1260_Kaercher_Hermann

Šetrne sme vyčistili najvyššiu sochu Nemecka

Od roku 1875 tróni známy Hermannov pamätník v blízkosti Detmoldu nad Teutoburgským lesom. V priebehu času zanechali biologické znečistenia a vplyvy životného prostredia na tejto obľúbenej pamätihodnosti svoje stopy. Spolu s majiteľom pamätníka, Zemským združením Lippe, sa expert na čistenie Kärcher ujal tohto projektu a vyčistil monument v rámci svojho kultúrneho sponzoringu.

Práce trvali štyri dni. Pomocou zdvíhacích plošín a profesionálnych horúcovodných vysokotlakových čističov HDS 13/20-4 S a HDS 12/18-4 S bol z pieskovca na 27 metrov vysokom podstavci a niektorých častiach sochy šetrným parným stupňom odstránený biogénny porast, ako sú riasy, lišajníky a machy, ako aj živočíšne znečistenie. Zo spodného poschodia boli odstránené zvyšky farieb, ktoré tam zanechali vandali.

Aby bolo možné určiť vhodné čistiace metódy a parametre pre zachovanie pôvodného stavebného materiálu, boli už v októbri 2015 vykonané testovacie čistenia. Spolu so Zemským združením Lippe a Nižším pamiatkovým úradom mesta Detmold sme sa rozhodli pre rozsiahle parné čistenie. Teplota vody je 145 °C, čím sa z pórov kameňa odstránia biologické zvyšky a rastlinné spóry a oddiali sa ich opätovné usádzanie. Pri polovičnom prietoku vody (cca 650 l/h) sa dosahujú najlepšie výsledky čistenia. Ak je vzdialenosť trysiek od čisteného povrchu 10-20 cm, činí plošný tlak 0,5 bar.