Profesionálne čistenie priemyselných podláh

Priemyselné podlahy si vyžadujú zvláštnu pozornosť – tak pri výrobe, ako aj pri nanášaní ochrannej vrstvy, čistení a ošetrovaní. Pretože sú mimoriadne namáhané a súčasne musia spĺňať požiadavky bezpečnosti práce v podniku. Ktorý spôsob čistenia je správny, to závisí hlavne od vlastností podlahy.

industrial floor

Bezpečnosť vďaka pravidelnému čisteniu

Čistenie priemyselných podláh nemá spravidla žiadne estetické dôvody. Skôr je potrebné na zaistenie bezpečnosti a bezproblémového chodu prevádzky. Lebo priemyselné podlahy sú každý deň vystavované vysokému namáhaniu – fyzickou silou a rôznymi látkami, ktoré môžu na povrchu vyvolať chemické reakcie. Poškodenie podlahovej krytiny môže v tom najhoršom prípade viesť k následným škodám a úrazom; olej, kyseliny a iné látky môžu spôsobiť poškodenie strojov, náradia alebo poranenie pracovníkov. Pravidelné odborné čistenie dokáže toto riziko minimalizovať. Ošetrovanie podláh v priemysle prispieva okrem toho k zachovávaniu hodnoty podlahových krytín a budov.

V zásade pri čistení rozlišujeme jednokrokovú alebo dvojkrokovú metódu príp. jednostupňovú a dvojstupňovú metódu:

  • Jednokroková metóda (jednostupňová): Podlaha sa pri jednom prechode tým istým strojom najprv s pridaním čistiaceho prostriedku vydrhne a v tom istom pracovnom kroku sa odstráni špinavý roztok.
  • Dvojkroková metóda (dvojstupňová): V prvom kroku sa na celú plochu nanesie voda a čistiaci prostriedok a v druhom kroku sa potom opäť pozbiera pomocou čistiaceho stroja.

 


Poterové priemyselné podlahy

Pri priemyselných podlahách ide prevažne o hladké, bezškárové, silno zhutnené, a tým vysoko zaťažiteľné potery. Tie pri nanášaní pozostávajú z mäkkej hmoty, ktorá sa odlieva alebo stierkuje priamo v objekte a následne vytvrdne. Rozlišujeme pritom rôzne druhy poteru. Každý druh má špeciálne vlastnosti, ktoré je potrebné pri čistení bezpodmienečne zohľadňovať.

Cementový poter (CT)

Skladá sa z piesku príp. štrku, cementu a vody a je najčastejšie používaným druhom poteru. V priemyselnej oblasti sa vyrábajú iba takzvané potery z tvrdých látok, ktoré dokážu vďaka správnemu nadimenzovaniu hrúbky a triedy pevnosti odolať veľmi vysokej dopravnej záťaži.

Zvláštnosť: Kvôli spojivu sú citlivé na vlhkosť. Preto je potrebné predchádzať dlhému pôsobeniu vody, hlavne pri základnom čistení. Možná je iba jednokroková metóda.

Poter na báze síranu vápenatého (CA)

Patria sem potery, ktorých spojivo pozostáva zo síranu vápenatého (anhydrit) neobsahujúceho vodu. Vyznačujú sa veľmi tvrdým, hladkým a hutným povrchom s nízkou pórovitosťou a majú svetlú farbu.

Zvláštnosť: Kvôli spojivu sú citlivé na vlhkosť. Preto je potrebné predchádzať dlhému pôsobeniu vody, hlavne pri základnom čistení. Možná je iba jednokroková metóda.

 

Horečnatý poter (MA)

Často označovaný aj ako magnezitový poter, sa skladá zo spojivových zložiek oxid horečnatý a chlorid horečnatý. Vyznačuje sa zvláštnou tuhosťou a schopnosťou maximálne pevne spájať prísady. Pridaním vhodných metalických oxidových farieb je možné dosiahnuť zafarbenie materiálu v celej jeho hrúbke.


