Globe Theater

Kärcher čistí Globe Theater v Schwäbisch Hall

Divadlo Globe Theater Schwäbisch Hall bolo postavené v roku 2000. Patrí k symbolom mesta a každé leto pritiahne 60 000 návštevníkov. Divadlo bolo postavené podľa budovy Alžbetinho divadla v Londýne, ktoré bolo vybudované v roku 1599.

Globe Theater
Globe Theater
Globe Theater