"KAŽDÝ CHCE MAŤ ČISTO"

kaercher_studie_2017

Medzinárodne porovnania zvykov v upratovaní prinášajú prekvapujúce rozdiely

 

Jedno má svet spoločné keď sa jedná o upratovanie: Takmer pre každého je čistý domov dôležitý alebo veľmi dolež.  A tým patrí upratovanie domova, či už pravidelný, alebo nepravidelný jednoducho k životu. Ale čo sa za tým presne skrýva? Kto investuje najviac času a aké prostriedky sú pre čistenie najčastejšie používané? Firma Kärcher ako špecialista na čistiace stroje a zariadenia to chcela vedieť presnejšie a zrealizovala zo spoločnosťou na prieskum trhu Research Now reprezentatívny prieskum. Viac ako 6.000 respondentov z Brazílie, Číny, Nemecka, Francúzka, Poľska a USA bolo opýtaných na ich osobný vzťah k upratovaniu. Prejavili sa tak pri tom niektoré spoločné zvyky, ale aj rozdiely typické pre jednotlivé krajiny.

Platzhalter

Pre Brazílčanov je čistota dôležitá, Poliaci sú veľkorysejší


Okolo 90 percent všetkých opýtaných na celom svete uviedlo, že pre nich je čistý domov dôležitý až veľmi dôležitý. V Brazílii kladie 97 percent respondentov veľký dôraz na čistotu, v Poľsku 87 percent. Ostatné kultúry sa pohybuje v tomto rozmedzí. Nemci, ktorí sú na celom svete považovaní za veľmi čistotných, sa nachádzajú v skutočnosti na tejto stupnici s 89 percentami v porovnaní s ostatnými v spodnej časti. Na otázku, koľko času týždenne trávia upratovaným bytu, odpovedali nemecké domácnosti v priemere: 3 hodiny a 17 minút. Tým sa Nemci blížia k ostatným opýtaným krajinám (3:20 h). V Brazílii ľudia upratovaniu venujú v priemere 4:05 hodín, takmer desať percent opýtaných uviedlo dokonca viac než 10 hodín.

Gerhard Reifmesser im Dialog

Interview: Kde je najčistejšie?

O čiastočne prekvapivých výsledok a rozdieloch sme sa rozprávali s Gerhardem Reifmesserem, vedúcim pre výskum trhu firmy Kärcher.

Pán Reifmessere, ten, kto dlhšie upratuje, má čistejšie?

To by bolo zjednodušujúce. Koľko času vynaložíte, súvisí tiež s tým, aké použijete stroje a zariadenia. Ten, kto si vezme na pomoc elektrické prístroje, ušetrí čas. Zvláštnosť brazílskej kultúry upratovanie spočíva mimo iného v tom, že sa čistí manuálne a za použitia veľkého množstva vody. V domoch sú obvykle kamenné podlahy, a kuchynský priestor sa otvára jednou stranou na terasu, ktorá sa nazýva Lavanderia. Tak môžu namočiť i podlahu v kuchyni a upratovať morkou metódou. Nápadné sú tiež taktiež silné a parfumované čistiace prostriedky – svieža vôňa signalizuje čistotu.

Poznáte globálne kultúry čistenia a ich rozdiely z vlastného pozorovania?

Áno, mi odborníci na výskum trhu sprevádzame prakticky všetky naše štúdie i na mieste, hovoríme s ľuďmi, pozeráme sa do ich bytov a pozorujeme ich spôsob čistenia. Približne jednu štvrtinu svojej pracovnej doby strávim takým prieskumom na celosvetových trhoch pre naše výroby.

Kde je podľa Vášho pozorovania najčistejšie?

V Japonsku. Japonská mentalita má v tomto ohľade niektoré zvláštnosti. Upratovanie patrí určitým spôsobom k tvorbe charakteru. Už školské deti a študenti sa učia upratovať svoju školu sami. Dospelý, ktorý udržuje svoje prostredie v čistote, je považovaný za človeka, ktorý je sám vnútorne čistý. V nedeľu môžete vidieť mnoho dobrovoľníkov, ktorý upratujú verejné priestranstvo a zbierajú odpadky. To v tejto forme neexistuje nikde inde na svete.

Existujú vedľa kultúrnych rozdielov tiež zásadné spoločné znaky vo zvykoch upratovania?

Zjednodušene povedané: Každý chce mať čisto. Každopádne je chápanie čistoty individuálne a ovplyvnené danou kultúrou. Vo Veľkej Británii, v Rusku alebo USA by boli zvyky pre upratovanie typické pre japonské domácnosti považované za silne prehnané.

A ako čisto majú radi Nemci?

Pokiaľ hodnotíme čas, ktorý nemecké domácnosti priemerne vynaložia na upratovanie, pohybujeme sa v spodnej tretine. To, že je v Nemecku obzvlášť čisto a upratané, je skôr klišé ako realita. Pomyslite len na jarné upratovanie: To bol prv bežný rituál, ktorý sa dnes už takmer nevyskytuje. Na druhej strane som už uviedol, že taktiež záleží na tom, s akými čistiacimi zariadenia pracujete. Nemecké domácnosti nadpriemerne vybavené elektrickými domácimi spotrebičmi.