Zvláštnosť: Väčšinou sa impregnuje už v deň dokončenia. Magnezitový poter s vysokým podielom organických plnív zlepšuje tepelnú izoláciu, avšak je citlivejší na vlhkosť. Odporúča sa iba jednokroková metóda.

Liaty asfaltový poter (AS)

Hustá zmes bez dutín skladajúca sa z plnív, ako je napríklad kamenná múčka, piesok, drvina, štrk, a bitúmenu. Bitúmen je ťažko prchavá, tmavo sfarbená zmes rôznych organických látok, ktoré sa získavajú destiláciou ropy.

 

Zvláštnosť: Je bezprašný, necitlivý na vodu, maximálne odolný voči alkáliám a kyselinám, avšak neodolný voči rozpúšťadlám.

 

 

Zušľachtenie povrchu

V závislosti od nárokov a zaťaženia krytín môže byť ich povrch zušľachtený. Pri cementových poteroch zabraňuje zušľachtenie povrchu napríklad tvorbe prachu a rýchlemu prenikaniu špiny a vlhkosti. Počas čistenia je potrebné zohľadňovať tieto zvláštnosti zušľachtenia povrchu:

Impregnačný prostriedok v závislosti od kvality podkladu preniká 0,5 – 3 mm do poteru a do určitej miery ho spevňuje. Okrem toho dochádza k vyplneniu pórov v potere. Na povrchu však nevzniká súvislá vrstva (film).

Zvláštnosť: Napustenie pórov vedie k tomu, že kvapaliny nedokážu ihneď preniknúť do poteru. Ak necháme napríklad olej príliš dlho pôsobiť, vzniknú na povrchu stopy, ktoré sa nedajú odstrániť.

Zhutňovacia kvapalina sa nanáša ako impregnácia a reaguje iba na cementových podkladoch. Pri tomto materiáli dochádza k príslušnej zhutňovacej reakcii (do hĺbky cca 1  mm).

Zvláštnosť: Čím častejšie sa vykonáva mokré čistenie, tým intenzívnejšie sa nanovo podnecuje zhutňovacia reakcia. Plocha sa následne vytvrdí, čím sa stáva odolnejšou proti chemickému a mechanickému namáhaniu.

Na rozdiel od impregnácie sa tu na podklad nanáša určitá vrstva materiálu. Je to relatívne tenký film s hrúbkou 0,1 – 0,3 mm. Čisto opticky sa uzatvorenie povrchu podobá farebnému náteru.

Tie majú spravidla hrúbku 0,5 – 2 mm. Pri hrúbkach 2 – 6 mm hovoríme o krytinách. V závislosti od použitej ochrannej vrstvy (stierka alebo odlievacia živica) je možné dosiahnuť relatívne štruktúrovaný alebo takmer hladký povrch. Dôležité je to preto, lebo v určitých oblastiach sú profesným združením alebo dozorným živnostenským úradom požadované isté triedy bezpečnosti pri chôdzi. Tu je potrebné uviesť hlavne stierkové podlahy zo syntetickej živice, ako je epoxidová živica alebo polyuretán.

Zvláštnosť: Vysoká odolnosť voči chemikáliám, avšak možná citlivosť na rozpúšťadlá a silnú mechaniku, ako je napríklad používanie čiernych padov alebo drôtených kief.

Základné čistenie: Odstránenie priľnutých nečistôt

Pri základnom čistení sa drhnutím namokro odstraňujú priľnuté znečistenia, ako je olej a mastnota, ako aj zaschnutá špina. Používajú sa na to výkonné umývacie automaty s valcovou hlavou. Pokiaľ to krytina pripúšťa, pracuje sa s plným prítlakom a zelenými kefami príp. padmi v dvojkrokovej metóde. Postupovať by sa malo po etapách, aby sa predchádzalo príliš silnému prevlhčeniu podlahy príp. príliš rýchlemu vyschnutiu čistiaceho roztoku.

