Modelni projekt z Nemško nacionalno komisijo za Unesco

Jesen 2013: Nemška nacionalna komisija za Unesco in strokovnjak za čiščenje Kärcher sodelujeta v vsesplošnem modelnem projektu za ohranitev kulturnih spomenikov v Nemčiji. To pomeni, da bo Unescova kulturna dediščina v Nemčiji očiščena brezplačno z v skladu s smernicami za ohranitev spomenikov. Sodelovanje s Kärcherjem je del programa javno-zasebnega partnerstva Nemške nacionalne komisije za Unesco. Za dve leti bosta partnerja združila svoje strokovne znanje za ohranitev kulturnih spomenikov.

Sponzoriranje mesta Aachen

Vsesplošna konkurenca

Pomlad 2014: Do februarja se je lahko 38 nemških območij svetovne dediščine prijavilo za pilotski projekt, ki se osredotoča na trajnostnost. Žirija, ki jo poleg predstavnikov Nemške nacionalne komisije za Unesco in Kärcherja sestavljajo strokovnjaki s področja ohranjanja dediščine, kulture in znanosti, bo prejela skupno 14 uradnih dokumentov o 9 spomenikih svetovne dediščine. Aprila je strokovna žirija zožila izbor na tri kulturne spomenike: kapelo Karla Velikega in Sv. Huberta v Aachenski katedrali, mestno hišo v Quedlinburgu in frankovski vodnjak pri rezidenci v Würzburgu.

Sponzoriranje vodnjaka Frankoniabrunnen

 Frankovski vodnjak pred rezidenco v Würzburgu

Sponzoriranje UNESCA

Kapela Karla Velikega in sv. Huberta v Aachenski katedrali

Sponzoriranje mesta Quedlinburg

Mestna hiša v Quedlinburgu

Do poletja bo Kärcher pregledal prijavljene lokacije in določil stopnjo onesnaženosti gradbenega materiala ter izbral ustrezne čistilne postopke. Pozno jeseni bo strokovna žirija po posvetu z organi, odgovornimi za zaščito spomenikov, in v tesnem sodelovanju z restavratorji izbrala spomenik ohranjanja dediščine, ki ga bo Kärcher očistil leta 2015.

Člani strokovne komisije

Poleg enega predstavnika podjetja Kärcher in enega Nemške nacionalne komisije za Unesco sestavljajo strokovno komisijo:

  • profesor Berthold Burkhardt, član odbora in predstavnik skupine za nadzor svetovne dediščine ICOMOS Nemčija
  • profesorica Gabriele Grassegger-Schön, vodja laboratorija za kemijo gradbeništva na Tehniški univerzi v Stuttgartu
  • dr. Birgitta Ringbeck, predstavnica zveznih nemških dežel odbora za Unescovo svetovno dediščino, trenutno urada za zunanje zadeve
  • Georg Schmid, namestnik predstavnika deželne skupine Baden-Württemberg v združenju restavratorjev
  • bivši vodja oddelka, dr. Werner von Trützschler, predstavnik začasne delovne skupine za dediščino nemških zveznih držav pri stalni konferenci ministrov za izobraževanje in kulturne zadeve
  • profesor Gerd Weiß, predsednik združenja kuratorjev zveznih držav za spomeniško varstvo
  • Otto Wölbert, restavrator državnega urada za ohranitev zgodovinskih spomenikov, Baden-Württemberg

Testna čiščenja

Poletje 2014: Testno čiščenje se izvede na treh izbranih kulturnih spomenikih.

Izobraževalni projekt

Nemška nacionalna komisija za Unesco spremlja projekt z izobraževalnimi ukrepi za mlade, Tehniška univerza v Stuttgartu pa zagotovi znanstveno podporo za pobudo.


Odločitev

December 2014: strokovna komisija je za čiščenje v skladu z ohranjanjem spomeniške dediščine izbrala kapelo Karla Velikega in Sv. Huberta v Aachenski katedrali. S tem je postala 540 let stara kapela zmagovalec tekmovanja med nemškimi spomeniki svetovne dediščine. Kärcher bo spomladi 2015 opravil restavratorsko čiščenje in prevzel stroške zanj. Obsežna testiranja so pokazala, da je kapela najprimernejši spomenik za posebno čiščenje, ki ga lahko opravi Kärcher. „Veseli smo, da lahko sodelujemo pri zgradbi, ki nosi tolikšen kulturni in zgodovinski pomen“, pove Hartmut Jenner, predsednik upravnega odbora pri podjetju Alfred Kärcher GmbH & Co. KG.

Sponzoriranje katedrale Aachener Dom