti poslovanja glede vprašanja trajnostnosti.

LieferketteProdukte_head.jpg
ISO-14001 Map

Obrati s certifikatom - po vsem svetu

Po vsem svetu zagotavljamo nenehno izboljševanje naše poslovne strategije z integriranim sistemom upravljanja kakovosti, varovanja okolja in energetske učinkovitosti tako, da se trudimo stalno izboljševati procese.

ISO 14001-Certificiranje v podjetju Kärcher

ISO 14001 je mednarodno priznan standard sistemov ravnanja z okoljem. Z upoštevanjem zahtev tega standarda je omogočeno doseganje postavljenih ciljev v zvezi z ekološkim načinom poslovanja.

[1] ZDA: Camas, Englewood
[2] Mehika: Monterrey
[3] Brazilija: Vinhedo
[4] Nemčija: Winnenden, Schwaikheim, Illingen, Gissigheim, Obersontheim, LZ Obersontheim, Bühlertal, Duisburg (WOMA), Waldstetten (Ringler)
[5] Italija: Quistello, Montereale Valcellina, Volpiano, Reggio Emilia
[6] Kitajska: Changshu

ISO 9001 – Certificiranje v podjetju Kärcher

ISO 9001 je svetovno priznan standard zgrajen na načelih vodenja kakovosti. Njegova uporaba v praksi posledično zagotavlja kakovost naših izdelkov skladno s postavljenimi zahtevami.

[1] ZDA: Camas, Englewood
[2] Mehika: Monterrey
[3] Brazilija: Vinhedo
[4] Nemčija: Winnenden, Schwaikheim, Illingen, Gissigheim, Obersontheim, LZ Obersontheim, Bühlertal, Duisburg (WOMA), Waldstetten (Ringler)
[5] Italija: Quistello, Montereale Valcellina, Volpiano, Reggio Emilia, Correggio
[6] Kitajska: Changshu

ISO 50001-Certificiranje v podjetju Kärcher

ISO 50001 je svetovno priznan standard za upravljanje z energijo. Upoštevanje tega standarda nenehno izboljšuje energetsko učinkovitost naših izdelkov in naših proizvodnih obratov.

[4] Nemčija: Winnenden, Schwaikheim, Illingen, Gissigheim, Obersontheim, LZ Obersontheim, Bühlertal, Duisburg (WOMA), Waldstetten (Ringler), Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, cleanerworld GmbH, cleanpark GmbH, Kärcher Leasing GmbH, Kärcher Used Equipment GmbH, Kärcher Beteiligungs-GmbH.

Mi za dobavno verigo ter za proizvode

Energetska učinkovitost z listino in pečatom

Firma Kärcher svojim kupcem ponuja naprave s pomočjo katerih lahko čistijo s prihrankom energije in virov. Te naprave se temeljito testirajo v naših laboratorijih. Z linijo proizvodov eco!efficieny za profesionalne uporabnike smo razvili posebej ekološko primeren program z visokim nivojem učinkovitosti.

Izpred svojega časa

Odgovoren odnos do vrednih virov, kot so voda in energija, se pri firmi Kärcher piše z velikimi črkami. Zaradi tega so naši proizvodi že pred nekaj leti izpolnjevali standarde za varstvo okolja, ki bodo v Evropski uniji stopili v veljavo komaj leta 2017. Tako sesalniki v EU ne smejo od septembra 2014 imeti moč večjo od 1.600 W, v letu 2017 pa se bo ta vrednost znižala celo na 900 W. Naš sesalnik za suho čiščenje eco!efficiency, ki je namenjen za čiščenje stavb, je že pri uvajanju na trg, v letu 2013 imel moč 750 W, s tem pa tudi 40 odstotkov nižjo porabo energije pri 98 odstotkih moči čiščenja pri osnovnem modelu.

ErP-Labor_kl.jpg

Testirani v lastnem laboratoriju

Da bi zanesljivo in trajno zagotovili zahtevane vrednosti za sesalnike za suho čiščenje, ki so namenjeni za gospodinjstva pa tudi za profesionalnu uporabu, je firma Kärcher, kot eno od redkih podjetij v Nemčiji, vzpostavilo lastni testni ErP laboratorij (ErP = Energy-related Product, tj. energetsko sorodni proizvodi) za sesalnike za suho čiščenje. Tukaj se ne meri le poraba nergije pri čiščenje, amak se tudi emisija prahu nahaja na preizkuševalni mizi - merjenje tistih delcev prahu, ki jih naprava pri delu ponovno izpušča v okoliški zrak.

