Euromast

Kärcher čistí vyhliadkovú vežu Euromast v Rotterdame

Už viac než 50 rokov je vyhliadková veža Euromast symbolom holandského prístavného mesta Rotterdam. Okrem silných vplyvov počasia je známa vyhliadková veža vystavená škodlivému znečistenému vzduchu kvôli vysokej premávke v jej okolí. Jej 50. výročie v roku 2010 predstavovalo pre Kärcher vhodnú príležitosť na čistenie tohto obra v rámci programu kultúrneho sponzoringu.

Euromast pozostáva z rôznych materiálov, ktoré odlišne reagujú nielen na znečistenie ale aj na čistenie. Testy vykonané na začiatku rýchlo preukázali, že odolná špina neodolá teplej vode pod vysokým tlakom. Takýmto spôsobom sa mohla jednoducho vyčistiť horná železná časť s vrstvou priemyselného laku a spodná časť z betónu.

Prevísajúce prvky však boli ťažko napadnuté dymom z niekdajších pecí vykurovaných naftou. V dôsledku chemickej reakcie síry s betónom počas dlhého obdobia vznikla tvrdá vrstva špiny. Na vyhliadkovej veži boli použité štyri horúcovodné vysokotlakové čističe s výkonom 1000 litrov vody za hodinu, tlakom 200 bar a teplotou 75 °C. Kärcher umiestnil vysokotlakové čističe v strednej úrovni, vo výške reštaurácie a vyhliadkovej platformy. Tam sa zabezpečil prívod vody a prúdu, takže obor sa mohol vyčistiť smerom nahor až po najvyšší bod a rovnako aj smerom nadol. Pri tejto akcii sa použilo celkom 500 metrov vysokotlakovej hadice.

Vďaka správnej kombinácii šetrnej pracovnej metódy, tlaku vody a teploty sa mohol bez použitia chémie docieliť trvalý výsledok čistenia.