Univerzita Tübingen

Kärcher čistil Univerzitu Tübingen pomocou pieskovania a vysokotlakovými čističmi.

Špecialista na čistiace stroje Kärcher sa v rámci svojho programu zameraného na kultúrny sponzoring angažoval na Univerzite v Tübingene. Fasáda budovy modernej filológie (Brechtova budova) bola za posledné roky postriekaná početnými grafitmi. Technici rodinnej spoločnosti odstránili nečistoty rôznymi otryskavacimi metódami.

Najvhodnejšou metódou na čistenie betónového podstavca bolo pieskovanie. Pritom sa kremičitan hlinitý (veľkosť zrna 40-80 µm, tvrdosť podľa Mohsa 6-7) nanáša na povrch vysokým tlakom pieskovacou pištoľou a pridaním vody na tryske sa zabráni tvorbe prachu. Cela spodná časť fasády bola následne pomocou vysokotlakových čističov s ohrevom typu HDS 13/20-4 S zbavená zvyšnej špiny a emisií. Eloxované hliníkové plochy budovy, na ktorých sa nachádzali grafity, boli šetrne vyčistené horúcovodným vysokotlakovým čističom HDS 13/80 a zariadením Kärcher na otryskávanie suchým ľadom IB 15/80.

Budova modernej filológie, takzvaná Brechtova budova, poskytuje prístrešie pre semináre germanistiky, anglistiky, romanistiky, slavistiky, rétoriky a jazykovedy ako aj mediálnych vied. Budova postavená v roku 1974 je na univerzite Tübingen jednou z najfrekventovanejších. Tisícky študentov tu každý semester navštevujú prednášky a semináre, alebo využívajú knižnicu.

Univerzita Karla Eberharda v Tübingene bola založená v roku 1477 a patri k najstarším univerzitám v Európe. Dnes je na vysokej skole imatrikulovaných 24000 študentov z tuzemska a zahraničia. Na siedmych fakultách univerzity učí a báda okolo 400 profesorov a viac než 4000 vedcov.

Univerzita Tübingen
Universita Tübingen
Universita Tübingen