Odgovornost za kulturo, naravo in družbo

S čim se odlikuje podjetje, ki za sebe trdi, da je dober korporacijski državljan? Ali je to promocija kulturnih iniciativ? Varstvo okolja? Doniranje denarja ali opreme za osebe v potrebi? Mi smo mnenja, da dober korporacijski državljan pomeni prevzeti odgovornost: svet želimo narediti vreden življenja za čim več ljudi.

KNG_head.jpg

Mi za kulturo

NKG_Reinigung_Aachener_Dom

Z visokim pritiskom za zaščito zgodovinskih stavb

V okvirju sodelovanja z nemško komisijo UNESCO-ja podjetje Kärcher opravilo brezplačno restavratorsko čiščenje Aachenske stolnice. Ta projekt kulturnega sponzorstva je eden od več kot 100 projektov, ki jih je to podjetje v preteklih 35 letih implementiralo širom sveta.

 

Skupno ohranjanje svetovne dediščine


Zaposleni v podjetju Kärcher v zaščitni obleki - opremljeni s čeladami, očalami in antifoni – so delali na odrih na zunanjem prednjem delu Aachenske stolnice. Obdajala jih je fina vodna meglica. Z visokotlačnimi čistilniki na vročo vodo, so očistili zidove Karlove in Hubertove kapele od rastlin (alg in glivic, lišajev in mahu), pa do ptičjih iztrebkov.

V drugem koraku so zaposleni uporabili postopek z nizkotlačnim čiščenjem z delci. Ta metoda in aluminijev silikat kot sredstvo za peskanje, so zelo primerni za odstranjevanje delno debelih črnih skorjenih plasti s površine kamna. S tem postopkom se najbolje čistijo tudi filigransko precizna kamenoseška dela na gotični fasadi te kupolne stavbe. Ostanki sredstva za peskanje so bili odstranjeni s sesalniki za suho/mokro čiščenje in ekološko odstranjeni.

Več kot 100 projektov na petih kontinentih

Čistilna dela na Aachenski stolnici so le en primer kako se podjetje Kärcher angažira na ohranjanju zgodovinskih objektov pod spomeniškim varstvom ter monumentov, da bi se ohranili za prihodnje generacije. Dela se pogosto izvajajo v tesnem sodelovanju u ustreznimi lastniki spomnikov, pristojnimi upravnimi organi, restavratorji in umetnostnimi zgodovinarji. Na ta način se zagotavlja, da se za vsak objekt uporabi najbolj primerna metoda čiščenja.

Svetovno znani projekti čiščenja

Glave ameriških predsednikov na planini Rushmore v ZDA (slika desno), kolonade na trgu sv. Petra v Vatikanu, Memnonovi kolosi v egiptovski Tebi, Space Needle v Seattleu ter Kip svobode v New Yorku kot tudi most Princes Bridge v Melbourneu so svetovno znani primeri projektov čiščenja v okvirju kulturnega sponzorstva podjetja Kärcher.

NKG_Reinigung_Mt_Rushmore

Mi za naravo

Z močjo rastlin do čiste vode

Kot podjetje, ki posluje v mednarodnih okvirjih, se v podjetju Kärcher že več desetletij posvečamo naši globalni odgovornosti do okolja. Pri tem velik prostor zavzema zaščita voda. Tako je podjetje že leta 1939 v tovarniškem krogu v Winnendenu instaliralo lastni obrat za prečiščevanje odpadnih voda. V obratu Bühlertal obrat za recikliranje vode letno prečisti 75.000 m³ industrijske vode, ki je bila uporabljena za preizkušanje naprav. Podjetje Kärcher pa se za zaščito vode ne angažira le v lastnem podjetju, skupaj s fundacijo Global Nature Fund smo leta 2012 ustanovili inciativo "Čista voda za svet". V okvirju te iniciative finančno podpiramo organizacijo pri gradnji zelenih filtrstkih obratov za ekološko pripravo vode, predvsem v državah v razvoju in v novoindustrializiranih državah.

GNF_Kolumbien_Fuquene.jpg

GNF_Kolumbien.jpg

Trajnostnost zahvaljujoč zeleni tehnologiji

Dolgi kanali t.i. zelenih filtrskih obratov niso videti kot tipični obrati čistlinih naprav za čiščenje odpadnih voda, prej bi nas spominjali na velike gredice z rastlinami. Zeleni filtri učinkovito preprečujejo, da odpadna voda prispe v podtalne vode. Za to so predvsem primerne rastline, ki plavajo na površini, predvsem plavajoče rastilne z velikimi žogastimi kreninami, kot so na primer vodne hiacinte, ki s svojimi koreninami filtrirajo škodljive snovi in povzročitelje bolezni. Zaradi tega so zeleni filtrski obrati ekonomični in skoraj, da jih ni potrebno vzdrževati. Niti kemijski aditivi niso potrebni. Zaradi tega so ti obrati izvedljiva in praktična rešitev za obdelavo vode.

