Priehrada Matsudagawa

Pominuteľné umenie na japonskej priehrade

V Japonsku pomohol Kärcher v lete 2008 po druhý krát vytvoriť umelecké dielo: V spolupráci s umelcom Klausom Dauvenom vznikla na Matsugadawskej hrádzi v blízkosti mesta Ashikaga zložitá kresba – vyhotovená pomocou vysokotlakových čističov.

Na údolnej strane stavby (228 m dlhá a až 56 m vysoká) boli pomocou prúdu vody na stene z dvanásť rokov starej vrstvy špiny vytvorené kvetinové motívy. V kontraste opracovanej k neopracovanej ploche je viditeľných päť kvetov – „Hanazakari“ –, ktoré ostanú na stavbe zachované približne päť rokov – potom sa na stene opäť usadia riasy, machy a lišajníky a rozdiel medzi vyčistenou a nevyčistenou plochou zmizne.

Aby bolo možné na múr preniesť návrh kresby, bol zdigitalizovaný jednou japonskou firmou a pomocou laserovej techniky premietnutý na múr. Na čistiace práce boli použité štyri vysokotlakové čističe HD 1050 B značky Kärcher. Pomocou horolezeckých lán a pojazdného zariadenia bolo potom s podporou nemeckej firmy GSAR pre lanovú techniku možné dosiahnuť všetky miesta na múre a odstrániť takmer výlučne organické
znečistenie.

V roku 2007 nakreslil Klaus Dauven spolu s Kärcher monumentálny zvierací motív „Premena divočiny“ na Oleftalskú priehradu v oblasti Hellenthal/Eifel. Klaus Dauven, ktorý pracuje hlavne vo verejnom priestore, používa od roku 2003 vysokotlakové čističe na vytváranie dočasných kresieb na záhradných múroch, v podchodoch a na mostných pilieroch. S prostredím, ktoré mu slúži ako podklad, sa pritom intenzívne vysporadúva a zahŕňa ho do umeleckého diela, pričom ho – tak ako je to pri grafitoch – nemení natrvalo..

Priehrada Matsudagawa
Priehrada Matsudagawa
Priehrada Matsudagawa