Park sôch Vigeland

Kärcher čistil monolity v parku Vigeland

V rámci svojho kultúrneho sponzoringu sa Kärcher v roku 2008 angažoval reštaurátorským čistením známych monolitov a okolitých 36 sôch v centre Vigelandovho parku v Osle. Moderná čistiaca technika sa šetrne použila tak, aby sa umelecké diela natrvalo uchovali a zbavili odolnej špiny, ktorá poškodzuje kameň. Práce sa uskutočnili v úzkej spolupráci s nórskymi a nemeckými reštaurátormi a vedcami.

Na povrchu granitu sôch sa počas rokov usadili emisné nečistoty, vtáčí trus, riasy, lišaje, huby a mastné usadeniny. Boli odstránené vysokotlakovými čističmi s ohrevom, celkom bez chémie. Použila sa len horúca voda, ktorá s porovnateľne nízkym nárazovým tlakom uvoľnila nečistoty z povrchu. Na niektorých miestach sa odstránenie silne priľnavých špinavých vrstiev realizovalo pomocou metódy nízkotlakového pieskovania za použitia veľmi mäkkého otryskávacieho média. Na práce na monolitoch bolo potrebné lešenie; na 36 plastík bolo možné dosiahnuť zo zeme. Na čistenie plošiny boli použité zametacie a umývacie automaty. Práce trvali štyri týždne.

Gustav Vigeland (1869-1943) bol jedným z najvýznamnejších sochárov Nórska. Posledné dve desaťročia svojho života sa umelec venoval parku sôch v Osle. V strede stojí na jednej plošine monolit z granitu, v ktorom je vysekaných 121 ľudských postáv. Obklopený je s 36 lúčovite usporiadanými granitovými skupinami na kruhovom schodisku, ktoré predstavujú cyklus života. V parku je od Vigelanda celkom 192 umeleckých diel.

Park sôch Vigeland
Park sôch Vigeland
Park sôch Vigeland