Onesnaženje okolja s hrupom

Čeprav nas previsoka poraba energije najbolj pogosto najbolj zanima pri branju računa za elektriko, mi smo neposredno izpostaljveni neprijetnim ali preglasnim zvokom. Zaradi tega so tudi emisije hrupa enako pomemben vidik naših izdlekov, ki jih od začetka vključujemo v razvoj proizvodov. Tako na primer že zmanjšanje hrupa za 10 dB(A) uporabniki percipirajo kot 50-odstotno znižanje nivoja hrupa. Zaradi tega so naši sesalniki za suho čiščenje izredni primerni za daljše intervale dela, ter za delo v področjih, ki so občutljiva na hrup, kot so hoteli, domovi za starešje osebe in bolnišnice.


Scheuersaugmaschine.jpg

Številne naprave za krtačenje in sesanje so opremljene z eco!efficiency modusom dela, ki je posebno energetsko varčen. Pri tem naprava dela z manjo močjo puhalnika, z zmanjšano porabo čistilnega sredstva ter na nižjem številu vrtljajev krtač za krtačenje – s tem pa dlje, tišje in z večjim prihrankom.

VC6_Sauger

Testiranje sesalnikov v praksi, ki je izvedeno v podjetju „Die Stromsparinitiative“ /Iniciativa za prihranek elektrike/ novembra 2014 je potrdilo da naprava firme Kärcher, VC 6 Premium prispeva k varstvu klime. Kot naprava, ki je na testiranju dosegla najnižje število watov, je dobila tudi naboljšo oceno v petih od devet kategorij.

HDS

Evropsko društvo EUnited Cleaning je gorilnikom visokotlačnih naprav za čiščenje z vročo vodo firme Kärcher dodelila oznako učinkovitosti in ekološke neškodljivosti. Za certificiranje v letu 2015 sta odločilna bila visoka stopnja učinkovitosti ter tudi nizke emisije ogljikovega monoksida.


Dobavna veriga v fokusu

Vsakega leta firma Kärcher proda več kot dvanajst milijonov naprav za čiščenje, ki se proizvajajo na 20 lokacij v sedmih državah. Da bi izdelali in prodali naše naprave, mi smo v preteklih treh letih širom sveta prejeli blago in storitve od natančno 20.000 dobaviteljev.

 

Nabava od A do Ž

„Mi nabavljamo računalnike na pisarne ter svetovalne stortive v primeru pravnih vprašanj, enako kot promocijske ideje ali vozila za firmo“, pojasnjuje Dieter Grajer, direktor Oddelka Operations. „V prvi vrsti pa se vseeno nahajajo surovine kot so jeklo, aluminij in plastika, deli proizvodov ali popolnoma montirani sklopi za naše naprave, ki jim posvečamo posebno pozornost, ker imamo vpogled v kompleten življenski cikel določenega izdelka.“ Dobavitelji prihajajo iz vseh kontinentov sveta, na katerih firma Kärcher ima tudi proizvodne lokacije: torej Evropa, Severna in Južna Amerika kot tudi Azija – posebej Kitajska.

 

Upravljanje z življenskim ciklom proizvoda

Tisti, ki bi želel postati dobavitelj firme Kärcher, mora zadovoljiti stroge kriterije. Posebej v primeru dobaviteljev proizvodnega materiala redno izvajamo lastne audite v področju kakovosti, okolja in delovnih procesov, kot tudi obiske v samih obratih. Do sedaj smo z identificiranjem potencialnih dobaviteljev in z njihovim razvojem upravljali s pomočjo različnih programskih rešitev. Od leta 2013 je firma Kärcher izvedla ogromne napore, da bi harmonizirala nabavo znotraj skupine. V letu 2016 smo opravili prenos na edinstveno sistemsko platformo.

Upravljanje z življenskim ciklom dobaviteljev v SAP-u (skrajšano: SAP-SLC) pokriva vse korake razmerja do dobavitelja: od registracije preko dokaza o kvalifikaciji, preko klasifikacije, pa vse do razvoja dobavitelja in upravljanja z matičnimi podatki. Na ta način delovni procesi postanejo bolj transparentni, stroški se znižujujejo, odnosi do dobiteljev pa se vzpostavijo na trajnostni način.

 

Visoki standardi širom sveta

„Firme, ki tekmujejo za status dobavitelja morajo podpisati ne le Kodeks obnašanja firme Kärcher in normo o okolju firme Kärcher, ampak tudi odgovoriti na celo vrsto vprašanj“, pojasnjuje Vodja nabave, g. Heiko Braitmaier. Firma Kärcher se kot vodilna firma na trgu obvezala na visoke socialne standarde, ki veljajo za njene zaposlene v Nemčiji, ter jih zahteva tudi za uslužbence in delavce v dobaviteljskih obratih. Pri tem je pošteno nadomestilo za delo enako pomembno kot tudi pravica na svobodo mišljenja in združevanja delavcev. Mi se pri tem orientiramo na deset načel ZN-ovega svetovnega sporazuma Global Compact.

