TRAJNOSTNA ČISTILNA SREDSTVA: OD KONCEPTA DO SERIJSKE PROIZVODNJE

Danes morajo čistilna sredstva izpolnjevati številne zahteve. Ekološko trajnostne procesne rešitve postajajo vse pomembnejše. Kärcher se s tem izzivom sooča v novih kemijskih in testnih laboratorijih na lokaciji v Winnendnu.

Kärcher test laboratory for detergents

Zahteve čistilnih sredstev

Danes morajo čistilna sredstva izpolnjevati številne zahteve. Učinkovito se morajo boriti proti umazaniji, biti učinkovita in ne smejo predstavljati nobenega tveganja za uporabnike in okolje. Vse bolj so pomembne ekološko trajnostne procesne rešitve, ki poleg nežnega ravnanja z viri in materiali upoštevajo tudi kemijsko, vodno in energetsko učinkovitost skupaj s čiščenjem kot celoto. Kärcher se s tem izzivom sooča v novih kemijskih in testnih laboratorijih na lokaciji v Winnendnu in tako dela še en pomemben korak k združitvi kakovosti, učinkovitosti in trajnosti. 


Kako v Kärcherju razvijamo trajnostna in učinkovita čistilna sredstva?

Čistilno sredstvo je povsem običajen izdelek. Takoj na začetku je ideja o izdelku. Trendi, standardi, tehnologije in novi poslovni modeli zahtevajo nove izdelke, ki varčujejo z viri in zato vplivajo na razvoj.

V podjetju Kärcher to tradicionalno sega od koncepta in specifikacij izdelkov do prototipov in preverjanja resničnosti do serijske proizvodnje. Kärcher že 40 let razvija svoja čistilna sredstva in se vedno bolj usmerja k trajnosti in okoljski združljivosti: Kärcherjeva čistilna sredstva so zelo učinkovita in upoštevajo zdravje, okolje in gospodarstvo.

Kot je običajno tudi za druge izdelke, se razvoj okolju prijaznega čistilnega sredstva začne s fazo opredelitve izdelka. Osrednje vprašanje je, kaj naj naredi novo Kärcher čistilno sredstvo - na primer vsebuje biološko razgradljive snovi. Nato vodstvo izdelka te zahteve prenese na kemike v tehničnem listu.

product definition phase of a detergent at Kärcher

V fazi zasnove v oddelku za razvoj kemikalij v Kärcherjevem centru za čistilna sredtsva, so zdaj predstavljeni predlogi konceptov in sestavljeni funkcionalni modeli za trajnostne lastnosti izdelka. Saj morajo čistilna sredstva kasneje poleg okolju prijaznih vidikov izpolnjevati še druge funkcije, na primer raztapljanje olja, zmanjšanje količine pene sli preprečevanje nalaganja vodnega kamna.

concept phase of a detergent at Kärcher

Kärcherjevi kemiki nenehno optimizirajo koncepte glede trajnostne kakovosti in čiščenja. Treba je preizkusiti formulo, zaporedje vsebine in stabilnost izdelkov. Strokovnjaki so vedno pozorni na splošno trajnost izdelka.

Pri izbiri surovin morajo biti prisotni štirje vidiki: učinkovitost izdelka, razgradljivost, trajnostna proizvodnja surovin in cena surovin. Običajno se ne uporabljajo surovin, ki so nevarne za vodno okolje ali niso biološko razgradljive, za katere obstaja sum, da so rakotvorne ali gensko škodljive ali imajo druge negativne lastnosti.

Obstaja nekaj močnih sestavin na osnovi naravnih in obnovljivih surovin - na primer površinsko aktivne snovi na osnovi sladkorja, naravna topila, kot je bioalkohol ali naravne kisline.

Optimisation of cleaning product at Kärcher

V Kärcher laboratoriju preizkušajo učinkovitost ekoloških virov pri čiščenju. Standardna testna umazanija za gospodinjstvo in industrijo se sprosti s standardnih testnih plošč z enakomernim pritiskom in enakomerno hitrostjo. Najprej se tukaj analizirajo posamezne vsebine, potem pa celoten izdelek, ki je sestavljen iz do tridesetih komponent.

Testing effectiveness of the cleaning product at Kärcher laboratory

Če je bil koncept uspešno preizkušen ob upoštevanju vidikov varčevanja z viri, gre postopek v fazo zadnjih popravkov. V tej fazi je novo čistilno sredstvo podrobno opredeljeno v tehničnem listu za končni razvoj.

Fine tuning phase of the detergent at Kärcher laboratory

V naslednjem Kärcherjevem preverjanja so lastnosti trajnostnega čistilnega sredstva preizkušene zunaj laboratorija, novi izdelek pa se uporablja s krpo itd. Tukaj se preverja zmogljivost čiščenja, pravilna količina pene, pH vrednost itd.

reality check of the sustainable detergent at Kärcher

Sledi preizkusna faza proizvodnje, kjer Kärcher proizvaja večje količine trajnostnega čistilnega sredstva in jih kupcem predstavi na terenu. Ta zadnji test vzdržljivosti poleg čiščenja pri vsakodnevni uporabi vključuje tudi vprašanja o vonju in uporabi izdelka.

Final test phase of the detergent production at Kärcher

Zadnja faza je lansiranje na trg s serijsko proizvodnjo novega čistilnega srestva na trajnostni osnovi.

Market launch of a sustainable cleaning product of Kärcher

Za serijsko proizvodnjo Kärcher pripisuje velik pomen tudi embalaži. Ker se morajo kemikalije in embalaža ujemati. Na ta način se izognemo deformacijam po difuziji alkohola; embalaže morajo prenesti tudi preskuse padca.

Poleg tega se v embalaži z razpršilci uporabljajo številna čistilna sredstva, ki morajo kolikor je mogoče preprečiti vdihavanje aerosolov. V Kärcherju embalaže preizkušajo in optimizirajo tudi glede trajnosti. Embalaža, pokrov in nalepke morajo biti narejeni iz surovin, ki jih je mogoče reciklirati. Embalaža, ki je ni mogoče reciklirati, na primer iz plastike, je izključena.

Poudarek je tudi na izogibanju odpadkom in energetski učinkovitosti: proizvodni postopek je načrtovan tako, da, kjer je to mogoče, ne nastaja odpadna voda. Proizvodni postopek mora porabiti čim manj energije.

Več informacij v intervjuju spodaj.

Series production of the sustainable Kärcher detergent

Trajnostnost čistilnih sredstev - Intervju z Frank Ritscherjem, vodjo oddelka za raziskave in razvoj kemijskih snovi v podjetju Kärcher

Frank Ritscher, Head of Research and Development of Chemical Substances at Kärcher

Trajnostna čistilna sredstva za čiščenje zaprtih prostorov

Naša linija čistilnih sredstev za zgradbe vključuje vse koncentrate in pripravke za uporabo, ki so potrebni za čiščenje v zaprtih prostorih: sanitarna globinska čistila, čistila za sanitarno vzdrževanje, čistila za površine, stekla in sredstva za čiščenje tal. Vsi izdelki imajo znak EU za okolje in avstrijski znak za okolje. Nekateri izdelki imajo tudi certifikat Nordic-Swan.

CA 10 C     CA 20 C     CA 20 R     CA 30 C     CA 30 R     CA 40 R     CA 50 C

Cleaning of a sanitary room with a sustainable detergent of Kärcher