A Japonci, ktorí sú považovaní za milovníkov techniky?

Tu prichádza do hry ďalšia japonská zvláštnosť: stiesnene bytové pomery. I na čínskom trhu, ktorý sme analyzovalo, je k dispozícii v priemere viac obytného priestoru. Japonské byty sú malé, často úzke a rozdelené do niekoľkých podlaží. V Japonsku sú uprednostňované batériové prístroje. Pretože chýba úložný priestor, sú väčšinou ukladané na viditeľných miestach. To kladie požiadavky na dizajn produktov. Firma Kärcher preto už vyvinula niektoré produkty, ktoré boli špeciálne prispôsobené japonským zvykom.

Koľko času vynaložíte osobne týždenne pri upratovaní vášho domova?

Odhadujem, že sa pohybujem približne v nemeckom priemere. Väčšinou si moja manželka myslí, že musí príležitostne po mne upratať. Aj to je globálny fenomén: Muži sa síce podieľajú v stúpajúcej miere na domácich prácach, ale aj napriek tomu je kompetencia pre túto oblasť i naďalej pripisovaná predovšetkým ženám.


Prehľad: Typické kultúrne rozdiely pri upratovaní

Z aktuálnej štúdie a niektorých predošlých prieskumov týkajúcich sa chovania pri upratovaní je dobre vykresliť obrázok ôsmich krajín v Amerike, Ázii a Európe. Rozdiely nie sú síce často veľké, ale predsa sú typické pre danú kultúru.

Na čistý domov je kladený veľmi veľký dôraz. Argentínske domácnosti vynakladajú veľa času na upratovanie. Takmer 60% percent Argentínčanov upratuje viac než tri hodiny týždenne. Desať percent domácnosti vynakladá desať a viac hodín. Elektrický pomocníci sú rozšírení priemerne, spotreba chemických čistiacich prostriedkov je mimoriadne vysoká.

Brazílska kultúra upratovania sa veľmi podobá argentínskej. Čistota má vysokú prioritu, tomu odpovedá i vynakladaný čas. V Brazílii majú rodinné a príbuzenské vzťahy veľký význam, často sa upratuje preto, aby bolo možné návšteve prezentovať čistý domov. Iba polovica Brazílčanov používa vysávač alebo parný čistiť.

I keď je pre viac než 90 percent opýtaných čistota domova veľmi dôležitá – ich vynaložený čas približne 2,5 hodiny je najkratší. Vo viac než polovici domácnostiach sa na upratovaní podieľajú dva alebo viac členov rodiny. Zvláštne nároky plynú z čistenia kuchyne, mimo iného preto, že v Číne sa obvykle varí na plynových varičoch a jedlo sa často pripravuje na oleji.

Povesť milovníkov čistoty Nemci skutočne neobája. Týždenná doba upratovania v celosvetovom meraní je priemerná, priorita čistoty je všeobecne vysoká, pohybuje sa však pod priemerom ostatných porovnávaných zemí. Tretina opýtaných uvádza, že pri upratovaní nie sú vždy, tak dôsledný. Na druhej strane upratujú Nemci efektívne, pretože sú domácnosti nadpriemerne vybavené elektrickými čistiacimi strojmi.

Len 35 percent Francúzov považuje upratovanie domácnosti za obťaž, ostatní vykonávajú túto prácu radi. Približne dve tretiny upratuje i vtedy, keď špina nie je viditeľná. Tradične je vo Francúzsku rozdelenie úloh: Ženy sa cítia zodpovedné za čistotu domácnosti.

I keď sú japonské domácnosti považované za zvlášť čistotné – uvádza 80 percent opýtaných, že upratovanie domova je síce dôležité, ale tiež obťažujúce. Japonské domácnosti kladú najmenší dôraz na chemické čistiace prostriedky. Japonci bývajú v medzinárodnom porovnaní vo veľmi stiesnených pomeroch, potrebuje iba 13 percent z nich viac než tri hodiny týždenne na upratovanie.

Poľsku je jedná zvláštnosť: Mladí upratujú dlhšie ako staršie generácie. Rozdelenie úloh medzi ženami a mužmi je i naďalej tradičné: 80 percent žien uvádza, že upratovanie domácnosti zodpovedajú hlavne samy. U mužov to bolo iba 43 percent.

Občania USA kladú priemerne väčší doraz na čistotu než opýtané európske kultúry. Doba upratovanie týždenne odpovedá priemeru všetkých opýtaných. Pokiaľ je očakávaná návšteva príbuzných alebo priateľov, venujú Američania mimoriadne veľa času na upratovanie domácnosti. Približne dve tretiny domácnosti používa elektrické čistiace prístroje ako vysávače, alebo parné čističe.