Trajnostno. Od samega začetka.

Od svojih začetkov kot družinskega podjetja, ki je bilo orientirano na vrednost pred več kot 80 leti, se je podjetje Kärcher razvilo v globalni trend, ki svojim strankam ponuja tri močne lastnosti: vrhunsko izvedbo, inovacijo in kakovost. Na tej strani boste našli pregled naše poti in izbor iz nagrad, ki smo jih za to prejeli. Poleg tega vam predstavljamo naš Kodeks obnašanja ter društva in iniciative, s katerimi močno promoviramo skupna prepričanja glede trajnostnosti.


Naša strategija

„Na trgu čistilnih naprav podjetje Kärcher glede trajnostnosti predstavlja merilo uspešnosti poslovanja z največjim nivojem percepcije kupcev in zadovoljstva kupcev.“ Tako se povzeto glasi naš cilj za naše upravljanje s trajnostnostjo. Da pa bi to vizijo lahko ustvarili, si je skupina Kärcher zastavila strateške cilje glede trajnostnosti. Temeljno na rezultatih ankete med delničarji, je leta 2014 sprejet program trajnostnega razvoja „Sustainability Excellence“/Izvrstnost v trajnostnosti za naslednja leta. Ta program zajema 14 obsežnih ciljev za kompletno skupino, ki se delijo na naslednjih šest področij delovanja:

  • Odgovornost za okolje

  • Odgovornost za proizvod

  • Odgovornost za dobavno verigo

  • Odgovornost za podjetje

  • Družbena odgovornost

  • Odgovornost za zaposlene

 

Naše nagrade in odlikovanja


Priznanje

Nagrada zvezne pokrajine Baden-Württemberg za tehniko varstva okolja (2011)

Za napravo K 4.00 EcoSilent, ki je najtišji visokotlačni čistilec na svetu, je firma Kärcher dobila nagrado zvezne pokrajine Baden-Württemberg za tehniko varstva okolja v kategoriji „Zmanjšanje emisije, obdelava in odvajanje“.

Priznanje

Zvezna nagrada ecodesign za sesalnik za suho čiščenje T 12/1 eco!efficiency (2012)

Kot inovativni proizvod iz področja ekološko neškodljivega dizajna je naš sesalnik za suho čiščenje T 12/1 eco!efficiency okronan z zvezno nagrado ecodesign.

Priznanje

Dodelitev plakete ARBEIT PLUS Evangelične cerkve v Nemčiji (EKD) (2013)

Firma Kärcher je dobila plaketo ARBEIT PLUS za nadpovprečne Dosežke s področja upravljanja s človekovimi viri.

Nemško priznanje CSR

Nemška CSR nagrada (2014)

Firma Kärcher je za restavratorsko čiščenje spominske cerkve cesarja Wilhelma (Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche) v Berlinu, ki je pod zaščito spominske dediščine, dobila želeno odlikovanje v kategoriji „Kulturni angažma kot izraz družbene odgovornosti podjetja“.

berufundfamilie.jpg

Certifikat "audit berufundfamilie" (2015)

Od decembra 2013 je firma Kärcher nosilec Certifikata "audit berufundfamilie". S tem Certifikatom se odlikujejo podjetja, ki se posebno zavzemajo za nadaljnji razvoj family friendly ukrepov ne delovnem mestu.


Društva in iniciative

ParisPledge_Badge.jpg

Podpisovanje pariškega sporazuma Paris Pledge for Action za varstvo klime

Kot podjetje, ki posluje po celem svetu, firma Kärcher in več sto drugih podjetij, so podpisali pariški sporazum Paris Pledge for Action. V njem se od politike ob ZN-ovem srečanju na vrhu o klimi iz leta 2015 zahteva, da se izvedejo konzekventni ukrepi zoper klimatskih sprememb in emisije toplogrednih plinov. Zahteva se ambiciozen, stabilen in pošten globalni sporazum o klimatskih spremembah. Cilj je investirati v proizvode, storitve, tehnologije in infrastrukture z nizkimi emisijami in na ta način omogočiti trajnostni razvoj ter podprti cilj, da se globalna zatoplitev zadrži pod rastjo 2° Celzijevih.

