Bezpečnostné vysávače chránia zdravie

Práce na stavenisku, v dielni alebo v priemyselnej prevádzke generujú veľké množstvo prachu. Aby zamestnanci mohli pracovať v bezpečnom prostredí, firmy musia prijímať zodpovedajúce opatrenia. Je známe, že prach patrí k najčastejším rizikovým faktorom na pracovisku. Vieme, že nie je prach ako prach a vysávač ako vysávač. Ako sa rozhodnúť pre čo najlepší výsledok?

PREDĹŽENÁ ZÁRUKA 2+1

Bezplatná predĺžená záruka až na 3 roky pre vybrané profesionálne vysávače radu NT Tact. Platí pre zakúpené a registrované výrobky od 01.01.2021 - 31.12.2021.

BEZPEČNOSTNÉ VYSÁVAĆE

Bezpečnostné vysávače Kärcher ponúkajú bezpečnú ochranu zdravia používateľov všade tam, kde sú používatelia často vystavení jemnému prachu prenikajúcemu do pľúc alebo zdraviu škodlivému prachu, ako je napr. azbestový prach.

Druhy prachu a prachové triedy

Keď je koncentrácia prachu vo vzduchu veľmi vysoká, aj „neškodný typ“ prachu môžu negatívne vplývať na zdravie. Problematický je najmä prach obsahujúci peľ, plesne, vírusy, alebo dokonca azbest. Z pohľadu dopadu na zdravie kategorizujeme prach podľa veľkosti zŕn, vlastností a tvaru. Hrubý prach pozostáva z častíc s priemerom najmenej 10 μm. Jemný prach (prachová trieda E) tvoria menšie častice s veľkosťou zŕn od 10 μm do 0,1 μm. Tieto sa obyčajným vdýchnutím môžu dostať do nosa, hrdla, hrtanu a priedušnice. Veľmi jemný prach s priemerom menším ako 0,1 μm (prachová trieda A) je natoľko drobný, že prenikne hlboko do dýchacích ciest, dokonca až do pľúcnych mechúrikov. Taký je aj prach z azbestu. Môže to spôsobiť zníženú funkciu pľúc, prípadne diagnózy ako astma, silikóza, fibróza, alebo chronická obštrukčná choroba pľúc.

IVR_metal_dust
1200X456_APLIKACIA_PRACH

Klasifikácia vysávačov a bezpečnostných vysávačov

Bezpečnostné vysávače umožňujú spoľahlivú absorpciu a elimináciu prachových častíc. Sú rozdelené do kategórií L, M a H. Líšia sa kapacitou filtra a stupňom prestupu, čo je hodnota určujúca maximálne množstvo prachových častíc, ktoré vysávač môže uvoľniť späť do okolitého vzduchu (viď tabuľka). Pracoviská sú kategorizované podľa prípustných limitov koncentrácie prachu (PLK), pričom limit je vyjadrený v mg/m³. So stúpajúcou mierou rizika na pracovisku stúpajú aj nároky na vysávače.

Modely triedy L sú vhodné na vysávanie bežného (nie nebezpečného) prachu. Požiadavky na kapacitu filtra sú pomerne nízke a na likvidáciu povysávaného prachu sa nevzťahujú žiadne špeciálne predpisy. Stroje patriace do prachovej triedy M a H zadržia aj jemné druhy prachu, ktoré môžu preniknúť do dýchacích ciest. Vysávače tejto triedy patria do kategórie bezpečnostných vysávačov. Ich konštrukcia musí spĺňať špecifické požiadavky – napríklad povinné monitorovanie prietoku vzduchu, ktoré varuje obsluhu v prípade hroziaceho zablokovania. Pri zneškodňovaní prachu bezprašným spôsobom musia prevádzkovatelia dodržiavať osobitné bezpečnostné opatrenia. Na odstránenie azbestového prachu sa musia použiť vysávače triedy H.

 

Zdokonaľujeme aj systém filtrovania

Filtre zachytávajú jemné prachové častice a zabraňujú ich uvoľňovaniu späť do okolitého vzduchu. Pri zaobchádzaní s veľkým množstvom prachu existuje riziko upchatia filtra a výrazného zníženia sacieho výkonu. Preto sú niektoré bezpečnostné vysávače Kärcher, napr. súčasné modely Tact M a H, vybavené systémami na čistenie filtrov. Čistý filter má vyšší prietok vzduchu a umožňuje lepšie výsledky čistenia. 

 

Plne automatizované funkcie čistenia filtra umožňujú vysávať veľké množstvo jemného prachu bez prerušenia práce alebo straty sacieho výkonu. Kärcher vo svojich bezpečnostných vysávačoch používa inovovaný systém Tact. Náhle prepnutie prúdu vzduchu automaticky vyčistí filter pomocou čerstvého vzduchu privádzaného zvonka. Aj tu hrá úlohu tesnosť – čím je systém tesnejší, tým väčší je podtlak a o to účinnejšie sa filter očistí pri otvorení ventilu.

