Odgovornost za zaposlenike

Že je ustanovitelj firme, g. Alfred Kärcher sebi za cilj zastavil trajnostno in na človeka orientirano vodenje podjetja. Takšno njegovo stališče tudi danes predstavlja smernico in osnovo politike podjetja, v katerem osrednjo vlogo imajo spojivost poklica in družine, zdravje zaposlenih, kot tudi njihovo profesionalno napredovanje in izpopolnjevanje. Z našimi zaposlenimi negujemo skrbno razmerje, ki ceni vrednosti. Zahvaljujoč njihovem velikem angažmaju, se firma Kärcher razvila v vodilno firmo na trgih širom sveta, ko gre za tehnologijo in tehniko čiščenja.

Mitarbeiter_head_2.jpg

Odlikovani delodajalec

Firma Kärcher je zaželen delodajalec – podjetje še naprej raste. Tako smo med koncem leta 2012 in koncem 2015 ustvarili 1.660 novih delovnih mest. Ob koncu leta 2015 je za to podjetje na lokacijah širom sveta delalo 11.333 zaposlenih. Od njegove ustanovitve leta 1935, je firma Kärcher vedno bila družinsko podjetje, katermu je bilo pomembno, da ustvari čim boljše delovno okrožje. Za ta angažma je firma Kärcher odlikovana že nekajkrat.

Arbeitgeber_flat

Vse o dobrih delovnih pogojih

Sprejemati družbeno trajnostne odločitve in istočasno biti uspešen na trgu - to je umetnost, katero le maloštevilna podjetja, kot je firma Kärcher, tako dobro obvladajo. To je kratko in jasno pojasnil pokrajinski škof, dr. h.c. Frank Otfried julija 2013 leta, ko je firma Kärcher bila odlikovana s plaketo kvalitete ARBEIT PLUS Evangelične cerkve v Nemčiji. Neodvisni institut je kot vzorne ocenil modele fleksibilnega delovnega časa, možnosti nadaljnje izobrazbe in izpololnjevanja, kot tudi upravljanje z zdravjem.

Kariera in študij se lahko kombinirata.

Zaposlenim, ki poleg dela želijo končati izobrazo zaradi pridobivanja višje kvalifikacije, kot so izobrazba za tehnike, mojstre ali pa študij, se lahko na poti do njihove prve ali druge stopnje finančno pomaga s štipendijo firme Kärcher. Ta ukrep za razvoj človekovih virov je osovjil v letu 2014 drugo mesto na tekomavanju na nagrado Human Resources Excellence Awards, ko jo dodeli strokovni časopis Human Resources Manager.

Promocija družine se piše z velikimi črkami

„Mi smo na pravi smeri“, se je občutil poklicanega tudi Vodja oddelka za upravljanje s človekovimi potenciali g. Rüdiger Bechstein, ko je podjetje v letu 2014 prejelo Certifikat „audit berufundfamilie“. Ta dokument dobivajo podjetja, ki si v veliki meri prizadevajo na nadaljnji razvoj family-friendly ukrepov na delovnem mestu. Zraven ponudb, kot so modeli s skrajšanim delovnim časom in fleksibilni delovni časi, firma Kärcher v Nemčiji daje podporo skrbi za otroke i organizira programe za otroke zaposlenih skozi šolske praznike.

Po daljši bolezni: Dobrodošli nazaj!

Tudi v krznih časih firma Kärcher stoji za svojimi zaposlenimi. Mi ponujamo obsežno podporo, če se zaposleni po daljši odsotnosti z dela zaradi bolezni želijo vrniti v delovno žilvljenje. Od leta 2013 v firmi Kärcher obstajajo komisarji za Upravljanje z integracijo v poslovno življenje (Betriebliches Eingliederungsmanagement, skrajšano: BEM). Žirija je tudi ta angažma dojela kot vrednega nagrade: firma Kärcher je od Komunalnega društva za mlade in socialna vprašanja zvezne pokrajine Baden-Württemberg dobila za to premijo, ki je predivdena za preventivne ukrepe v promociji zdravja.

360° Upravljanje z zdravjem

Gosp. Alfred Kärcher je opisal posebno odnos do svojih zaposlenih z naslednjimi besedami: „To so ljudje v naši firmi, ki omogočajo uspeh“. Ta vodilna misel še danes določa naše delovanje, ker so le zdravi, zadovoljni zaposleni angažirani in motivirani pri delu. Zaradi tega je pri nas Upravljanje z integracijo v poslovno življenje geslo, na katero odgovarjamo z veliko odločnostjo.

Mittagsfit

Ostajamo v gibanju

Na prvi pogled deluje neobičajno: Naši zaposleni v obratih Obersontheim, Bühlertal in Winnenden istočasno zapuščajo svoja delovna mesta, se postavijo v krog ter se iztegajo in stojijo na vrhu stopal. Pri tem jih spremlja fizioterapevt, ki jim pet minut pokaže vaje, ki lahko ublažijo težave, ki so povzročene z delom.

V prvi vrsti v sedežu našega podjetja v Winnendenu veliko zaposlenih večino svojega delovnega časa preživijo za pisarničko mizo ter za računalnikom. Ko se napreza izključno duh, tedaj najbolj pogosto trpi telo. Najboljše ideje pa pogosto nastanejo, ko se v možgane, od časa do časa, vsadi kratek premor. Zaradi tega s programom „Mittagsfit“ /opoldanski fit/ našim zaposlenim v Winnendenu dajemo možnost, da svoje opoldanske premore izkoristijo za spodbujanje zdravja.

 

Vse za zdravje

Zdravstvene akcije, ki so posebej krojene za zaposlene se izvajajo na vseh lokacijah firme Kärcher. Na primer v Camasu, ZDA, so opravljena brezplačna cepljenja zaradi zaščite od gripe ter so ponujeni nadaljnji zdravstveni programi. Na lokaciji Quistello, Italija, program motivira zaposlene da na delo prihajajo s kolesom ali peš, namesto da uporabljajo avtomobil. Skupine zaposlenih se zbirajo na spletu, da bi se razvedrili in se ukvarajo s kolektivnim športom, na primer z odbojko, ali da bi skupaj trenirali na srečanjih za tek. Mi ne zastavljamo meje gibanju, ampak povečujemo svobodo delovanja.

 

Vlaganje v zdravje z dolgoročnim učinkom

Kot podjetje z močno kulturo vrednosti, kot svojo odgovornost dojemamo, da moramo ustvarjati atraktivne pogoje dela za naše zaposlene, ter da se ne smemo zadovoljiti z minimalnimi zahtevami. Ker, samo ko naši zaposleni občutijo radost na delovnem mestu in ko pazijo na svojo telesno in duhovno blaginjo, tedaj tudi podjetje lahko zdravo raste in je lahko trajno uspešno. Le ravnopravni, kot tudi v partnerski izmenjavi misli in idej bomo poskrbeli za zdravo in nedotaknjeno delovno vzdušje – na tem se temelji naša slika o nas kot o družinskem podjetju.

 

Želite izvedeti več o firmi Kärcher kot delodajalcu? Obiščite naše strani o karierah!

Collage_Sport