SensoTimer ST6 Duo eco!ogic

Inteligentný zavlažovací automat SensoTimer ST6 Duo zavlažuje rastliny s ohľadom na ich potrebu vody a zavlažovanie riadi úrovňou vlhkosti pôdy za pomoci 2 bezdrôtových snímačov vlhkosti

SensoTimer ST6 Duo eco!ogic s dvomi navzájom nezávislými snímačmi zavlažuje v závislosti od vlhkosti pôdy a podľa potreby. Senzory patriace do štandardnej výbavy - jeden na každý vývod - merajú vlhkosť pôdy a vysielajú túto hodnotu do zariadenia SensoTimer. Hodnoty vlhkosti sa dajú nastaviť v 5 stupňoch. Ak vlhkosť klesne pod nastavenú hodnotu, zavlažovanie sa automaticky spustí v najbližšom predvolenom čase. Odnímateľný ovládací panel a 5 ovládacích tlačidiel umožňujú jednoduché programovanie. Na každý deň je možné nastaviť až dva časy pre zavlažovanie (max. trvanie zavlažovania: 90 min). Vďaka funkcii eco!ogic je možné zavlažovanie navyše posunúť o 1 až 7 dní. Kedykoľvek je možné aj ručné zavlažovanie. Stlačením gombíka sa naprogramované zavlažovanie preruší na 24 hodín. SensoTimer ST6 Duo eco!ogic zavlažuje absolútne podľa potreby a je kompatibilný so všetkými známymi klik systémami. Prípojka na vodovodný kohútik a predfilter patria k štandardnej výbave. 9V batéria nie je súčasťou výbavy, v prípade vybitia batérie sa zavlažovanie automaticky zastaví.

Vlastnosti a výhody
 SensoTimer ST6 Duo eco!ogic: Zavlažovanie podľa vlhkosti
Zavlažovanie podľa vlhkosti
Efektívne zavlažovanie rastlín podľa potreby s úsporou vody.
 SensoTimer ST6 Duo eco!ogic: Dva nezávislé výstupy vody
Dva nezávislé výstupy vody
Zavlažovanie rôznych mikroklím podľa potreby.
 SensoTimer ST6 Duo eco!ogic: Automatické zapínanie a vypínanie
Automatické zapínanie a vypínanie
Cielené zavlažovanie.
Odnímateľný displej
 • Komfortné programovanie.
Individuálne programovanie
 • Zavlažovanie podľa potreby.
Tlačidlo na 24 hodinové vypnutie zavlažovania
 • Prerušenie zavlažovania na 24 h.
Možné ručné zavlažovanie
 • Malý odber vody.
Špecifikácie

Technické údaje

Pripájací závit G1 + G3/4
Max. tlak (bar) 10
Hmotnosť (kg) 1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 119 x 234 x 148

Pri pripojení týchto produktov na sieť pitnej vody sa musia rešpektovať požiadavky EN 1717. V prípade potreby si vyžiadajte informácie od špecializovaného sanitárneho podniku.

Výbava

 • Programovateľný výstup vody: 2 Kus(y)
 • Senzor vlhkosti: 2 Kus(y)
 • Potrebné sú batérie
 • Batérie v štandardnej výbave: Nie
 • Počet batérií: Blok 3 x 9 V
 SensoTimer ST6 Duo eco!ogic

Video

Oblasti využitia
 • Zavlažovanie záhrady
 • Tráva, kvetinové a zeleninové záhony, kríky
 • Riadenie dvoch rôznych mikroklím podľa potreby
Príslušenstvo

Otázky k SensoTimer ST6 eco!ogic

Všeobecné informácie

SensoTimer ST6 eco!ogic je vybavený iba jedným vodným výstupom a tým len jedným senzorom, zatiaľ čo ST6 Duo eco!ogic má dva výstupy príp. senzory. Pri oboch modeloch sa používa ten istý displej. Ak sa na začiatku nenastaví druhý senzor, na displeji sa 2. senzor nezobrazuje. To platí dovtedy, pokiaľ sa SensoTimer nezresetuje.

