Máme čas na šťastie

Rodina a priatelia, vzdelanie, zdravie a blahobyt: práve tieto oblasti podľa Správy o svetovom šťastí , ktorá bola spracovaná na základe štúdie zo sveta 155 krajín sveta, najvýznamnejšie ovplyvňujú náš pocit šťastia. Štúdia PNAS nazvaná? Nákup času pre väčšinu životnú spokojnosť“ ale poukazuje na ďalší faktor, ktorý doposiaľ stál v pozadí: čas. Iba tí, ktorí majú čas, ho môžu tráviť niečím, čo ich robí šťastnejšími. A je už na každom z nás, či si pozveme pestúnku, upratovačku alebo si zadovážime stroje a vybavenie, s ktorými budú domáce práce, alebo činnosti na záhrade ľahšie a rýchlejšie.

Luck_Header

Rozhovor s Nico Rosem

Rozhovor s Nico Rosem

Spoločne s Nico Rosom, odborníkom na pozitívnu psychológiu, koučom a personálnym riaditeľom v spoločnosti Bertelsmann, poodhalíme úlohu, ktorú hrá čas na našej ceste za šťastím – a vysvetlíme, čo stým všetkým ma spoločného Kärcher. 

 

Pán doktor, ak sa pozrieme do minulosti, je dnes nejak obťažnejšie byť šťastný?

Nemyslím si, že by to dnes bolo nejak obťažnejšie: vlastne naopak. Iba výzvy a problémy, ktoré na ceste za šťastím stretávame, sa v priebehu času z dôvodu odlišných životných podmienok zmenili. Pokiaľ ich máme porovnať s výzvami a problémami z minulých čias, musím povedať, že ty dnešné sú určite miernejšie.

Poďme si to ukázať na niekoľkých príkladoch. V minulosti napríklad, keď ste bol prvorodeným synom obuvníka, stal ste sa tiež obuvníkom, a to bez akýchkoľvek námietok či protestov. Možno ste bol šťastný, ale možno nie. Takáto otázka sa vôbec neriešila. V súčasnosti si napríklad v Nemecku môžete vybrať z 20000 rôznych oborov štúdia. Pre niektorých ľudí je táto sloboda bremenom, alebo všeobecne sa považuje za pozitívnu skutočnosť. Taktiež to platí i pre život. V minulosti ľudia nežili dostatočne dlho, aby sa museli zaoberať tým, čo budú robiť na dôchodku. Žiadny dôchodok ani nebol – ľudia pracovali tak dlho pokiaľ vydržali na nohách. Pozrieme sa na to teda z objektívneho hľadiska, myslím, že dnes sa máme podstatne lepšie. Sme ale nútení robiť viac rozhodnutí s neistým výsledkom. To môže mať dopad na našu náladu. Uzavrel by som to ale t=tým, že pochybujem, že by ktokoľvek z nás vymenil život s niekým, kto žil napríklad pre 200 rokmi. 

 

Čo môže byť pre niekoho radosť, je pre iného bolesť: ako sa líši vnímanie šťastia v rôznych častiach sveta?

Pokiaľ by som to veľmi zjednodušil, vnímanie šťastia je možné rozdeliť na výhodné a západné. Západná perspektíva je charakteristická individualistickými kultúrami založenými na  prototype amerického sna. Pozornosť sa primárne sústredí na osobné šťastie. Na druhej strane stojí kolektívna kultúra Číny. Tam je osobné šťastie omnoho viac naviazané na ostatné osoby, či dokonca určitý systém.

Kultúry západnej Európy sú niekde na pol ceste medzi týmito dvoma odlišnými filozofiami. Zaujímavým prípadom je Škandinávia. Celé roky totiž škandinávske štáty získavajú tie najvyššie priečky v rebríčku najšťastnejších krajín. Ľudia si užívajú nie len veľkú mieru slobody, ale taktiež sofistikovaný štátny systém blahobytu, ktorý zaisťuje, že materiálne rozdiely týchto krajín medzi obyvateľmi nie sú príliš veľké. Môžeme tam vidieť veľmi silný duch pospolitosti. Tento mix sa zdá byť ideálnou životnou pôdou pre rast osobného šťastia. 

Nico Rose

Aký je vzťah medzi šťastím a časom?         

Na túto otázku by som mohol odpovedať mnohými spôsobmi. Zo všetkých spomeniem tri základne perspektívy.

