1260_Sauschwaenzlebahn

Vagóny historickej železnice Sauschwänzlebahn boli na začiatku sezóny vyčistené

Kärcher vyčistil v rámci svojho kultúrneho sponzoringu vagóny historickej železnice Sauschwänzlebahn v Južnom Čiernom lese v Nemecku (Südschwarzwald). Práce boli realizované v závode vo Fützene. Sedemčlenný tím expertov rodinného podniku tam s podporou pracovníkov železnice Sauschwänzlebahn v priebehu jedného týždňa dôkladne vyčistil vagóny.

Na zvládnutie tejto náročnej úlohy boli využité rôzne čistiace metódy. Na čistenie zvonku sa na umývacom stanovišti s odlučovačom oleja použil odmasťujúci čistiaci prostriedok a vysokotlakový čistič s ohrevom typu HDS 12/18-4S. Postavené lešenie sa postaralo o bezpečnú prácu a dobrý prístup k bočným stenám a strechám vagónov. Pomocou padov z tvrdej peny odstránili experti obzvlášť nepoddajnú vrstvu sadzí z okien.

Na odstránenie sadzí, ktoré sa mnohé desaťročia usádzali na lavice, pokryl čistiaci tím sedacie plochy a opierky handrami nasiaknutými čistiacim prostriedkom. Následne sa niekoľkokrát za sebou vyčistili pomocou ručného umývacieho automatu BD 17/5 C. Podlahy boli vyčistené umývacím automatom BR 40/10 C.

Aby bola zaručená trvalá udržateľnosť týchto prác, vypracovali experti na čistenie aj podrobný koncept budúceho udržiavacieho čistenia.

Historická železnica Sauschwänzlebahn (v preklade dráha prasacieho chvostíka) bola postavená v 19. storočí. Z vtáčej perspektívy je možné vidieť, ako sa jej trať vlní. Už štyridsať rokov funguje na tejto trati v lete historická železnica, ktorá sa so svojimi 100 000 návštevníkmi v roku považuje za najúspešnejšiu v Bádensko-Württembersku.