 

Dviganje nivoja

Zaradi nove edinstvene platforme, nič več ne bo moglo mimo tega sistema preverjanja. Nove osebe, ki so odgovorne za lokalna in globalna SLC gibanja lahko v vsakem trenutku in na vseh lokacijah s podporo opravijo vpogled v status vsakega dobavitelja - to je pravi kvantni skok, ki služi za trajno zagotavljanje kakovosti.

Granulat

Plastika – Kakovost in recikliranje

Že nekaj let se jeklo v napravh za čiščenje firme Kärcher delno nadomešča z visokokakovostno plastiko. Polipropilen (PP) je bolj fleksibilen in omogoča več možnosti oblikovanja od jekla, pa vseeno ima visoko kemijsko obstojnost, ter je primeren za trajno uporabo v zunanjem področju.

V skladu s pravili

Plastični sestavni deli se proizvajajo v naših lastnih proizvodnih obratih, pa tudi nabavljajo se in se redno preizkušajo na obstoj škodljivih sestavin. Pri tem so merodajne EU-Uredbe RoHS (Uredba o omejevanju uporabe določenih nevarnih substanc, angl. Restriction of Hazardous Substances) in REACH (Uredba o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij, angl. Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals). EU-Direktiva RoHS služi za zmanjšanje nevarnih substanc v električnih odpadkih, kot na na primer težke kovine v plastiki; v primeru REACH-a gre za oceno tveganja glede kemikalij.

Prostovoljno samo-obvezovanje

Firma Kärcher kot prva v vrsti vseeno izhaja iz okvirjev osnovnega spoštovanja predpisanih mejnih vrednostih. V okvirju prostovoljnega samo-obvezovanja naše podjetje teži k popolnemu izogibanju substanc, ki predstavljajo potencijalno grožnjo. „Če se, na primer – kot je to primer s plastičnim kabli – ne moremo popolnoma odreči omehčevalcev, potem iščemo alternative, pa tudi če so dražje“, pojasnjuje Axel Leschtar, Strokovni referent za upravljanje z okoljem, pristop firme Kärcher.

Ponovna uporaba plastičnih odpadkov

Razen tega, od leta 2013 je firma Kärcher začela razvijati postopek, pri katerem se škartni deli, ki neizogibno nastanejo pri proizvodnji plastike, privedejo v ponovno uporabo v lastni proizvodnji. „Dve leti smo v laboratorijskih poskusih izčrpno testirali možnost recikliranja plastike. S popolnim uspehom“, je ponosno povedal Vodja obrata, g. Carsten Schlenker, v matičnem obratu v Winnendenu. „Samo v letu 2015 nismo morali odstraniti 78 ton črnega standardnega propilena, temveč je on kot granulat končal ponovno v proizvodnji firme Kärcher.“

Ekološko trajnostna proizvodnja

Škartni deli se meljejo v lastnem mlinu za plastiko, ter se za proizvodnjo delov mešajo v optimalnem razmerju z novim materialom. Tako pridobljen visokokakovostni granulat se lahko brez težav ponovno predela v stroju za brizgani liv – na primer v šasijo - ali druge dele visokotlačnih čistilcev. „Na ta način ne le da trajnostno ohranimo naše okolje, ampak zmanjšuejmo tudi stroške nabave materiala“, v kratkem pojasnjuje prednosti tega postopka g. Carsten Schlenker.


Plastikrecycling_1.jpg

 

Škartne dele eden izvajalec storitev predeluje v granulat.

Plastikrecycling_2.jpg

 

Reciklažna plastika (temne barve) se kot granulat ponovno uporablja v proizvodnji.

Plastikrecycling_3.jpg

 

Tako od recikliranega materiala nastanejo novi proizvodi.

Kaj smo dosegli do sedaj

Toplarna

Blok elektrarna v centrali firme v Winnendenu

V našem obratu v Winnendenu blok elektrana skrbi za potrebno toploto. Štiritaktni Otto motor, ki ga poganja plin proizvaja elektriko s pomočjo priključenega generatorja. Toplota, ki nastane pri delu motorja se uvaja v kroženje vode in se uporablja za segrevanje prostorov. Zahvaljujoč povezovanju proizvodnje elektrike in vode, je stopnja učinkovitosti elektrarne s svojimi 87 odstotki zelo visoka.