Pre SensoTimer existujú dve možnosti pripojenia:
a) Namontovanie ventilovej jednotky priamo na vodovodný kohútik.
b) Namontovanie ventilovej jednotky na stenu. Ako prívod od vodovodného kohútika ku želanej polohe, napr. na stene domu, sa môže použiť hadica. Výrezy na zadnej strane ventilovej jednotky umožňujú jednoduchú montáž. Takže je napr. na vodovodný kohútik možné nainštalovať viaccestný rozvádzač, čí vznikne voľná prípojka pre ručné zavlažovanie.

Áno, SensoTimer sa dobre hodní na prevádzkovanie podzemného zavlažovacieho systému s vysokým prietokom.

Patria sem napríklad:
a) pravouhlý zavlaRechtecksprinkler
b) Kreisregner
c) Tropfschlauch
d) Kärcher Rain System

Senzor

Optimálnym miestom pre senzor je miesto v bezprostrednej blízkosti zavlažovanej plochy

Bez prekážok môžu byť ovládacia jednotka a senzor navzájom vzdialené až 100 m.

Nie. Každý senzor je s ovládacou jednotkou spojený pomocou individuálnej adresy a je priradený k určitému výstupu vody. Aby bola zaručená bezporuchová prevádzka, je pri uvedení do prevádzky potrebné senzory naučiť.

Počas 1 hodiny od spustenia prevádzky vysiela senzor v minútovom takte namerané údaje ovládacej jednotke. Následne sa prenos vykonáva každých 30 min.

Po vykonaní všetkých nastavení môžete túto funkciu úplne jednoducho skontrolovať, tým že na biely vankúšik senzoru kvapnete trochu vody. Po niekoľkých sekundách sa kvapky objavia na displeji ovládacej jednotky. Obyčajne počet kvapiek vystúpi na plných 5 kvapiek, pretože vankúšik veľmi citlivo reaguje.

Funkcie

Na začiatok postačuje výrobné nastavenie. Nastavenia by sa ale mali skontrolovať a prípadne prispôsobiť individuálnym potrebám rastlín. Hlavne spúšťací prah pre zavlažovanie. Každé nastavenie je možné neskôr ľubovoľne zmeniť.

Senzor vysiela hodnotu vlhkosti do ovládacej jednotky každých 30 minút.

V závislosti od druhu pôdy sa jej vlhkosť zdá byť rozdielna. Napríklad kvetinová pôda môže ukladať vodu ako špongie a relatívne rýchlo sa zdá byť suchá. Avšak SensoTimer aj napriek tomu zobrazuje ešte stále 5 kvapiek. Pretože skutočná vlhkosť kvetinovej pôdy je vyššia ako pocitová.

Senzor vysiela každých 30 minút informácie. V najdlhšom prípade by bolo zavlažovanie aktívne 29 minút, skôr než by senzor vyslal signál a tým by sa zavlažovanie ukončilo. Okrem toho by sa zavlažovanie okamžite zastavilo, ako náhle by voda dopadla na vankúšik senzoru. Voda sa v pôde rozvádza postupne.

Pomocou funkcie eco!ogic je možné zavlažovanie posunúť o 1 – 7 dní. Takto je možné dodatočne šetriť vodu a stimulovať tvorbu koreňov pri rastlinách.
Ak je nastavenie na [ -d ], je funkcie vypnutá a zavlažovanie sa spustí okamžite, ako náhle hodnota vlhkosti klesne pod nastavený spúšťací prah.
Keď sa funkcia aktivuje, zavlažovanie sa posunie o nastavený čas.

