Párovanie Full Control Plus

Pred prvým použitím vášho vysokotlakového čističa Full Control Plus musia byť vysokotlaková pištoľ a stroj navzájom spárované.

Video k pokynom

Krátke ilustračné video ako rýchlo napárovať Full Control Plus vysokotlakovú pištoľ so strojom.

pripojenie_do_siete

Krok 1

Zastrčte zástrčku vysokotlakového čističa do elektrickej zásuvky. Režim párovania zariadenia sa aktivuje cca. do 60 sekúnd.

drz_5_sekund_Full_control

Krok 2

Stlačte súčasne tlačidlá  + a - na vašej vysokotlakovej pištoli Full Control Plus a držte ich stlačené minimálne 5 sekúnd, kým nebude blikať signálny symbol.

 

Full Control Plus Icon 3

Krok 3

Pri úspešnom párovaní zariadení sa zobrazia na displeji vysokotlakovej pištole tlakové stupne.

Ak bolo párovanie zariadení neúspešné, prosím zopakujte predchádzajúce kroky ešte raz.
Je dôležité, aby ste zopakovali pri neúspešnom pokuse aj krok 1, čiže je potrebné pre aktiváciu režimu párovania odpojenie stroja z elektrickej siete a jeho opätovné zapojenie do elektrickej siete.