Memnónove kolosy

Odstránenie škodlivých špinavých povlakov

Memnonove kolosy na západnom brehu rieky Níl v blízkosti Údolia kráľov patria k najväčším a najvýznamnejším sochám starého Egypta. Obe kamenné sochy, staré 3300 rokov a ťažké vyše 800 t, strážili kedysi vstup do hrobky faraóna Amenofisa III., z ktoreh sa zachovali už len nepatrné zvyšky. Počas rôznych konzervačných výskumov a opatrení boli sediace sochy zbavené usadenín špiny, ktoré napadli povrch kameňa. Prácu realizovali odborníci výrobcu čistiacich strojov Kärcher z poverenia Egyptského úradu pre starožitnosti pod vedením Prof. Dr. Stadelmanna, niekdajšieho riaditeľa Nemeckého archeologického inštitútu v Káhire.

Obidva monumenty z kremenca, vysoké vyše 14 m, predstavujú faraóna Amenofisa III. a stáli pred prvým pylónom možno najväčšieho chrámu Egypta. V dôsledku stabilných vrstiev zatvrdnutej špiny, ktoré sa vytvorili v priebehu storočí, boli výrazne ohrozené soľným zvetrávaním.

Aby sa odstránili vrstvy špiny, ktorá poškodzovala kameň a tým sa zabránilo ďalšiemu chátraniu monumentov, bolo najdôležitejším cieľom čistenia, ktoré bolo odborne sprevádzané diplomovaným reštaurátorom Jensom Linkem z Mellingenu. Použila sa pritom metóda pieskovania veľmi jemnou múčkou uhličitanu vápenatého (veľkosť zrna 0,04 – 0,14 mm, tvrdosť podľa Mosha 2,5). Zatvrdnutá špina bola po vrstvách postupne odstránená otryskávacou pištoľou Kärcher, pri ktorej sa tlak vzduchu a prietok abrazívneho média môžu jemne regulovať na rukoväti. Takýmto spôsobom sa mohlo veľmi flexibilne reagovať na čiastočne rozdielne zaťažiteľný povrch kameňa kolosov. Prekvapujúce bolo dokonca objavenie zvyškov farebného rámu, ktoré boli následne opatrne odkryté bez toho, aby sa poškodili.