Most Nihonbashi

Kärcher čistí historicky významný most Nihonbashi v Tokiu

Ak veríte známemu prísloviu, tak potom všetky cesty vedú do Ríma. V Japonsku však od začiatku 17. storočia platí: všetky cesty vedú k mostu Nihonbashi. Pretože za vlády Tokugawa-Shogune odtiaľ smerovali všetky veľké obchodné cesty. Vtedy sa na nich nerealizovala len prevažná väčšina obchodov s tovarom, ale využívalo ich aj mnoho cestujúcich, pretože lode boli ako prepravný prostriedok vyhradené prevažne vladárom. Most postavený v roku 1603 bol tak symbolickým stredobodom krajiny. Ešte aj dnes sa na jazdnom pruhu v strede mosta nachádza bronzová platňa, ktorá označuje nultý bod - od ktorého sa merali vzdialenosti z a do Tokia a poukazuje na rýchle cesty Japonska.

Keďže pôvodný drevený most v priebehu storočí niekoľko krát vyhorel, pri poslednej opätovnej výstavbe v roku 1911 bol vybraný granit, odolný voči ohňu. Voči znečisteniu však nebol odolný ani ten: Na 52 m dlhej a 30 m širokej stavbe sa v priebehu rokov usadil prach, mach a riasy a vytvorili čiastočne až 2 mm hrubé čierne zatvrdnuté vrstvy. Dopravné emisie z diaľnice, ktorá priečne prechádza ponad most, vykonali svoje.

Aby sa most Nihonbashi mohol včas vyčistiť do svojho 100 ročného jubilea, práce sa ujal nemecko-japonský tím Kärcher. Ako najefektívnejšia a najšetrnejšia skrášľovacia kúra pre čiastočne puknutý a odlúpený granit sa javila kombinácia vysokotlakového čistenia a pieskovania. Technici najskôr vykonali predbežné čistenie vysokotlakovými strojmi a asi 100 °C horúcou vodou. Na záver sa použili otryskávacie pištole GS, ktorými sa opatrne odstránili zvyšné nečistoty a zafarbenia abrazívnym médiom ako kalciumkarbonát a hliníkový silikát a to bez poškodenia kameňa, ktorý sa pod tým nachádza. Pre čo najnižšie zaťaženie životného prostredia sa otryskávacie médium okamžite znovu zachytávalo pomocou mokro-suchých vysávačov. Zvyšky ostávajúce na povrchu tím opláchol horúcovodnými vysokotlakovými čističmi HDS 13/15.

Most Nihonbashi

Most bol počas druhej svetovej vojny uchránený od bômb amerického vojenského letectva a dnes je jedným z dvoch posledných mostov z čias vlády cisára Meiji Mutsuhito (1867-1912).

Kanál, ktorý pretína, je pôvodná hradná priekopa, ktorá spájala vládne sídlo šóguna priamo s morom.

Keďže sa na moste Nihonbashi križovali obchodné cesty, v okolí vzniklo dôležité obchodné centrum mesta. Pracovalo tam veľa rybárov, remeselníkov a obchodníkov. Dnes je toto miesto jedným z finančných a obchodných centier Tokia.