Da bi zagotovili trajnostno implementacijo te zelene tehnologije, fundacija Global Nature Fund in podjetje Kärcher tesno sodelujeta z lokalnimi občinami, ki so pristojne za gradnjo kanalov in ki so se obvezale upravljati delo teh obratov najmanj osem let.

 

Odličen pilotni projekt: Kolumbija

Prvi zeleni filtrski obrat je bil zagnan ob koncu leta 2013 v mestu San Miguel de Sema (Kolumbija). Ta občina s 4.000 prebivalci se nahaja v kolumbijskih Andih v bližni sladkovodnega jezera Laguna de Fúquene, iz katerega 200.000 ljudi dobiva svoj pitno vodo. Zaradi male globine jezera ter odpadnih voda iz okoliških občin in živinoreje je bila ogroženo ekološko ravnovesje jezera.

S ciljem izboljšanja sanitarne in higienske situacije v krajih okrog jezera ter istočasnega zmanjšanja onesnaženja jezera Laguna de Fúquene, so v neposredni bližini jezera bili projektirana trije zeleni filtrski obrati, od katerih je obrat v kraju San Miguel de Sema realiziran kot prvi, kot pilot projekt. Ta obrat je leta 2015 dobil kolumbijsko ekološko nagrado „Planeta Azul“. Od aprila 2015 tudi prebivalci mesta Susa profitirajo od trajnostnega čiščenja odpadnih voda s pomočjo vodnih hiacint. Tretji obrat na jezeru Laguna de Fúquene je dokončan v juniju 2016. Naslednji zeleni filter smo vročili občini Cuítiva na jezeru Laguna de Tota ob koncu leta 2015. 

 

Mi za družbo

2015-SOS-Chengdu-China.jpg

Kärcher in SOS otroška vas

Kärcher je družinsko podjetje in zaradi tega družbeni angažma za nas predvsem pomeni družinske stvari. Kot kooperacijski partner SOS otroške vasi, prispevamo k temu, da se otrokom in mladostnikom po celem svetu, zagotovi srečen dom.

Igra, pisanje domačih nalog, skupna večerja in mala kreganja - vse to je del vsakdana v življenju 60 deklic in dečkov v SOS otroški vasi Württemberg v Schorndorf-Oberberkenu. Ta družina otroške vasi je prav to: povsem normalna družina, v kateri se, seveda, mora narediti tudi veliko gospodinjskih opravil. Na srečo jih mati v otroški vasi ne opravlja sama, ker ji pri čiščenju doma pomagajo vsi člani družine. Skupaj čistijo svoj dom do visokega sijaja, pri čemer uporabljajo  sesalnike in visokotlačne čistilnike, ki so jih kot donacijo prejeli od podjetja Kärcher.

Kot kooperacijski partner, podjetje Kärcher od tedaj podpira ustanove tega tipa od Kitajske do Peruja s tehniko čiščenja, tehnološkim znanjem, pa tudi finančno. Na primer, z našo letno donacijo v letu 2014 je financiran projekt "KINDERArt" v SOS otroški vasi Württemberg, ki je omogočil otrokom, da odkrijejo svoje talente v lončarstvu, žaganju, slikanju ali break dance-u.

V letu 2015 je naša denarna podpora SOS otroški vasi, ustanova v Stuttgart-Fasanenhofu, omogočila parcialno financiranje družbenega srečanja za kosilo. Tam lahko pridejo družine, drugi državljani, ter kosiliti po ugodni ceni in istočasno dobiti nasvet od socialnih delavcev - vseeno, ali se gre za vprašanja o vzgoji otrok, o besedah podpore ali o kontaktih z upravnimi organi. Pri sodelovanju z društvom „Kinder von der Straße" /Otroci z ulice/ smo organizirali nogometni trening v SOS otroški vasi Württemberg, na katerem sta dva profesionalna trenerja in svetovni prvak Guido Buchwald trenirali 28 navdušenih mladih nogometašev. Tudi v SOS otroški vasi Luxemburg je tedaj bil eden takšen nogometni trening.

