Potemkinové schody

Čistenie Potemkinových schodov v Odese

Spoločnosť Kärcher sa v lete v roku 2009 po prvý krát angažovala na Ukrajine s čistiacim projektom. V Odese boli z Potemkinových schodov pomocou vysokotlakových čističov odstránené zažraté nečistoty. Boli to hlavne znečistenia spôsobené emisiami, výkaly holubov, žuvačky (kolo 5.000 kusov!) a vosk zo sviečok, ktoré sa usadili na granitových schodoch a asfaltových odpočívadlách.

Čistiaci tím začal na hornom konci schodov a prechádza schod po schode smerom nadol. Požité boli dva vysokotlakové čističe s ohrevom typu HDS 13/20 Eco 4-S s tryskami s plochým 40° prúdom, ktoré sú šetrné k povrchu – a žiadna chémia. Aby bolo čistenie rovnomerné, boli na stroje napojené plošné čističe FR 30 a FR 50. A aby sa zabránilo stekaniu špinavého roztoku po schodoch, bol tento okamžite zbieraný pomocou mokro-suchého vysávača NT 611 K.

142 m dlhé schodisko so 192 schodmi spája staré mesto s prístavom. Vďaka svojej perspektívnej konštrukcii pôsobí ešte dlhšie: Dole je široké 21,7 m, smerom nahor sa zužuje až na 13,4 m. Svetovo známym sa stalo vďaka kľúčovej scéne filmovej klasiky „Krížnik Potemkin“ od Sergeja Einsensteina z roku, podľa ktorej je aj pomenované.