Postavený: 1888, most ponad rieku Yarra

Dĺžka: 118,9 m

Šírka: 24,7 m

Druh znečistenia: rôzne vrstvy farieb, hrdza z vlakov a áut, grafity

Čistenie: Čistič fasád FCT, 0,1–0,3 mm kremenný piesok, tlak: 5 bar 

Doba realizácie: April 1992

Princes Bridge
Princes Bridge
Princes Bridge