Most klamárov

Reštaurovanie mosta klamárov v meste Sibiu

V októbri 2006 čistil Kärcher most klamárov v rumunskom meste Sibiu, ktoré nasledujúci rok získalo titul „Európske hlavné mesto kultúry“. Práce sa uskutočnili v úzkej spolupráci s reštaurátormi, pamiatkarmi a vedcami. Dôraz sa kládol najmä na zachovanie originálnej substancie.

Stavba z roku 1859 je prvým železným liatinovým mostom v južnej Európe a v Rumunsku je veľmi populárna. V ľudovom jazyku má názov "most klamárov", pretože sa vraví, že spadne, ak naň vstúpi nejaký klamár. Konštrukcia v centre stredovekého mesta má rozpätie 10,5 m. Okrem liatiny pozostáva aj z tehlovej steny a základu z pieskovcových kvádrov. Rímsové pieskovcové priečky prenášajú oporné sily mostového oblúka na tehlový múr, ktorý leží priamo pod ním.

Pri reštaurovaní sa najskôr kefami vyčistilo murivo a prírodný kameň. Kameň znečisťovali niekoľko centimetrov hrubé vrstvy špiny a zatvrdnutých nečistôt. Voľné nečistoty boli odstránené nízkym tlakom od 2 do 3 bar otryskávacou pištoľou GS od firmy Kärcher a čiastočne pevne usadené vrstvy boli odstránené a preriedené. Ako otryskávacie médium sa použil kremičitan hlinitý. Železná časť mosta bola vyčistená zariadením na otryskávanie suchým ľadom od Kärcher. Výhoda tejto metódy pri reštaurovaní spočíva v tom, že nespôsobuje hrdzu a je nízko abrazívna. Až táto metóda umožnila šetrné odstránenie niekoľkých na sebe ležiacich vrstiev starej farby – bez porušenia takzvanej kože liatiny na povrchu železa, ktorá predstavuje prirodzenú ochranu proti korózii.