Krok 1: Pomocou umývacieho automatu naneste čistiacu tekutinu na čistenú plochu a dva až trikrát ju vydrhnite – až kým sa špina úplne neuvoľní.

Krok 2: Špinavú kvapalinu odsajte pomocou sacej lišty a sacieho zariadenia stroja. Potom celú plochu ešte raz vyčistite jednokrokovou metódou čistou vodou: Naneste vodu – vydrhnite – odsajte.

Ako čistiaci prostriedok odporúčame univerzálny základný čistič RM 754, pokiaľ je okrem oleja a mastnoty potrebné odstrániť aj ošetrujúci film. Inak sa používa základný čistič na podlahy RM 69 ASF. Dávkovanie je v závislosti od stupňa znečistenia 5 – 10 %.

Pozor: Pri priemyselných podlahách bez zušľachteného povrchu príp. povrchoch citlivých na vodu (pozri druhy poterov) odporúčame vykonávať základné čistenie iba jednokrokovou metódou, pretože by sa podlaha mohla inak príliš namočiť a následne poškodiť.

Hlboké čistenie

Maintenance cleaning with the one-step method

Udržiavacie čistenie: Odstránenie ľahkého znečistenia

Udržiavacie čistenie sa vykonáva jednokrokovou metódou. Pri čistení ľahšieho znečistenia sa na umývacom automate používajú červené kefy prípadne pady. Umývací automat pracuje so zníženým prítlakom a zníženými otáčkami valcových kief. Čistiaci prostriedok sa pritom – v závislosti od znečistenia – používa v dávkovaní 0,5 – 3 % (RM 69 ASF). Na to sa odporúča vybaviť stroj automatickým dávkovaním čistiaceho prostriedku (Dose). Dodatočné stieranie alebo oplachovanie nie je potrebné. Po podlahe sa dá ihneď chodiť.

Ak vzhľadom na požiadavky na čistenie nie je nutné mokré čistenie, môže sa udržiavacie čistenie vykonať aj pomocou zametacieho stroja s odsávaním.

 

Odstránenie stôp po brzdení a pneumatikách

Na odstránenie stôp po brzdení vysokozdvižného vozíka príp. oderu z pneumatík sa špeciálne na tento účel vyvinutý čistiaci prostriedok RM 776 neobsahujúci NTA nastrieka neriedený na znečistené miesta pomocou rozprašovača alebo rozprašovacej fľaše. Nechá sa niekoľko minút pôsobiť. Potom sa predpripravená plocha vyčistí umývacím automatom. V závislosti od štruktúry povrchu sa na valcovú hlavu montujú zelené valcové pady (hladký povrch) alebo valcové kefy (štruktúrovaný povrch). V nasledujúcom kroku sa pozbiera roztok špiny a plocha sa opláchne čistou vodou (jednokroková metóda).

Pozor: Túto metódu nepoužívajte na polymérové alebo voskové ochranné vrstvy, pretože čistiaci prostriedok tieto vrstvy uvoľňuje.

 

 


Všetko závisí od umývacej hlavy

V priemyselnej oblasti sa spravidla vyskytuje silnejšie a silno priľnuté znečistenie, preto na mokré čistenie odporúčame používať umývací automat s valcovou hlavou.

Hladké povrchy sa čistia valcovými padmi, štruktúrované a drsné povrchy valcovými kefami. Vysoká efektivita čistenia spočíva v nasledujúcich vlastnostiach:

  • Protibežnosť kief/padov
  • Vysoký a rovnomerný prítlak (až do 260 g/cm2) po celej pracovnej šírke
  • Extrémne vysoké otáčky (do 1100 ot/min)
  • Excelentný kontakt s podlahou

Tieto vlastnosti umožňujú bezpečné pozbieranie špiny z podlahy. Vysoké otáčky vytvárajú okrem iného samočistiaci efekt, čím je zaručená konštantná efektivita čistenia. Často je možné upustiť od predzametania plochy, pretože protibežné valcové kefy dopravia veľkú špinu do integrovanej zásuvky na nečistoty.

Scrubbing head with green roller brushes