Prihranki: 

  • 700 ton CO2 letno
  • Zmanjšanje CO2 za 56 odstotkov, glede na plinsko ogrevanje

Termoelektrarna na lesne sekance v Obersontheimu

V Obersontheimu imamo termoelektrarno na lesne sekance, ki je ekološko tudi zelo neškodljiva vrsta ogrevanja. V tej elektrarni gorijo naravno čisti ostanki lesa iz regionalnega gozdnega gospodarstva, ki so pri izgorevanju CO2 nevtralni. S proizvedeno toploto se voda, ki kroži, segreva v kotlu, ki se segreva na lesne sekance. Potem se tola voda do svoje porabe zbira v posodi za toplo vodo, ki ima malo izgubo toplote. V primerjavi z običajnim ogrevanjem na olje, z ogrevanjem na lesne sekance se lahko prihrani veliko CO2. Tako nam količina emitiranega CO2, ki se nastala pri izgorevanju lesnih sekancev znaša natančno 35 gramov po kilovat-uri, nasprotno temu pa se vrednost kurilnega ulja giblje okrog 303 gramov.

Prihraniki: 

  • 340.000 littov kurilnega olja letno
  • 1000 ton CO2 letno
Sekanci

Solarni sistem

Solarni obrat v Winnendenu

Solarni obrat v Winnendenu letno proizvaja okrog 94.500 kilovatov električne energije. To ustreza letni potrebi 18-ih enodružinskih hiš. Lastnik fotovoltaičnega obrata je firma S.A.G. Solarstrom AG iz Freiburga. Firma Kärcher se strešno površino brezplačno dala na razpolago na obdobje 20 let, ter je sodelovala v stroških obrata.

Prihranki:

  •   60 ton CO2 letno

Opombe o okolju

muelltonne

Informacije o odlaganju starih električnih aparatov

V naši izjavi o poslanstvu so vključeni okolju prijazni izdelki, storitve in postopki. Podjetje Kårcher izpolnjuje vse zahteve Zakona o elektro in elektronski opremi (ElektroG) v Nemčiji in vas kot našo stranko obveščamo naslednje:

Stare električne naprave se ne smejo odlagati z gospodinjskimi odpadki. Potrošniki so po zakonu obvezani, da jih prinesejo na ustrezno zbirno mesto pri prodajalcu ali skupnosti. Stare izdelke lahko brezplačno vrnete v vsak Kärcher center in v Kårcher centralno skladišče.

Upoštevajte, da se komercialno uporabljena električna in elektronska oprema (B2B) ne sme odlagati prek občinskih sistemov zbiranja. Z veseljem vas bomo obvestili o ustreznih možnostih odstranjevanja.

Odstranite baterije in akumulatorje, kolikor je le mogoče in jih odstranite, kot je opisano v poglavju "Informacije o baterijskem zakonu". Za naprave s shranjevanjem podatkov morate izbrisati osebne podatke.

Simbol za smeti pomeni, da se stare električne naprave ne smejo odlagati z gospodinjskimi odpadki. Stara oprema lahko vsebuje škodljive snovi, ki lahko škodujejo okolju in zdravju. Stare naprave so reciklirane, vsebujejo pomembne surovine.

REACH

Posebno spoštujemo razvoj obveznosti informiranja po 33. čl. Takoj po objavi prvega seznama kandidatov, dne 28. oktobra 2008, smo kontaktirali naše dobavitelje, da bi dobili potrebne informacije. Na dopolnila seznama kandidatov reagiramo promptno.

Nekatere od substanc, ki so navedene v seznamu kandidatov (SVHC) se veliko uporabljajo, predvsem pa DEHP kot omehčevalec v plastičnih delih. Ti omehčevalci so lahko vsebovani tudi v proizvodih, ki smo jih izdelali, kot npr. v električnih kablih, ceveh, kolesih, ročajih in podobnih delih in sklopih. V primeru uporabe v skladu z namenom, te substance ne predstavljajo nikakršno nevarnost za zdrave in okolje. Uporaba teh substanc zadovoljuje veljavne zakonske določbe. Ampak, da bi bili izpred možnih prepovedi, mi že sedaj aktivno delamo na tem da te substance, kolikor je to tehnično izvedljivo, zamenjano.

Kar pa se nanaša na čistilna sredstva firme Kärcher, že danes lahko potrdimo, da ne vsebujejo nikakršne substance z aktualnega seznama kandidatov.

Če želite zvedeti nadaljnje podrobnosti v zvezi s tem, prosimo Vas da se obrnete na nas.

REACH

ErP Direktiva za ekološki dizajn

Za informacije o Uredbi EU št. 666/2013 o zahtevah, ki se zastavljeni za eokološko neškodljivo oblikovanje sesalnika, Dodatek I, št. 2b, Obveznost informiranja za proizvajalce se prosimo obrnite na Vaš pristojni servis za naprave znamke Kärcher.

Tukaj boste našli servisne partnerje firme Kärcher.