Budeme hovoriť o čase v súvislosti s naším vekom, môžeme sa starnutie tešiť. Existujú dôkazy o tom, že kríza stredného veku zasiahne podstatnú väčšinu z nás. Ľudia sú tak nešťastnejší v mladom veku a na počiatku dospelosti, než napríklad na konci štyridsiatky, alebo päťdesiatky. U ľudí, ktorí si prechádzajú päťdesiatku sa miera šťastia začína opäť zvyšovať, pričom vrchol dosahuje medzi šesťdesiatym a sedemdesiatym rokom – samozrejme za predpokladu, že sa tešia dobrému zdravotnému stavu. Iná perspektíva sa viaže na našu osobnú skúsenosť. V tomto prípade je odpoveď jednoduchá. Keď nás nejaká aktivita natoľko zamestná, že celkom stratíme pojem o čase, sme obvykle šťastný. Ale je potrebne úprimne priznať, že toto si uvedomíme väčšinou spätne. Každá takáto spomienka na chvíle, kedy sme boli niečím pohltený a zaujatý tak, že sme celkom prestali vnímať čas, v nás znovu vyvolá pocit šťastia.

Pre náš pocit šťastie je veľmi potrebné zamerať sa na konkrétne činy – tj. ako trávime náš čas. Odbory pozitívnej psychológie a behaviorálnej ekonomiky priniesli v posledných dekádach jasné odporučenia: je dôležité urobiť si čas na aktivity, ktoré sú pre nás nejak prospešné, či príjemné. Jedným z najspoľahlivejších zdrojov šťastia je nejaká ľahšia forma vytrvalostného športu, ideálne vykonávaného vonku. Taktiež meditácia sa  v posledných rokoch ukázala ako skvelý nástroj na dosiahnutie šťastia. Pozrieme sa na to bližšie, mali by sme tráviť o najviac času zo skutočnými priateľmi a rodinou. Mali by sme sa venovať aktivitám, ktoré dávajú nášmu životu zmysel. Spoľahlivo napríklad funguje, keď vynaložíme svoju energiu na pomoc druhým. Svoj čas by sme mali tráviť aktivitami, ktoré úzko súvisia s našimi silnými stránkami a schopnosťami. Ako ale poznáme, že sa jedná o tu správnu aktivitu? Keď napríklad začnete z niečím novým a zistite, že sa pomerne rýchlo zdokonaľujete, určite pri tom zostaňte. Všetky tieto faktory sú jasnými kandidátmi na šťastie a úspech.

 

 

 

Pressure Washer

A ako to podľa vás všetko súvisí s produktami spoločnosti Kärcher?

V túto chvíľu je dobré priznať, že doma ani na našej veľkej záhrade toho veľa nespravím. Jednoducho ma to nebaví. Veľa práce samozrejme zvládne moja žena, ale na veľa aktivít si pozveme nejakého odborníka. Týmto by som rád pripomenul otázku, ktorá už dnes zaznela: ako trávim svoj čas a keď by som mal obetovať peniaze, aby som získal viac času na iné aktivity?

Na druhej strane, keď vidím prácu s tlakovým čističom Kärcher, je to nepochybne jedna z tých aktivít, ktorá ma potenciál celkom vás pohltiť a vtiahnuť – a priniesť vám ten zvláštny pocit spokojnosti a šťastia. To samozrejme vznikne len za zvláštnych okolnosti. Aby sa objavil, je potrebný jasný cieľ, možnosť pracovať bez rušivých elementov a mať poruke skutočne spoľahlivé a výkonne nástroje. Taktiež je potrebné vnímať progres vašej práce. Keď všetky tieto podmienky splníte u čistenia vysokým tlakom, potom sa aj Kärcher môže stať súčasťou vášho šťastia.

Pfeil

Viac o Správe o svetovom šťastí

Správa o svetovom šťastí existuje už od roku 2012. Vydáva sa vždy jeden krát ročne. Publikuje ju orgán OSN, ktorý ma na starosti udržateľný rozvoj (SDSN). Šťastie je v nej definované ako merateľná premena pokroku a taktiež cieľ verejnej politiky.

Kompletnú štúdiu nájdete tu: http://worldhappiness.report/

Podľa správy za rok 2017 žijú najšťastnejší ľudia v Nórsku, potom v Dánsku, na Islande a v Švajčiarsku.

Medzinárodný výskumníci pracovníci a experti spovedajú v každej krajine viac než 3000 ľudí. Základom sú kritéria ako je hrubý domáci produkt, dĺžka života, sloboda voľby, občianske spolunažívanie, sila sociálneho prostredia alebo dôvera vo vládu a spoločnosť.

Graf ukazuje globálne výsledky Správy o svetovom šťastí podľa jednotlivých regiónov. Opýtaní ľudia mali zhodnotiť ich súčasný život: na stupnici od 0 špatný život a 10 skvelý život.

Happiness Report