UN Global Compact

Član ZN-ovega svetovnega sporazuma Global Compact

Kot član ZN-ovega svetovnega sporazuma Global Compact /ki se temelji na promociji načel etičnega poslovanja/ smo se obvezali, da v naše poslovne procese in strategije sprejmemo deset univerzalno priznanih načel iz področja človekovih pravic, delovnih norm, varstva okolja in boja zoper korupcijo. To pomeni, da se zavzemamo za ta načela, da jih podpiramo ter, da jih implementiramo v praksi. Svetovni sporazum Združenih narodov Global Compact je strateška pobuda za podjetja. Z njegovo pomočjo lahko gospodarstvo, kot pomemebna gonilna sila globalizacije, lahko prispeva k temu, da bodo razvoj trga in trgovskih razmerij, tehnolgij in financ na vseh gospodarskih prostorih in družbah koristni za vse.

blue competence

Partner iniciative o trajnostnosti BlueCompetence Zveze nemških graditeljev strojev in obratov (VDMA)

Ko se gre za vprašanja trajnostnosti, iniciativa Blue Competence si je kot cilj zastavila kompetence v iznajdbi rešitev s področja gradnje strojev in obratov, aktivno promocijo i nudenje trajnostne tehnologije. Blue Competence definira transparentne, stabilne kriterije in standarde v področju trajnostnosti, ki jih mi kot partner izpolnjujemo. S tem ta Inicijativa olajšuje orientacijo, ter vsem ljudem omogoča gotovost v iskanju trajnostnih rešitev in izdelkih, ali za podjetji, ki trajnostno poslujejo.


Podpisovanje pariškega sporazuma Paris Pledge for Action za varstvo klime

Kot podjetje, ki posluje po celem svetu, firma Kärcher in več sto drugih podjetij, so podpisali pariški sporazum Paris Pledge for Action. V njem se od politike ob ZN-ovem srečanju na vrhu o klimi iz leta 2015 zahteva, da se izvedejo konzekventni ukrepi zoper klimatskih sprememb in emisije toplogrednih plinov. Zahteva se ambiciozen, stabilen in pošten globalni sporazum o klimatskih spremembah. Cilj je investirati v proizvode, storitve, tehnologije in infrastrukture z nizkimi emisijami in na ta način omogočiti trajnostni razvoj ter podprti cilj, da se globalna zatoplitev zadrži pod rastjo 2° Celzijevih.

ParisPledge_Badge.jpg

Član ZN-ovega svetovnega sporazuma Global Compact

Kot član ZN-ovega svetovnega sporazuma Global Compact /ki se temelji na promociji načel etičnega poslovanja/ smo se obvezali, da v naše poslovne procese in strategije sprejmemo deset univerzalno priznanih načel iz področja človekovih pravic, delovnih norm, varstva okolja in boja zoper korupcijo. To pomeni, da se zavzemamo za ta načela, da jih podpiramo ter, da jih implementiramo v praksi. Svetovni sporazum Združenih narodov Global Compact je strateška pobuda za podjetja. Z njegovo pomočjo lahko gospodarstvo, kot pomemebna gonilna sila globalizacije, lahko prispeva k tem, da bodo razvoj trga in trgovskih razmerij, tehnolgij in financ na vseh gospodarskih prostorih in družbah koristni za vse.

UN Global Compact

Partner iniciative o trajnostnosti BlueCompetence Zveze nemških graditeljev strojev in obratov (VDMA)

Ko se gre za vprašanja trjanostnosti, iniciativa Blue Competence si je kot cilj zastavila kompetence v iznajdbi rešitev s področja gradnje strojev in obratov, aktivno promocijo i nudenje trajnostne tehnologije. Blue Competence definira transparentne, stabilne kriterije in standarde v področju trajnostnosti, ki jih mi kot partner izponjujemo. S tem ta Inicijativa olajšuje orientacijo, ter vsem ljudem omogoča gotovost v iskanju trajnostnih rešitev in izdelkih, ali za podjetji, ki trajnostno poslujejo.

blue competence

Naš Kodeks obnašanja

Človekove pravice in spoštovanje zakona

Spoštujemo človekove pravice ter zakone, ki so veljavni v vseh državah, vrednosti, norame in družbene ureditve.

Diskriminacija

V nobenem primeru ne toleriramo diskriminacijo na osnovi spola, starosti, rase, narodnosti, invalidnosti, socialnega porekla ali spolne orientacije. Mi se zavzemamo za enake možnosti.

Otroško delo

Obsojamo otroško delo in spoštujemo zakonsko ureditev glede minimalne starosti za zaposlene.

Prisilno delo in kaznovanje

Obsojamo prisilno delo in telesno kaznovanje, grožnje zaposlenim in nadlegovanje zaposlenih.

Korupcija

Odločno zavračamo vsakršno obliko korupcije.

Svoboda združevanja

Našim zaposlenim priznamo pravico na svobodo združevanja. Z organi, ki zastopajo zaposlene sodelujemo z zaupanjem.

Pošteno nedomestilo za delo in delovni čas

Plače in socialna nadomestila zadovoljujejo vsaj zakonskim standardom v kraju delovanja.

Zaščita pri delu in zdravstvena zaščita

Naše zaposlene varujemo od nevarnostih na delovnem mestu in podpiramo ukrepe, ki promovirajo zdravje.

Varstvo okolja

Naše proizvode, storitve in procese oblikuemo tako, da so ekološko kompatibilni. Na vsakem kraju kjer poslujemo upoštevamo ekološke zahteve, do naravnih virov pa se obnašamo odgovorno.