1260_Kaercher_Schlossplatz

Firma Kärcher v rámci kultúrneho sponzoringu čistí od včera obidve fontány štuttgartského Zámockého námestia. Dvaja odborníci z tohto rodinného podniku z Winnendenu odstraňujú pomocou vysokotlakových čističov nepoddajné vápenaté usadeniny z povrchu liatinových fontán – čo predstavuje prvý krok z celého radu rozsiahlych reštaurátorských prác. Čistiace práce sa vykonávajú v úzkej spolupráci so Zemským pamiatkovým úradom Badensko-Württemberska a štuttgartským Zemským úradom pre majetok a výstavbu Badenska-Württemberska a budú ukončené koncom tohto týždňa.

Pri čistení sa používajú dva profesionálne vysokotlakové čističe typu HD 9/50 Ge Cage. Pomocou tlaku vody 400 bar stavili títo špecialisti na mechanický účinok vysokotlakového prúdu. Takto nie sú potrebné žiadne čistiace prostriedky.

Obidve fontány sa čistia paralelne, pretože z bezpečnostných dôvodov môže na jednom objekte pracovať iba jedna osoba. Aby bol dosiahnutý každý

Fontány, ktoré boli postavené na počesť Wilhelma I. von Württemberg, zdobia štuttgartské Zámocké námestie už od roku 1863. Prúd vody sa rozlieva cez dve ozdobené misy do veľkej okrúhlej nádrže. Obidva symboly sú obľúbené turistami a návštevníkmi štuttgartskej Königstraße.