Ericsson Globe – Stockholm, Schweden

Štokholmský symbol pripravený pre súťaž Eurovision Song Contest

Presne v čase súťaže Eurovision Song Contest, ktorá sa konala v Štokholme od 10. do 14. mája 2016, zažiaril Ericsson Globe v novom lesku: Od jesene predchádzajúceho roku čistili priemyselní horolezci fasádu švédskeho štadióna pomocou strojov, ktoré poskytol Kärcher. Najväčšia sférická budova sveta tak bola po prvýkrát od svojho otvorenia pred 27 rokmi dôkladne zbavená nečistôt – ekologicky iba horúcou vodou a celkom bez použitia chemických prídavkov.


Pri čistení štokholmského symbolu sa použili vysokotlakové čističe typu HDS 12/18-4 SX a vodou poháňaná kefová hlava iSolar 800. Štadión sa nachádza v blízkosti rýchlostnej cesty, ktorou denne prejde 80 000 áut a autobusov, čím je v dôsledku hustej dopravy vystavený silne znečistenému ovzdušiu. Počas prác sa preto dbalo na to, aby sa uvoľnené čiastočky nedostali blízkych do riek a zálivov. Škodlivé látky, ako sú ťažké kovy a zvyšky oleja, boli zbierané pomocou filtrov a odborne zlikvidované. Tento postup bol stanovený v spolupráci s miestnymi úradmi pre životné prostredie. Čistiaca akcia bola spustená v jeseni 2015, avšak v zime bola kvôli nízkym teplotám niekoľkokrát prerušená.