Príklad dvojdňového posunu:
Predpokladajme, že sa nastavené zavlažovanie pri poklese hodnoty vlhkosti pod prahovú hodnotu spustí v pondelok o 8.00 h. Ak dovtedy nepršalo a bol nastavený posun o 2 dni, spustí sa zavlažovať až v stredu o 8.00. Ak medzičasom predsa len pršalo a pôda je dostatočne vlhká, spustilo by sa zavlažovanie v nastavený čas až pri poklese hodnoty vlhkosti pod nastavenú prahovú hodnotu. Tento čas sa kvôli nastavenému posunu posunie opäť o dva dni.

Áno. Vyberte batérie zo senzorov a ovládacej jednotky a o chvíľu ich opäť založte. Počas spúšťanie ovládacej jednotky stlačte tlačidlo [ok] a držte ho stlačené dovtedy, kým sa na displeji objavia všetky symboly a začne blikať čas. Po nastavení času sa spustí odpočítavanie a senzor 1 sa môže učiť. Dodržte poradie pri inštalácii po založení batérie.

Odstránenie chýb

Ak sa na displeji zobrazuje ,,ERR', ide o problém s ventilom. Prípadne je ventil zablokovaný cudzím telesom. Aby ste SensoTimer reštartovali, musíte vybrať batériu a znovu ju založiť. Potom odstráňte prípojku ventilu na vodovodný kohútik a pozrite sa, či tam nie sú cudzie telesá. Pokúste sa ventil otvoriť v manuálnom zavlažovacom režime a vypláchnuť cudzie telesá.

Symbol vysielačky bliká, ak ovládacia časť hľadá signál vysielaný senzorom. Ak ovládacia jednotka počas jednej hodiny nedostane žiaden signál, zobrazuje sa na displeji „Off“. Stlačením tlačidla [ok] sa signál nanovo vyhľadá.

Symbol vysielačky bliká, ak ...
a) je vzdialenosť medzi senzorom a ovládacou jednotkou buď príliš veľký alebo je signál prerušovaný predmetmi.
Tip: Zmenšite vzdialenosť medzi ovládacou jednotkou a senzorom.
b) sa ovládacia jednotka reštartuje.
Signál sa nájde automaticky do pol hodiny.
Tip: Ak vyberiete batériu zo senzora a opäť ju založíte, signál sa nájde do 1 minúty.
c)je signál rušený iným signálom a ovládacia jednotka nenájde senzor.
Tip: Ak druhý signál už neruší, senzor je nájdený do 30 minút.

„OFF“ na displeji môže mať dve príčiny:
a) Batéria je vybitá.
Ak je batéria vybitá, na displeji sa zobrazuje „OFF“. Okrem toho je symbol batérie na displeji prázdny. Batériu je potrebné vymeniť.
b) Chýba signál senzora.
Ak ovládacia jednotka stratí signál senzora, začne signál vyhľadávať a symbol vysielačky bliká. . Ak ovládacia jednotka do jednej hodiny nechytí žiaden signál, na displeji sa zobrazí „OFF“. V tomto prípade ukazuje symbol batérie aktuálny stav batérie a symbol vysielačky bliká. Zreštartujte zariadenie stlačením tlačidla [ok].

Skontrolujte, či vankúšik senzora sa dotýka pôdy. Rešpektujte pokyny v návode na prevádzku "Zasadenie senzora".

Skladovanie počas zimy

Ventil odskrutkujte z vodovodného kohútika a vyprázdnite SensoTimer, tým že otvoríte ventily v manuálnom režime. Vyberte z ovládacej jednotky a zo senzora batérie a všetky diely uskladnite až do jari v miestnosti chránenej pred mrazom. Odporúčanie: na začiatku každej zavlažovacej sezóny použite nové batérie.

Náhradné diely

Áno, SensoTimer je možné vymeniť a následne "naučiť" nový senzor. Senzory sú k dispozícii aj ako náhradné diely
(obj. č.: 4.645-499.0).

Každý rok na začiatku novej zavlažovacej sezóny by sa mal vankúšik v senzore vymeniť, aby bolo meranie správne. Vankúšik senzora sa dá kúpiť pod 2.645-242.0.