klastor-hronsky-benadik-cistenie

Kärcher sa zapojil do obnovy kultúrneho dedičstva

Slovensko nie je rozlohou rozsiahla krajina, ale národné kultúrne pamiatky sú dôkazom bohatej slovenskej histórie. V zozname národných kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky nájdete okrem známych hradov, zámkov, kostolov, kaštieľov aj Benediktínsky kláštor v Hronskom Beňadiku, ktorý bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku v roku 1970.

Benediktínsky kláštor v Hronskom Beňadiku tvorí súbor sakrálnych stavieb v obci Hronský Beňadik v okrese Žarnovica v Banskobystrickom kraji. Tento najstarší stojaci románsky kláštor na území Slovenskej republiky bol vybudovaný na mieste vtedajšej obchodnej cesty spájajúcej Nitru s banskými lokalitami, ktoré sa stali postupom času kráľovskými mestami. Podľa historických dokumetov prvý románsky komplex pochádza z roku 1075. Z prvotného komplexu sa zachovalo veľmi málo.
Na základoch prvej románskej baziliky v roku 1375 ukončili výstavbu dnešnej Baziliky sv. Egídia, ktorá sa nevyhla v roku 1537 ďalšej prestavbe, ktorá ju mala chrániť pred hrozbou tureckých nájazdov. Hradby a delové bašty splnili obrannú funkciu, ale bazilika prišla o mnohé gotické architektonické prvky.
Prísť o vzácne architektonické prvky môžu stavby aj bez ďalších vpádov. Najmä poveternostné podmienky sa nepriaznivo premietajú do stavu pamiatok, ktoré vybudovali naši predkovia. Pokiaľ si pamiatky tohto druhu chceme zachovať je nevyhnutná ich ochrana a obnova.
Reštaurátorským prácam však predchádza dlhotrvajúci dôkladný prieskum, ktorý stanoví následné rekonštrukčné spôsoby a postupy. Na základe výskumu a následného testovania sa dospelo k najšetrnejšej, ale zároveň najúčinnejšej metóde, čistenie teplou vodou pod vysokým tlakom. Tlak vody sa upravoval podľa potreby a rozsahu devastácie steny kláštora.
Táto metóda blízka spoločnosti Kärcher bola pre spoločnosť výzvou. Za pomoci horúcovodných vysokotlakových čističov v kombinácii s plošnými nadstavcami sa podarilo odstrániť z priečelia dlhoročné nánosy prachu, lišajníkov a machu. Ide o jeden z prvých krokov, ako pripraviť budovu na jej ďalšiu cestu k jej staronovému šatu.
Podľa vyjadrenia reštaurátora Mrg. art. Mareka Repáňa, čistenie Kärcher tímu prispelo k zrýchleniu a uľahčeniu rekonštrukcie kláštora, čo bolo našim cieľom.