Odgovornost za zaposlene

Že ustanovitelj podjetja, g. Alfred Kärcher si je kot cilj zastavil trajnostno in na človeka orientirano vodenje podjetja. Njegovo stališče tudi danes predstavlja smernico in osnovo politike podjetja, v katerem imajo osrednjo vlogo spojivost poklica in družine, zdravje zaposlenih, kot tudi njihovo profesionalno napredovanje in izpopolnjevanje. Z našimi zaposlenimi negujemo skrbno razmerje saj se je zahvaljujoč njihovem velikem angažmaju, podjetje Kärcher razvilo v globalno vodilno podjetje za čistilno tehnologijo.

Mitarbeiter_head_2.jpg

Odlikovani delodajalec

Kärcher je zaželen delodajalec saj podjetje že leta vztrajno raste, trenutno imamo po celem svetu več kot 13.000 zaposlenih. Od njegove ustanovitve leta 1935, je bilo podjetje Kärcher vedno družinsko podjetje, ki mu je bilo pomembno, da ustvari čim boljše delovno okolje. Za ta angažma je bilo podjetje Kärcher že večkrat odlikovano.

Arbeitgeber_flat

Vse o dobrih delovnih pogojih

Sprejemati družbeno trajnostne odločitve in istočasno biti uspešen na trgu - to je umetnost, katero le maloštevilna podjetja obvladajo tako dobro kot Kärcher. To je jasno pojasnil tudi pokrajinski škof, dr. h.c. Frank Otfried julija 2013, ko je bilo podjjetje Kärcher odlikovano s plaketo kvalitete ARBEIT PLUS Evangelične cerkve v Nemčiji. Neodvisni institut je kot vzorne ocenil modele fleksibilnega delovnega časa, možnosti nadaljnje izobrazbe in izpopolnjevanja, kot tudi upravljanje z zdravjem.

Kariera in študij se lahko kombinirata.

Zaposlenim, ki poleg dela želijo končati izobrazbo zaradi pridobivanja višje kvalifikacije, kot so izobrazba za tehnike, mojstre ali pa študij, se lahko na poti do njihove prve ali druge stopnje, finančno pomaga s štipendijo podjetja Kärcher. Ta ukrep za razvoj človekovih virov je leta 2014 osvojil drugo mesto na tekmovanju za nagrado Human Resources Excellence Awards, ki jo dodeli strokovni časopis Human Resources Manager.

Promocija družine se piše z velikimi črkami

"Mi smo na pravi poti", se je čutil poklicanega tudi Vodja oddelka za upravljanje s človekovimi potenciali, g. Rüdiger Bechstein, ko je podjetje v letu 2014 prejelo certifikat Audit Berufundfamilie. Ta certifikat dobivajo podjetja, ki si v veliki meri prizadevajo za nadaljnji razvoj družini prijaznih ukrepov na delovnem mestu. Poleg možnosti, kot so skrajšan delovni čas in fleksibilni delovni čas, podjetje Kärcher daje podporo pri skrbi za otroke in organizira programe za otroke zaposlenih skozi šolske praznike.

Po daljši bolezni: Dobrodošli nazaj!

Tudi v krznih časih Kärcher stoji za svojimi zaposlenimi, saj ponuja obsežno podporo, če se zaposleni po daljši odsotnosti z dela zaradi bolezni želijo vrniti v delovno življenje. Od leta 2013 v podjetju Kärcher obstajajo komisija za upravljanje z integracijo v poslovno življenje (Betriebliches Eingliederungsmanagement, skrajšano: BEM). 

360° Upravljanje z zdravjem

G. Alfred Kärcher je opisal poseben odnos do svojih zaposlenih z naslednjimi besedami: "To so ljudje v našem podjetju, ki omogočajo uspeh". Ta vodilna misel še danes določa naše delovanje, ker so le zdravi in zadovoljni zaposleni, angažirani in motivirani pri delu. Zaradi tega je pri nas upravljanje z integracijo v poslovno življenje zelo pomembno.

Mittagsfit

Ostajamo v gibanju

Na prvi pogled deluje neobičajno: Naši zaposleni v obratih Obersontheim, Bühlertal in Winnenden istočasno zapuščajo svoja delovna mesta, se postavijo v krog ter se iztegajo in stojijo na vrhu stopal. Pri tem jih spremlja fizioterapevt, ki jim pet minut pokaže vaje, ki lahko ublažijo težave, ki so povzročene z delom.

V prvi vrsti v sedežu našega podjetja v Winnendenu veliko zaposlenih večino svojega delovnega časa preživijo za pisarničko mizo ter za računalnikom. Ko se napreza izključno duh, tedaj najbolj pogosto trpi telo. Najboljše ideje pa pogosto nastanejo, ko se v možgane, od časa do časa, vsadi kratek premor. Zaradi tega s programom „Mittagsfit“ /opoldanski fit/ našim zaposlenim v Winnendenu dajemo možnost, da svoje opoldanske premore izkoristijo za spodbujanje zdravja.

 

Vse za zdravje

Zdravstvene akcije, ki so posebej krojene za zaposlene se izvajajo na vseh lokacijah firme Kärcher. Na primer v Camasu, ZDA, so opravljena brezplačna cepljenja zaradi zaščite od gripe ter so ponujeni nadaljnji zdravstveni programi. Na lokaciji Quistello, Italija, program motivira zaposlene da na delo prihajajo s kolesom ali peš, namesto da uporabljajo avtomobil. Skupine zaposlenih se zbirajo na spletu, da bi se razvedrili in se ukvarajo s kolektivnim športom, na primer z odbojko, ali da bi skupaj trenirali na srečanjih za tek. Mi ne zastavljamo meje gibanju, ampak povečujemo svobodo delovanja.

 

Vlaganje v zdravje z dolgoročnim učinkom

Kot podjetje z močno kulturo vrednosti, kot svojo odgovornost dojemamo, da moramo ustvarjati atraktivne pogoje dela za naše zaposlene, ter da se ne smemo zadovoljiti z minimalnimi zahtevami. Ker, samo ko naši zaposleni občutijo radost na delovnem mestu in ko pazijo na svojo telesno in duhovno blaginjo, tedaj tudi podjetje lahko zdravo raste in je lahko trajno uspešno. Le ravnopravni, kot tudi v partnerski izmenjavi misli in idej bomo poskrbeli za zdravo in nedotaknjeno delovno vzdušje – na tem se temelji naša slika o nas kot o družinskem podjetju.

 

Želite izvedeti več o firmi Kärcher kot delodajalcu? Obiščite naše strani o karierah!

Collage_Sport