„‚Wir sind Familie!/Mi smo družina!/ se glasi eden moto od številnih v SOS otroški vasi, to pa se v najboljšem smislu besede nanaša tudi na firmo Kärcher“, kratko in jasno pojasnjuje Hartmut Jenner ta občutek združenosti firme Kärcher in SOS otroške vasi. Tudi firma Kärcher je ena družina in sicer z dveh vidikov. Po eni strani obstaja družina Kärcher, ki popolnoma in v celoti posvečena svojemu podjetju ter se zaveda odgovornosti za svoje zaposlene, po drugi strani pa pri nas obstaja izraz „družina Kärcher“, s katerim se izrazi posebej tesno in polno zaupanja razmerje med družbeniki, upravo in kolektivom našega podjetja.

Solidarnost z ljudimi v nesreči

Ne glede na to ali gre za povodenj, potres ali druge katastrofe - mi s svojo delovno močjo in napravami hitro prispemo na kraj nesreče širom sveta, da bi pomagali ljudem v nesreči. Z našimi močnimi napravami za čiščenje naši zaposleni odstranjujejo nečistoče in blato. V veliko primerih človekoljubnim organizacijam doniramo življensko pomemebne naprave, kot so na primer obrati za obdelavo vode in mobilni sistemi za oskrbo z vodo.

CSR_Erdbeben_Nepal

Leto 2015 – potres v Nepalu

Spomladi leta 2015 so močni potresi zatresli velike regije v Nepalu. Posebej hudo je bilo v glavnem mestu Katmanduju. Firma Kärcher je reševalcem iz Tehnične ustanove za človekoljubno pomoč (THW) donirala dva obrata za obdelavo pitne vode, s katerimi so zagotovili oskrbo z vodo za 30.000 prebivalcev. „Izražena volja podjetja Kärcher, da merodajno in močno izrazi podporo pomagalcem in pomagalkam iz Tehničke ustanove za človekoljbno pomoč pri njihovem poslanstvu v Nepalu me je zelo globoko dotaknila“, so besede zahvale gospe Claudije Schur, direktorice fundacije THW.

CSR_Unwetter_Georgien

Leto 2014 – vremenska ujma v Gruziji

Močno deževje je v juniju 2014 povzročilo velik zemeljski plaz. Pri tem so mase mulja poplavile gruzijsko glavno mesto Tbilisi. Umrlo je več kot 300 ljudi, poškodovana sta bila živalski vrt in zatočišče za živali. Da bi se na najboljši možni način osebam, ki so bili zajete s temi vremenskimi nesrečami pomagalo pri delih razčiščevanja, je firma Kärcher mestni upravi donirala visokotlačne čistilce na vročo in hladno vodo v vrednosti 10.000 evrov.

CSR_Hochwasser_Balkan

Leto 2014 – Poplave na Balkanu

Močno neurje je leta 2014 povzročilo uničujoče škode na Balkanu. Firma Kärcher Avstrija ter nacionalno društvo v Švedski so podprli čistilna dela z donacijo naprave Rdečemu križu. S profesionalnimi visokotlačnimi čistilci na hladno in vročo vodo, kot tudi s sesalniki za mokro / suho čiščenje in potopnimi črpalkami se je odstranjvanje škode izvajalo mnogo hitreje.

THW

Leto 2013 – Tajfun na Filipinih

Enako kot v letu 2013, je tajfun Haiyan besnel na Filipinih. Oskrba ponesrečenih ljudi s pitno vodo je bila nujno potrebna. Zaradi te krizne situacije je firma Kärcher delovala takoj in THW-ju donirala dva obrata za obdelavo vode v vrednosti 100.000 evrov. Zahvaljujoč tem dvem obratom, je več kot 19.000 ljudi dnevno imelo oskrbo z več kot 120.000 litrov čiste pitne vode.

CSR_Flutkatastrophe_Deutschland

Leto 2013 – Katastrofalna poplava v Nemčiji

Naši kolegi niso dolgo premišljevali po poplavi stoletja na področjih, ki so bila zajeta s poplavo. 27 dni je 46 zaposlenih firme Kärcher delalo v zveznih pokrajinah Bavarska, Sachsen in Sachsen-Anhalt ter z visokotlačnimi čistlci in sesalniki očistilo 40.000 kvadratnih metrov talnih površin v 56 objektih. Dodatno zraven tega, firma Kärcher je donirala gasilcem in človekoljubnim organizacijam specialne sesalnike in visokotlačne čistilce.

Kooperationen