Loreley

Kärcher čistí amfiteáter Loreley

V rámci svojho programu kultúrneho sponzoringu sa Kärcher angažoval pre zachovanie amfiteátra Loreley pri Sankt Goarshausene na skale Loreley. Čistiaci špecialisti odstránili nánosy, riasy a zvyšky emisií, ktoré poškodzovali kameň a ktoré sa za posledné desaťročia vytvorili na balkónoch pre divákov, vežiach a schodoch obľúbeného miesta pre podujatia.

Súčasne boli použité štyri rôzne stroje Kärcher: Hrubé nečistoty na lomovom kameni s obsahom železnej rudy boli odstránené vysokotlakovými čističmi s ohrevom typu HDS 10/20-4 M – bez použitia chémie. Tieto stroje pracujú s 95 °C horúcou vodou, tlakom 200 bar a prietokom 1000 l/h. Čiastočne je nevyhnutný parný stupeň, aby sa z pórov kameňa odstránili aj hlbšie usadeniny. Na steny veže a na múry bola použitá rotačná tryska s bodovým prúdom s otáčkami 4500 ot/min. Na schodoch a sedadlách sa pracovalo s Power tryskou, ktorá pri rovnakej pracovnej metóde vytvorí o 40 % vyšší nárazový tlak ako bežné trysky s plochým prúdom.

Obzvlášť nepoddajné výkvety boli odstránené pomocou pieskovacej pištole. Jemnozrnné vysokopecné trosky sa nanášajú na čistenú plochu kameňa pomocou stlačeného vzduchu; pridaním vody na tryske sa zabráni tvorbe prachu.

Železné zábradlia a okenné mreže boli šetrne čistené zariadením na otryskávanie suchým ľadom IB 7/40 – odstraňuje hrdzu a povrchové nečistoty bez toho, aby sa zmenila patina a pôvodný charakter kovových povrchov.

Na zametanie pred hlavným vchodom a na ošetrenie zelených plôch za radmi sedadiel amfiteátra sa použil komunálny zametací stroj MC 50. Umožňujú to rýchlo vymeniteľné nadstavbové súpravy. Stroj sa môže okrem iného použiť aj na zimnú údržbu.

S výstavbou amfiteátra Loreley sa začalo v roku 1932, slávnostné otvorenie sa konalo o sedem rokov neskôr s dielom "Wilhelm Tell". Na začiatku sa javisko využívalo na predstavenie divadelných klasikov. Od roku 1976 sa v amfiteátri konali slávne medzinárodné rokové a popové koncerty; rovnako sa organizovali aj festivaly a opery. Stavba sa nachádza v blízkosti skaly Loreley, uprostred svetového dedičstva Unesco Horné údolie stredného Rýna.

Loreley
Loreley
Loreley