NT 30/1 Tact Te
Filter

Výhoda plochých skladaných filtrov

Ploché skladané filtre prinášajú relatívne veľkú filtračnú plochu na veľmi malom priestore. Filtračná plocha väčšia ako 0,5 m2 sa zmestí do kazety sotva väčšej ako dlaň ruky dospelého človeka. Vďaka tomu môžeme navrhovať veľmi kompaktné vysávače. Ploché skladané filtre s vlastným puzdrom sú obzvlášť užívateľsky prívetivé. To umožňuje ich výmenu a manipuláciu – vyberanie, čistenie a likvidáciu bez priameho kontaktu s nečistotami.

Nové materiály filtrov

Ploché skladané filtre sú vyrobené z papiera potiahnutého nanovrstvou alebo z plastov ako napr. PES (polyétersulfón). Nanovrstva bráni prilepeniu prachových častíc na povrch filtra, čím zachováva jeho funkčnosť. Na rozdiel od papierových filtrov sú filtre PES robustnejšie a odolnejšie proti vlhkým nečistotám a tekutinám. Avšak ani papierové, ani filtre PES nie sú vhodné na použitie vo vysávačoch triedy H. Donedávna sa v tejto triede používali filtre vyrobené zo sklených vlákien. Je to však mechanicky veľmi chúlostivý materiál, ktorý sa nedá prať.

 

Nové bezpečnostné vysávače Kärcher triedy H používajú filtre vyrobené z materiálu PTFE. Plastová tkanina kombinuje pozitívne vlastnosti sklených vlákien a PTFE. Filter je umývateľný a dá sa vyčistiť aj prúdom vzduchu. Táto vlastnosť umožňuje pracovníkom odstraňujúcim extrémne nebezpečné druhy prachu (napr. azbest) efektívny a najmä bezpečný priebeh čistiacich prác.

 

Nový materiál uľahčuje aj likvidáciu filtra z materiálu PTFE. Ešte nedávno bolo pri vysávačoch triedy H povinnosťou používať bezpečnostnú filtračnú súpravu na bezprašnú likvidáciu. Bola to pomerne prácna operácia. Dnes na likvidáciu filtrov PTFE stačí bezprašné PE vrecko, ktoré je omnoho ľahšie použiteľné a je navrhnuté špeciálne na tento účel.

Filtersysteme
Filter

Podčiarknuté, sčítané

V posledných rokoch sa objavilo mnoho detailov, ktoré zefektívnili a spríjemnili používanie bezpečnostných vysávačov pri práci s nebezpečným znečistením. Sú to napríklad účinnejšie systémy čistenia filtra, ktoré umožňujú nepretržitú prevádzku, a to aj pri likvidácii obzvlášť veľkého množstva prachu. Nové materiály priniesli aj do triedy H vysokú úroveň pohodlia a bezpečia.

Ako znížiť negatívny vplyv prachu

• Vysajte prach hneď ako sa vytvorí. Viacero elektrických náradí má pripojovacie závity na odsávanie prachu a možno ich pripojiť k vysávaču.

• Pri demolačných prácach zvlhčite prach vodou. Pokropením pracovnej plochy zároveň eliminujete tvorbu prachu.

• Použite pracovné postupy, pri ktorých sa netvorí veľa prachu. Zvoľte režim prevádzky za mokra.

• Používajte výrobky s nízkym obsahom prachu.

• Pravidelne kontrolujte filter a sací výkon vysávača.

• Pri veľmi prašných prácach noste ochranný odev a respirátory.

• Nezametajte nasucho a nepoužívajte fukáre, aby ste zbytočne nerozptyľovali prach. Používajte vysávače!

Lapac_prachu_strop
Kärcher NT 30-1 Tact Te H

Kärcher NT 30/1 Tact Te H

Kärcher NT 30/1 Tact Te H je vybavený jedným umývateľným filtrom triedy H z materiálu PTFE.

Filterwechsel

Ploché skladané filtre

Ploché skladané filtre majú veľkú filtračnú plochu, napriek tomu je ich dizajn veľmi kompaktný. Výhodou je zamedzenie priameho kontaktu s nečistotami pri manipulácii.

NT_Azbest

Automatické čistenie filtrov

Automatické čistenie filtrov riadené senzormi umožňuje nepretržitú prácu aj pri čistení veľmi prašných plôch.

NT stavebníctve

Bezpečnostné vysávače triedy M a H

Bezpečnostné vysávače triedy M a H boli vyvinuté pre operátorov pracujúcich v stavebníctve alebo priemysle, ktorí pracujú s veľkým množstvom jemného prachu alebo s nebezpečnými materiálmi.

Elektrické náradie

Elektrické náradie

Elektrické náradie je možné pripojiť k integrovanej zásuvke pomocou pohotovostnej funkcie. Pri použití nástroja sa vysávač automaticky spustí.