Manažment dodávateľov v spoločnosti Kärcher

Dodávatelia sú pre spoločnosť Alfred Kärcher GmbH & Co. KG a jej partnerské podniky podstatným faktorom úspechu. Z dôvodu dosiahnutia optimálnych výsledkov sú preto integrované do reťazca tvorby hodnôt.

Lieferantenmanagement

Pre nás ako podnik sú obzvlášť dôležité nasledovné princípy:

 • S našimi dodávateľmi sa snažíme udržiavať dlhodobé vzťahy.
 • Dôraz kladieme na dochvíľnosť, istotu, spoľahlivosť, kvalitu a stabilitu.
 • Základom spolupráce je jasná a otvorená komunikácia zameraná na cieľ.
 • Od našich dodávateľov očakávame flexibilitu v dodacích termínoch, pri objednanom množstve a pri ostatných zmenách, aby boli schopní včas reagovať na výkyvy trhu.
 • Udržujeme úzke partnerstvo s našimi dodávateľmi a do partnerov s veľkým vývojovým potenciálom investujeme.
 • Vsádzame na dlhodobé efekty úspor, ktoré sú prínosné pre všetkých účasníkov dodávateľského reťazca.

Pre ešte lepšiu a efektívnejšiu spoluprácu bol preto zavedený systém manažmentu dodávateľov. Tento takzvaný SLC systém od spoločnosti SAP je určený pre strategický manažment dodávateľov a zobrazuje celý životný cyklus dodávateľa v podniku.

Konkrétne môžu byť prostredníctvom systému riadené nasledovné procesy:

 • Registrácia a schvaľovanie dodávateľov
 • Manažment kmeňových dodávateľov
 • Kvalifikácia dodávateľov
 • Vývoj dodávateľov (manažment aktivít a akcií)
 • Správa certifikátov
 • Hodnotenie dodávateľov

Potenciálnym aj súčasným dodávateľom zaisťuje tento portál platformu pre rýchlu a jednoduchú komunikáciu s našim podnikom.


Log-In portál dodávateľov

Portál dodávateľov ponúka spoločnú komunikačnú platformu pre dodávateľov a podniky spoločnosti Kärcher. Prihlásenie už registrovaných dodávateľov:


Registrácia nových dodávateľov

Vlastná registrácia je určená všetkým podnikom, ktoré majú záujem stať sa dodávateľom spoločnosti Kärcher (pre tovar a/alebo služby). Tu sa môže podnik prihlásiť z vlastnej iniciatívy a samostatne. Registrácia je prvým krokom pre nadviazanie obchodného vzťahu so spoločnosťou Kärcher. Pre prístup na registračnú stránku kliknite tu:Kliknite pre stiahnutie informácií pre našich dodávateľov: